S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

04/04/2016 - 00:56

అదంతా ఎందుకు? నువ్వు స్టేషన్ బయట జవాన్‌తో మాట్లాడ్డం గమనించే, నేను గుమ్మం దాటి వచ్చి నిన్ను రిసీవ్ చేసుకున్నాను. దిసీజ్ జస్టే శాంపుల్. ఇదంతా గంగా మహిమ!’’ అన్నాడు ఈశ్వర్.
గంగాధరం మొహమాటపడి తల వంచుకున్నాడు. అక్కణ్ణిచి ఈశ్వర్ శ్రీకర్‌ని ఆ పక్క గదిలోకి తీసుకెళ్లాడు.

04/02/2016 - 20:13

లతిక మాట్లాడలేదు. తల్లి మాటల్నే తలచుకుంటూ, ‘‘ఓ అసాధారణ వ్యక్తి! నువ్వంటూ ఉన్నావా, ఉంటే ఎక్కడున్నావు?’’ అనుకుంది మనసులో.

04/01/2016 - 22:26

లతిక ఆశ్చర్యంగా తల్లి వంక చూసి, ‘‘మన వ్యవస్థ గురించి అరటి పండు వలిచిచ్చినట్లు చెప్పావు. ఇవన్నీ నీకెలా తెలుసమ్మా!’’ అంది.
‘‘కాస్త చదువుకున్న ఎవరికైనా ఈ మాత్రం తెలుస్తుంది. నా రోజుల్లో నేనూ ఇంటర్ దాకా చదివాను’’ అంది బుచ్చమ్మ.
‘‘నువ్వు ఇంటర్ చదివావా? మరి నాకెప్పుడూ చెప్పలేదే?’’ అంది లతిక ఆశ్చర్యంగా.

03/31/2016 - 22:03

‘‘నేను చెప్పేదాకా నేనెవర్నో తెలియదంటావ్? అవతల నల్ల తేలొచ్చి కుట్టబోతుంటే నిన్ను కాదన్నట్లు కూర్చున్నావ్- ఏమయిందత్తా నీకు?’’ అంది లతిక ఆశ్చర్యంగా.
‘‘అదా, చిన్న తప్పు చేశానే్ల, దేవుడు బాబు కళ్లు తీయించేశాడు’’ అంది లచ్చమ్మ.

03/30/2016 - 23:40

‘‘రోజూ బాగానే పాలిచ్చేదండి. ఎందుకో బర్రె ఈవేళ ఫెడీమని తన్నిందండి. పాలన్నీ నేలపాలయ్యాయి’’ అన్నాడా యువకుడు. వాడాయన ఇంట్లో పాలు తీసే పాలేరు.
‘‘ఎలా తన్నిందిరా, ఇలాగా’’ అంటూ వాణ్ణి ఫెడీమని తన్నాడాయన. పాలేరు ఎగిరి అంత దూరాన పడ్డాడు. లేవడానికి చేతులు నేలకానితే- అక్కడ చిల్లపెంకు ముక్కలున్నాయి. అరచేతులు గీరుకున్నాయి.
ఆ దృశ్యం చూడగానే లతికకి గుండె గుబగుబలాడింది.

03/30/2016 - 00:33

‘‘ఒరేయ్ గణపతీ- లతిక సెలవులకొచ్చింది. రాసుకో. చేతికి వాచీ ఉందిగా- టైం కూడా వేసుకో’’ అన్నాడు అప్పన్న.
పక్కనే ఓ బల్ల వెనుక కుర్చీలో కూర్చున్న ఓ సన్నని పొడుగాటి వ్యక్తి- తన ముందున్న పుస్తకంలో ఆ వివరాలు రాసుకున్నాడు.
‘‘వెళ్ళొచ్చు’’ అన్నాడు అప్పన్న.
లతిక ఊళ్లో అడుగుపెట్టింది. చుట్టూ ఓసారి చూసి భారంగా నిట్టూర్చింది.
చెట్లు, చెరువులు, పొలాలు, సెలయేరు- ఆ ఊరి ప్రకృతి అందాలు.

03/27/2016 - 22:48

‘‘నరకపురి రోడ్డు...’’ అరిచాడు కండక్టర్.
బస్సులో లేడీస్ సీట్లోంచి చటుక్కున లేచి నిలబడింది లతిక.
మోకాలు దాటిన క్రీమ్ కలర్ ఫ్రాక్, ఆకుపచ్చ స్టాకింగ్స్, ఎత్తు మడమల జోళ్ళు. భుజానికి ఎయిర్ బ్యాగ్. చేతిలో వానిటీ బ్యాగ్.
కొంత వయసు. కొంత అందం. కొంత ఆధునికత. కొంత మధ్యతరగతి.
లతిక లేవగానే బస్సులో చాలామంది ఆమె వంక చూశారు.

03/27/2016 - 07:53

వారి పగ అంతటితో చల్లారలేదు. పటపట పళ్ళు కొరుకుతూ హుస్సేన్ నిజాం షా రామరాయల దగ్గరిగా వచ్చాడు.

03/25/2016 - 22:18

రామరాయలు నిరంతరం ముసల్మాను ప్రాంతాలనదుముకుంటూ ఉండటంతో బీజాపూర్ ఆదిల్‌షా అతనికి వ్యతిరేకంగా ఓ కూటమి తయారుచేసి రామరాయల అహంకారాన్ని అణచివేసే ప్రయత్నంలో భాగంగా జరుగుతున్న యుద్ధం ఇది.
రాజగురువు సుదర్శనుల వారు ఆఖండజ్యోతిని వెలిగించారు. విద్యారణ్యస్వామి విజయనగర స్థాపకులకు ప్రసాదించిన ఖడ్గాన్ని రామరాయలకు అందజేశారు.

03/24/2016 - 21:38

శ్రీకృష్ణదేవరాయలు బతికి ఉన్నపుడు విజయనగర సామ్రాజ్యం పేరు వింటేనే గజగజలాడే ఆదిల్షా దర్జాగా మంది మార్బలంతో, సైన్యంతో తరలివచ్చాడు. తిమ్మయ్య ఇచ్చిన అపూర్వ స్వాగతం అందుకున్నాడు. సభా మండపానికి ఆదిల్షాను తీసుకెళ్లాడు తిమ్మయ్య. విజయనగర సింహాసనం చూడగానే ఆదిల్షాకు కోరిక పెరిగింది.

Pages