S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

06/25/2016 - 21:35

‘‘నిన్ను నేను మొదటి చూపులోనే ప్రేమించాను. నీ అందం నన్ను పిచ్చివాడని చేసింది. నాకెందుకో మొదటినుంచీ అనిపిస్తూనే వుంది రాజేష్‌గాడు నీకు కరెక్ట్ కాదని!’’

06/24/2016 - 21:42

అపుడు సమయం రాత్రి తొమ్మిది గంటలు దాటుతోంది. ‘ఈవినింగ్’ అంటే చీకటి రాత్రులనీ, ‘నైట్’ అంటే అర్థరాత్రి దాటిన తెల్లవారు ఝాము అనీ అర్థాలు మారిపోయినట్లనిపిస్తుంది అక్కడి వాతావరణాన్ని చూస్తే.

,
06/23/2016 - 22:01

కొత్త సీరియల్ ప్రారంభం

ప్రారంభానికి ముందు

06/23/2016 - 05:21

మీ అందరికీ పాపాలు తొలగిపోయి పుణ్యాత్ములైపోయారు కాబట్టి- నేటినుంచీ నరకపురి నాకపురి కావాలని చెప్పాడు. పాపులను ఉద్ధరించడానికి తను మరో నరకపురిని వెదుక్కుంటూ వెళ్లాడు. ఐతే ఆయన నన్ను వెయ్యి కళ్ళతో కనిపెడుతుంటాడు. నేను పొరపాటు చేస్తే స్వయంగా వచ్చి మందలిస్తాడు. మనమంతా యమకి జయజధ్వానాలు పలుకుదాం’’ అన్నాడు రాజా.
ఊరంతా యమకి జయజయధ్వానాలు పలికారు.

06/21/2016 - 22:00

అతడి మనసుని వేధించే ఎన్నో ప్రశ్నలకు ఒక్కసారిగా సమాధానం లభించినట్లయింది.
ప్రజలు దొంగలకు పట్టం కడుతున్నారు. వాళ్లు దోచిన సొమ్ముని ‘దాచుకో సిసేం’ అంటూ నరకపురివంటి ఊళ్లలో ఉంచుతున్నారు. వాడుకోవాల్సి వచ్చినపుడు ‘తెరచుకో సిసేం’ అంటూ వెళ్లి తెచ్చుకుంటున్నారు.

06/19/2016 - 23:22

‘‘ఆలోచనుండాలి. ధ్యేయముండాలి. స్వంత లాభం కొంత మానుకుని పొరుగువాడికి సాయపడే బుద్ధి ఉండాలి. ఇవన్నీ సామాన్యులకీ సాధ్యమే సార్! కాలేజీలో చేరినప్పట్నించీ నేనిలాంటి విషయమై ఆలోచిస్తున్నాను. ఇప్పుడు అవకాశం రాగానే ఉపయోగించుకున్నాను’’ అని, ‘‘ఇంతవరకూ ఇక్కడ చేసిందంతా వృథా పోకూడదు సార్! అందుకే మిమ్మల్నిక్కడికి రమ్మన్నాను.

06/19/2016 - 07:30

యమ ఊళ్లో లేడు. రెండ్రోజుల్లో వస్తాడు. ఆయన వచ్చేలోగా మీరు రావడం వెళ్లిపోడం ఐపోవాలి. ఆ తర్వాత మీరొస్తానన్నా రమ్మనే స్థితిలో నేనుండను’’ అన్నాడు రాజా.

06/17/2016 - 21:57

జంతువులంటే జంతువులం. ఆయన మాకేది కావాలని చెబితే అదే మాకు కావాలి. ఆయన మాకు స్వేచ్ఛనిస్తే స్వేచ్ఛనీ, బానిసత్వాన్నిస్తే బానిసత్వాన్నీ సంతోషంగా స్వీకరిస్తాం. మా దేవుడు చెప్పిందే మాకు వేదం’’ అన్నాడు.

06/16/2016 - 21:48

యమ వస్తే తాను ఎదురుపడక తప్పదు. అప్పుడు యమ తనని బ్రతకనివ్వడు.
కానీ ఇంతకాలం బానిసత్వానికి అలవాటుపడ్డ జనం- తన కారణంగా స్వేచ్ఛని రుచి చూశారు. తనకి వారందరి అండదండలూ లభించవా? రాజాలో ఏదో మూల కొద్దిగా ఆశ.

06/16/2016 - 04:51

ఏ ఉద్యమమైనా విజయం సాధించాలంటే అందుకు త్యాగాలు అవసరం. ఈ ఉద్యమంలో మనకి ప్రాణభయముంది. కానీ అది యమ వచ్చేక! ఈలోగా మనం మరికొన్ని చిన్న చిన్న త్యాగాలు చెయ్యాల్సి ఉంటుంది’’ అన్నాడు రాజా ఆమెతో.
రాణి అతడి కళ్లలోకి చురుగ్గా చూసింది. ‘‘ఇదంతా నువ్వు నాకెందుకు చెబుతున్నావో తెలియదు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేముందే నేనో నిర్ణయానికి వచ్చాను. ఇక్కడికొచ్చేక ఆ నిర్ణయం బలపడింది.

Pages