S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

11/30/2016 - 00:17

ఉహూ.. నిజాయితీగా ఒప్పుకోవాలంటే.. తమ పరిచయం స్నేహం అనే వలయాన్ని దాటి దాని లోపల ఉండే మరో వలయానికి చేరువగా చేరుకుంది. ఆ వలయం పేరేమిటి? ప్రేమా?!
ఉలిక్కిపడింది సాహిత్య.
తాము ఒకరినొకరు ప్రేమించుకునే స్థాయికి చేరుకున్నారా? ఒకరి సమక్షం మరొకరికి ఆనందాన్నిస్తోందంటే దానికర్థం ఏమిటి?

11/27/2016 - 23:53

‘‘అవ్వ పేరే ముసలమ్మ అబ్బాయిగారూ! ఇంతకుముందు మీరన్నారే.. భార్యాభర్తలు ఒకరి మనసులోకి మరొకరు పరకాయ ప్రవేశం చేయాలని. చెప్పాలంటే స్నేహం మాత్రమే చేస్తున్నామనే భ్రమలో.. మీరిప్పటికే ఆ ప్రయత్నంలో ఉన్నారు.
నా అంచనా నిజమైతే.. మీరు స్నేహమనుకుంటున్న మీ పరిచయం మున్ముందు ప్రేమగా రూపాంతరం చెంది అతి త్వరలోనే మీరూహించని మలుపులు తిరిగే అవకాశం నా కళ్లక్కట్టినట్టుగా గోచరిస్తోంది’’ అన్నాడు గౌతమ్.

11/26/2016 - 23:29

గౌతమ్ చిటికె వేసి చూన్నాడు, ‘‘చూడబోతే సామ్రాట్ గారు ప్రస్తుతం ఏదో తీరని సమస్యతో కొట్టుమిట్టాడుతున్నట్టున్నారు. అదేవిటో మాకూ చెపితే మాకు తోచిన తరుణోపాయం మేమూ చెప్తాం కదా!’’
‘‘తప్పకుండా.. మన మధ్య స్నేహం ఇంకా ప్రాథమిక దశలోనే ఉన్నా ఎందుకో నా సమస్య మీతో చెప్పుకోవాలనిపిస్తోంది’’ అన్నాడు సామ్రాట్.

11/25/2016 - 23:32

స్ర్తిపురుషుల మనస్తత్వాల్లో ఉన్న వౌలికమైన తేడాయే దీనికి కారణం. మగాడు ఎదుటివాళ్లు చెప్పిందాంట్లో విషయానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తే, ఆడది దానితోపాటు విషయం చెప్పిన విధానానికీ, ఆ విషయపు పుట్టుకకూ, దాని మూలాలకూ సంబంధించిన కారణాలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది.
అందుకే నువ్వూ, సాహిత్యా కల్సుకున్న విషయాన్ని ఎవరో మూడో మనిషి ద్వారా తనకు తెల్సినప్పుడు తాను అందరి భార్యల్లా సహజంగానే స్పందించింది.

11/25/2016 - 04:35

‘‘అందుకని కాస్సేపు మీ ఒళ్లో ఆవిడ, మరికాసేపు ఆవిడ ఒళ్లో మీరూ తల పెట్టుకుని ఒకరి బాధలొకరి చెప్పుకుని ఉపశమనం పొందుతున్నారా?’’ అంది సామ్రాజ్ఞి వెటకారంగా.
‘‘ఇంతకుముందు ఒకరికొకరు ఒళ్ళు తగిలేంత దగ్గరగా కూర్చున్నామని ఎవరో చెప్పారన్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినమాటను నువ్వే మార్చి ఒకరి ఒళ్ళో మరొకరు తల పెట్టుకుని ఉపశమనం పొందామని అంటున్నావు.

11/23/2016 - 22:58

ఆరోజు సాయంత్రం ఆఫీసు నుంచి బయటపడ్డాక ముందుగా నిర్దేశించుకున్న ప్రకారం వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం వద్ద కల్సుకున్నారు ఇద్దరూ.
ఆ ఆలయ ప్రాంగణం ఎంతో విశాలంగా, ప్రశాంతంగా, గుడిచుట్టూ దట్టమైన చెట్లతో, పచ్చని పచ్చికతో ఎంతో బావుంటుంది.

11/22/2016 - 21:09

సాహిత్య వైపు అమాయకురాలిని చూసినట్టుగా చూసి, ‘‘్భలేవారే.. ‘ఇంట్లో బుద్ధిమంతుడు- వీధిలో బడాచోర్’ సీరియల్‌లో పెళ్లాం దగ్గర ప్రేమ ఒలకబోసే మగాడి అసలు రూపం ఎలా బయటపెట్టాలో వివరంగా చూపించడం లేదూ?!
‘సింగినాదం-జీలకర్ర’ సీరియల్‌లో పెళ్లాన్ని పుట్టింటికి పంపించి ఎవరో వగలాడితో చెట్టాపట్టాలేసుకుని తిరిగే మగాడి గుట్టు ఎలా రట్టయిందో స్పష్టంగా చూపించలేదూ?

11/20/2016 - 21:18

కానీ మీరు ఖాళీగా వుంటే సాయంత్రం మీ ఇంటికొస్తానని సామ్రాజ్ఞి ఫోన్ చేయడంతో మొదటిసారే ఆమె నిరుత్సాహపరచడానికి మనసొప్పక ‘సరే’నని చెప్పి ఆరోజు తనింటికి స్నేహితులొస్తున్నారనే సమాచారాన్ని సామ్రాట్‌కు చేరవేసి సామ్రాజ్ఞి కోసం ఎదురుచూస్తూ ఇంట్లోనే ఉంది సాహిత్య.
ఇంటిముందున్న పూల మొక్కల్ని చూస్తూ తలుపు తీసే ఉండడంతో సరాసరి ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది సామ్రాజ్ఞి.

11/20/2016 - 06:18

చూస్తాను.. ఇలా ఎంతకాలం సాగుతుందో? నాకు కోపం వచ్చేవరకూ మనిషినే! ఒకసారి కోపం వచ్చిందంటే నన్నింకెవరూ ఆపలేరు’’ అంది రోషంగా సామ్రాజ్ఞి.
‘నీకు కోపం రానిదెప్పుడులే’ అని మనసులో అనుకుని ఆ మాటే పైకి అంటే ఏం జరుగుతుందో తెలిసినవాడు కావడాన వౌనంగా ఉండిపోయాడు సామ్రాట్.
‘‘ఏం.. నోట్లోంచి మాటలు రావడంలేదూ? నేను చెప్పింది నిజమేనా?’’ అంది సామ్రాజ్ఞి రెట్టిస్తూ.

11/18/2016 - 21:23

ఏ మగాడైనా చూసీ చూడగానే ఆకట్టుకునే రూపం మీది.
ఎక్కువమంది మగాళ్లు నాలా నాజూగ్గా వుండే ఆడవాళ్లకంటే కనుముక్కు తీరు చక్కగా ఉండి మీలా కాస్త బొద్దుగా, నిండుగా వుండే ఆడవాళ్లనే ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.

Pages