S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

03/06/2016 - 22:25

‘‘రాయా! నామ మాత్రంగా మనం బహ్మనీ సుల్తాన్‌ను సింహాసనంపై నిలిపాం. వారిలో వారు అంతఃకలహాలలో మునిగి ఉంటారని విజయనగర సామ్రాజ్యం వైపు కనె్నత్తి చూడరనీ భావించాం’’ తిమ్మరుసు విశే్లషించారు.
‘‘అవును అప్పాజీ! మరి ఈ పెనుమార్పేమిటి?’’ రాయలు అసహనంగా అడిగారు.

03/06/2016 - 00:14

వివాహం అనేది జరిగినా జరక్కున్నా చంద్రప్ప తనూ మానసికంగా ఏనాడో భార్యాభర్తలయ్యారు. మంత్రాలు, సూత్రాలు లేకుంటే మాత్రమేం! కానీ లోకం...
‘‘మంజూ!’’ చంద్రప్ప పిలుపుకి ఈ లోకంలోకి వచ్చింది.
ఏమాలోచిస్తున్నావు మంజూ! గురువుగారి మాటలకు బాధపడకు. జ్యోతిష్యంలో ఉండే ప్రతి దోషానికి నివారణ, శాంతి ఉంటుంది. అన్నీ మళ్లీ చర్చించి చేద్దాం’’.
‘‘ఇక వెళ్దాం చంద్రా! దేవేరి వారు నాకోసం ఎదురుచూస్తారు’’

03/04/2016 - 23:57

‘‘శ్రీరంగ దేవరాజసుత చిరంజీవి రామయ రాజా జయ జయహో!
సమస్త సద్గుణాస్తోత్ర భద్రా రామయ రాజా జయ జయహో!
భూసుత సాహస దుర్యా రామయ రాజా జయ జయహో!’’
వరునివైపు వారి నాగారాలు ఒక్క పర్యాయం మోగి ఆగాయి.

03/04/2016 - 05:37

సభలో ఒక్కసారిగా ఆనంద కోలాహలం మిన్నుముట్టింది మంగళ తూర్యరవాలు సందడించాయి. పటాహ, భేరి, ఢక్కా, కాహళ, దుందుభి ధ్వానాలతో హాంతరాళం పిక్కటిల్లింది.
****
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, తిమ్మరుసు మంత్రి. రామలింగనాయకుడు సమావేశ మందిరంలో దీర్ఘ సమావేశం జరుపుతున్నారు. తిమ్మరుసు చాలా గంభీరంగా ఉన్నారు.

03/03/2016 - 06:48

శ్రీకృష్ణదేవరాయల ప్రభువు జన్మదినోత్సవం అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నది. యజ్ఞయాగాదులు, దాన ధర్మాలు ముగిశాయి.
ఐదుగురు సామంతరాజులు ప్రభువుకు కానుకలు సమర్పించారు. ప్రజలంతా ఇష్టమైన అందమైన కొత్త బట్టలు ధరించారు. సామంతులంతా తమ కిందివారికి రంగు రంగుల బట్టలు బహూకరించారు. ప్రతి రాజ ప్రముఖునికి ప్రత్యేక లాంఛనాలందాయి.

03/02/2016 - 04:16

రాజబంధువుగా హంపీలో అతడు సర్వస్వతంత్రంగా వ్యవహరిస్తున్నాడు. అందులోనూ అన్నపూర్ణాదేవి బంధువు కాబట్టి ఆమె ఎక్కడ ఉన్నా స్వేచ్ఛగా వెళ్ళగలుగుతున్నాడు’’ మంజరి వీరేంద్రుని కుబుద్ధిని అసహ్యించుకుంది.
‘‘పద్మమహల్ అంటేనే ప్రశాంత సరోరం వంటిది. రాణివాసం స్ర్తిలు చల్లదనానికి ఆ సుందర ప్రదేశంలో విడిది చేస్తారు. వీరేంద్రుని పాదస్పర్శతో అక్కడ తాపమే పెరుగుతుంది’’ చంద్రప్పకి కోపంగా అన్నాడు.

02/28/2016 - 19:22

ఈ సువిశాల విజయనగర సామ్రాజ్యం మంచి చెడ్డలు నాకన్నా నీకన్నా అప్పాజీవారికి బాగా తెలుసు. నువ్వు నిశ్చితంగా ఉండొచ్చు’’ తీవ్రంగా హెచ్చరించిందామె. వల జారిపోయింది.
వీరేంద్రుడు దెబ్బతిన్న పులిలా చూశాడు. అతని మొహం కోపంతో జేవురించింది.

02/28/2016 - 04:24

తిరుమలాంబికనే కాదు, రాజ్యాన్ని యావత్తూ ఆ వీరునికిచ్చినా తక్కువే! ఎంతటి ప్రతాపవంతుడు! ప్రచుండులైన వైరి వీరులకు భయంకర చండ మార్తాండుడయ్యడు.
అరివీర హరిణ సముదాయానికి అతడు సింహమయ్యాడు. దుర్భేద్యమైన ఉదయగిరి మాత్రమే కాదు. గోల్కొండ ప్రభువు కందవోలును ముట్టడించినపుడు కూడా అతడు తండ్రి అయిన శ్రీరంగ దేవరాయల ఆజ్ఞతో కందవోలుకు వెళ్లి దానిని శత్రువుల చేతుల్లో పడకుండా కాపాడాడు.

02/26/2016 - 20:18

‘‘రామలింగనాయకులేదో రాచకార్యం నిర్వర్తించడానికి వచ్చినట్లున్నారే’’ వెటకారంగా ప్రశ్నించాడు.
రామలింగ నాయకుడు అతనికేసి తీక్షణంగా చూశాడు.
‘‘మా సైన్యంలోకి దూరిన నక్కల్ని ఏరిపారేయటానికి’’ విసురుగా జవాబిచ్చాడు.
‘‘నక్కలకీ తెలివి వుంటుంది మిత్రమా!’’ వీరేంద్రుడు వ్యంగ్యంగా అన్నాడు.
‘‘సింహాలముందు ఆ తెలివి పనిచేయదులెండి’’ అంటూ రామలింగ నాయకుడు బయలుదేరాడు.

02/26/2016 - 07:59

‘‘విజయనగరంలో స్ర్తిలను ఎంత గౌరవిస్తామో మీకు తెలుసు. అలాంటిది ఎందరో స్ర్తిలు అతనివల్ల బాధపడుతున్నారు. అధికారులకు లంచాలు నేర్పిస్తున్నాడు’’ ఆవేశంగా మళ్లీ చెప్పాడు గోవిందరాయలు.
‘‘నిజమే గోవిందా! అన్నపూర్ణాందేవి బంధువు అనే చిన్న కారణమే అతన్ని రక్షిస్తోంది. మన వేగులవల్ల చాలా కొత్త సంగతులు తెలుస్తున్నాయి. నేనున్నాను నీవు కలవరపడకు’’ కుమారుని శాంతపరచే ప్రయత్నం చేశారు తిమ్మరుసు.

Pages