S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

02/07/2016 - 01:19

‘‘ఆ కన్ను మూతలో ............................
...........................................
విజయనగరాంధ్ర దేవుడవే నిజంబు’’
అంటున్న చంద్రప్పతో కలిసి ఆ స్వామికి నమస్కరించింది మంజరి.

02/05/2016 - 20:30

తిమ్మరుసు మంత్రి వాళ్ళిద్దరికీ ఆశీఃపూర్వకంగా సంభావనలిచ్చాడు. రాయలు మహాదానాలు చేశాడు.
దక్షిణాపథాన విజయప్ప నాయకుడి దండయాత్రవల్ల చేర, చోళ, పాండ్యరాజులు విజయనగరానికి సామంతులు కావటం రాయల కిరీటంలో మరిన్ని మణులు చేరినట్లయింది.

02/05/2016 - 06:48

సాయంత్రం యుద్ధ విరమణానంతరం ప్రభువు కవి పండిత గోష్ఠితో మానసోల్లాసం పొందుతారు. అల్లసాని పెద్దన, నందితిమ్మన వంటి కవులు కూడా వస్తున్నారు. నా గానంతో ప్రభువు అలసట ఉపశమిస్తే అంతకంటే మనకి కావలసినదేముంటుంది మంజరీ!’’ ఆమె చుబుకం పట్టి చెప్పాడు చంద్రప్ప మృదువుగా.
కళ్ళల్లో నీళ్ళు కనపడకుండా తల దించుకుంది మంజరి.
‘‘నేనూ వస్తాను. నా నాట్యంతో ప్రభువుల్ని అలరిస్తాను’’ బింకంగా అంది.

02/04/2016 - 04:27

రాయలవారు పట్ట్భాషిక్తులైన ఈ సంవత్సరంలో మన సైన్యం బహుధా శిక్షణపొంది ఉంది. ఇంకా కొద్ది రోజుల్లోనే బహుమనీ సుల్తాన్ రెండవ మహమ్మద్ షా, బీజాపూర్ యూసఫ్, అదిల్‌ఖాన్ షాతో కలిసి మనమీద యుద్ధం ప్రకటించబోతున్నారని వేగులవల్ల తెలిసింది’’.
‘‘మంచిది, సైన్యాన్ని ఆయత్తపరచండి. వాళ్ళు సరిహద్దు చేరగానే మన సైన్యం ఆ మ్లేచ్ఛులను చీల్చి చెండాడగలదు’’ మహామంత్రి ఆజ్ఞ కాగానే దండపాణి సమరోత్సాహంతో నిష్క్రమించాడు.

02/03/2016 - 21:26

‘ప్రభువు తనకు దూరమవుతాడా’ ఆలోచనకే ఆమె హృదయ వేదన మిక్కుటమయింది. అన్నింటికీ ఆ విరూపాక్షుడే సాక్షి అనుకున్నది. మంజరి ఎపుడు వచ్చిందో చిన్నాదేవి భుజంమీద చేయి వేసి పిలిచేదాకా తెలీలేదు.
‘‘చిన్నాజీ! నేనంతా విన్నాను. నీ నిర్ణయంలో ఎంత త్యాగముందో రాబోయే తరాలు గుర్తుంచుకుంటాయి’’.
‘‘ఏమో! నా ప్రభువు లేని జీవితం మాత్రం నేనూహించలేను’’ చిన్నాదేవి మంజరిని కౌగిలించుకుని రోదించింది.

01/31/2016 - 22:57

తన రాయలు ప్రభువైనాడు గదా! తననింక గుర్తుంచుకుంటాడా! మనసు నిండా సంతాప మేఘాలు కమ్ముకుంటున్నాయి. తనవల్ల రాయల కీర్తికి ఎటువంటి మచ్చ రాకూడదు. పట్టమహిషి పదవిమీద కూడా ఆమెకి ఆశలేదు. రాయలే ఆమెకి సర్వస్వం. ఆమె అతనికి ప్రియురాలు, భార్య, అర్థాంగి, రాణి కూడా. మంజరి ముద్ర పట్టి ‘కృష్ణనృత్యం’ చేస్తున్నది.

01/30/2016 - 22:13

‘‘నా బొందిలో ప్రాణం వున్నంతవరకు నేను నిన్ను వదులుకోలేను మంజూ! మనది జన్మజన్మల బంధం’’ ఆమెను కౌగిట చేర్చుకున్నాడు చంద్రప్ప.
మంజరి అతన్ని వదలలేక వదలలేక వెళ్లింది.

01/29/2016 - 23:08

చిన్నాదేవికి నిద్రపట్టడంలేదు. కళ్ళు మూసినా, తెరిచినా ప్రభువు సుందర రూపమే మెదులుతోంది. కదిలితే తల్లికి నిద్రాభంగం అవుతుందని అలాగే కళ్ళు మూసుకొని పడుకుంది.

01/29/2016 - 05:14

‘‘అమృతా! అటు చూడు! అక్కడ రాయలవారి అంతఃపురం వుండేది. దాని చుట్టూ ఇది విశిష్టమైన మహానగరంగా నిర్మితమైంది. సుమారు ఏడు మైళ్ళ చుట్టుకొలత కలిగి బలిష్ఠంగా యాభై అడుగుల ఎత్తు పది అడుగుల వెడల్పు గల ప్రాకారం ఉండేది. దీని ప్రధాన ద్వారాన్ని ఇరవై వేల మంది అశ్వికులు రాత్రింబవళ్ళు కాపలా కాసేవారు.
‘‘అభీ! కృష్ణదేవరాయల కాలం స్వర్ణయుగం అని ప్రసిద్ధి కెక్కింది గదా!’’

01/28/2016 - 03:56

అమృతకి కృష్ణశాస్ర్తీగారి పాట గుర్తొచ్చింది.
‘‘రాల లోపల పూలు పూచిన
రామ మందిర లీల
ఆరామ సుందర హేల
రాలలో హదృయాలు మ్రోగిన రాచకేళీశాల
ఆరామమందిర లీల
నిన్నటిదా మరి మొన్నటిదా ఆది
ఎన్ని జన్మల గాధ!’’

Pages