S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

05/31/2017 - 05:22

ఆవిడ ఆ మాట అనగానే గబగబా పైకి వెళ్లాను. అతనూ నా కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాడు. ‘ఇంతసేపు ఏం చేస్తున్నావ్?’ అన్నాడు కొంచెం చిరాగ్గా.
‘‘మీరు పిలవాల్సింది’’ అన్నాడు.
‘‘నేనా?’’ అంతమంది మధ్యలోంచి ఎలా పిలుస్తాననుకున్నావు?’’ అన్నాడు.

05/27/2017 - 04:40

డిగ్రీలు పెద్దవయినా, వయస్సు పెద్దది కాదు. ఈ రెండు రోజుల్లోనూ నేను నోటీసు చేసింది అతను, వాళ్లమ్మకు బాగా క్లోజ్.
వాళ్ళిద్దరిమధ్య ఒక ప్రత్యేకమైన బంధం ఉంది. ఆవిడకి కొడుకంటే చెప్పలేని ప్రేమ. చిన్నప్పుడు అతనికి జబ్బు చేసి, ఇక బ్రతకడని అనుకున్నారుట. బ్రతకాడంటే ఆవిడే కారణం అంటారు వాళ్ళ అమ్మావాళ్ళు. ఈ పెళ్లికూడా, తల్లి మాట కాదనలేక చేసుకున్నాడేమో కూడా!
‘కాఫీ తెచ్చాను’ అన్నాను.

05/27/2017 - 04:27

సాయంత్రానికి అతని మేనమామ కుటుంబం వచ్చింది. మా పెళ్లయిన ముహూర్తానికే అతని భార్య వైపు కుటుంబంలో మరో వివాహం ఉండటంతో మా పెళ్లకి రాలేకపోయారుట.

05/25/2017 - 08:47

మొదటి రాత్రికి ఆడపిల్లలే కాదు, మగ పిల్లలు కూడా నెర్వస్ అవుతారన్నమాట. హమ్మయ్య అనుకున్నాను.
నా చేతులు అతని చేతుల్లో ఉండిపోయాయి. మధ్య మధ్య అరచేతుల్లో చందమామను అతని పెదిమలు స్పృశిస్తున్నాయి.

05/23/2017 - 23:00

ఆ రోజు మాత్రం నాకు నిన్న మొన్న జరిగినంత వివరంగా గుర్తు ఉంటుంది. ఇప్పటికీ నాకు నీళ్ళు అంటే భయమే! అని నవ్వాడు. అతని నవ్వును చూస్తూ ఎంతసేపైనా గడపవచ్చు అనుకున్నాను.

05/22/2017 - 21:15

ఆ ఇంట్లో నా ఉనికికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. అన్నయ్యలంతా ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయారు ఉద్యోగాల రీత్యా. అక్కయ్యలు, బావలు, కలకత్తాలో ఉంటారు. పెద్దన్నయ్య కుటుంబం ఒక్కటే నాన్నతో ఉంది. ఇంట్లో గారాలు సాగించేది అన్నయ్య కొడుకు, నేనే! అన్నయ్య కొడుకు వేరే లెవెల్. వాడు మనుమడు, వాడిదంతా ఓ యువరాజు భోగం.

05/22/2017 - 01:46

‘‘మొదటి షరతే, వాళ్ళ అమ్మాయికి నచ్చితే వారంలో పెళ్లి చేయాల్సి వస్తుందని. నేను ఎవరితోనూ అనలేదు. అంతా కుదిరినపుడు కదా! అని. ఇప్పుడు మనం వెనక్కి వెడితే బాగుండదు’’ అన్నారు.
నాకేం మాట్లాడాలో తోచలేదు.
‘‘ఏం సాకు చెప్పమన్నావు వాళ్ళతో. మా అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చలేదనా?’’ నవ్వుతూ అడిగాడు నాన్న.

05/19/2017 - 23:09

నిజానికి ఆవిడ నాకు పెద్ద వదిన. అయినా మంచి ఫ్రెండ్. మంచి గైడ్. ఆవిడ మాట ఎప్పుడూ వింటాను. నేనేమిటి మా ఇంట్లో అందరికీ ఇష్టమే ఆవిడ మాట వినడం. అమ్మ వచ్చి వరండాలోకి రమ్మంది. మామూలుగా వెళ్లాను.

05/19/2017 - 23:18

నా జీవితం! నా జీవితం! ఏమిటా జీవితం- ఏమో! దాన్ని గురించి ఆలోచించడం ఏనాడో మానేశాను. ఎప్పుడూ కావలసినంత పని, చేతినిండా పని లేకపోతే ఖాళీ. ఈ రెంటి పోరాటంలో నడిచిపోయింది. నా పని అంటూ ఎప్పుడూ ఉండేది కాదు. అలా అని ఖాళీగా కూర్చునేదాన్ని కాదు! నేనే కాదు నన్ను ఖాళీగా ఉంచటానికి ఇంట్లో ఎవరూ ఇష్టపడేవారు కాదు!

05/17/2017 - 22:44

అది ఎయిర్ ఇండియా ప్రయాణికులు వెయిట్ చేసే లాంజ్, ప్రయాణీకుల్లో చాలాభాగం భారతీయులే! కొద్దిమంది మాత్రం ఫారినర్స్ ఉన్నారు.

Pages