S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

04/24/2016 - 00:58

‘‘నేరస్థులకి ఆయన సింహస్వప్నమే. కానీ నేను నేరస్థుణ్ణి కాదు కదా!’’ అన్నాడు యువకుడు.
‘‘కాకపోవడమేమిటి? నువ్వు నేరస్థుడివే? నేరస్థులనాయన క్షమించడు’’ అన్నాడు పెద్దాయన.
‘‘నేరస్థుణ్ణి నేరస్థుణ్ణి అని పదే పదే అంటున్నారు. ఇంతకీ నా నేరమేమిటో చెబుతారా?’’

04/22/2016 - 20:56

రోడ్డుకి అవతలివైపునుంచి ఓ పెద్ద కుక్క ఇటుగా వాళ్లవైపు వచ్చింది.
యువకుడు కంగారు పడ్డాడు కానీ, పెద్దాయనలో ఏ మాత్రం చలనం లేదు.
కుక్క వాళ్ల ముందుకొచ్చింది. ఒకసారి ఆ యువకుణ్ణి ఎగాదిగా చూసింది. తర్వాత వాళ్లెటు వెడుతున్నారో- అటే తనూ ముందుకు వెళ్లింది. చూసేవాళ్లకి వాళ్ళిద్దరూ ఆ కుక్కని అనుసరిస్తున్నారా అనిపిస్తుంది.
‘‘కుక్కని చూసి భయపడ్డావా?’’ అన్నాడు పెద్దయన కొంచెం హేళనగా.

04/21/2016 - 21:52

ఒక బిచ్చగాడు సంజాయిషీగా, ‘కుంటోణ్ణి బాబయ్యా! వాడితో సమంగా పరుగెత్తలేనని కదల్లేదు’’ అన్నాడు.
‘‘మరి నీకేమైందిరా?’’ అన్నాడు సుందరం మిగతా ముగ్గుర్నీ.
‘‘కూర్చుని అడుక్కునేవాళ్లం, పరుగులు మాకెక్కడ చేతనౌతాయి బాబూ! అందుకని మాకు చేతనైన పని రాళ్లు తీసుకుని విసిరాం’’ అన్నారు వాళ్లలో ఒకడు.

04/20/2016 - 22:14

ఏదైనా రోగంతో చచ్చిపోయాడా, లేక నువ్విచ్చిన ప్రసాదంలో విషముందా- అన్నది పోస్టుమార్టంలోనూ, ఫోరెన్సిక్ టెస్టుల్లోనూ తేలుతుంది. ప్రస్తుతానికి నిన్ను అరెస్టు చెయ్యక తప్పదు’’ అన్నాడు సుందరం.

04/19/2016 - 21:26

క. సరలు గల కామునైనను
దరుణులు రోయుదురు డాయ ధనపతి యయ్యుం
బురుషుఁడు దుర్వారజరా
పరిభూతి నభీష్ఠ భోగ బాహ్యుఁడ కాఁడే

04/19/2016 - 21:25

ఈలోగా బిచ్చగాడి కేక విని- మెట్లమీద కూర్చున్న నలుగురు బిచ్చగాళ్లు పరుగున వచ్చారు. ఇద్దరు పడిపోయిన బిచ్చగాణ్ణి పరీక్షిస్తుంటే, ఇద్దరు యువకుడి దగ్గిరకొచ్చారు. ‘‘ఏమయింది?’’ అన్నాడు యువకుడు.
‘‘ఏమయిందో నువ్వు చెప్పాలి’’ అన్నాడు అతడికి దగ్గిరగా వచ్చిన వారిలో ఒకడు.
యువకుడేదో అనేలోగా, ‘‘వీడికి నాడి కొట్టుకోవడం లేదు’’ అంటూ అరిచాడో బిచ్చగాడు.

04/17/2016 - 22:31

ఆ వ్యక్తి బిచ్చగాళ్లనెవర్నీ పట్టించుకోకుండా వడివడిగా మెట్లు దిగుతున్నాడు.
‘‘వాటం చూస్తే ఎవరికీ పైసా విదిల్చేలా లేడు?’’ అనుకున్నాడు సుందరం.
సుందరం చూస్తుండగా ఆ వ్యక్తి వరుసగా మెట్లు దిగి చివరి మెట్టుకి వచ్చాడు. ఆ మెట్టు దగ్గిర ఉన్నాడు ఆఖరి బిచ్చగాడు. వాడా వ్యక్తిని చూస్తూనే ఆశగా ఏదో అన్నాడు.

04/16/2016 - 22:25

‘‘గురుడికి నామీద అనుమానం వచ్చినట్లుంది. వస్తే మాత్రం నాకేం నష్టమా?’’ అనుకుని- ‘‘సార్! నేను మీకు దొంగలా కనిపిస్తున్నానా?’’ అన్నాడు సుబ్బడు కోపం నటిస్తూ.

04/15/2016 - 22:39

అలా వచ్చి ఉంటే - ఈ అసాధారణ మహిళ - నీ ముందు తనని తాను రా కాండిటేట్ అని చిన్నబుచ్చుకునేది కాదు’’ అంటూ ఆమెకి తనూ చేతులు జోడించాడు.

04/15/2016 - 22:00

శశి ప్రదీప్ ప్రేమ వలలో పడిపోయింది. అయినవాళ్ళందర్నీ కాదనుకుని అతడితో లేచిపోయింది.
ఆ తర్వాత అంతా మామూలు కథే!
రెండు వారాలు ప్రదీప్, శశి- తమ ఊరికి దూరంగా ఓ విహార స్థలంలో హనీమూన్ చేసుకున్నారు. శశి తనను బాగా నమ్మింది కాబట్టి- నమ్మించి ఓ వ్యభిచార గృహానికి అమ్మేశాడు ప్రదీప్.

Pages