S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

03/12/2016 - 22:13

పితృసమానులైన అప్పాజీవారుప్రోద్బలం చేయనిదే రాయలతో తన వివాహం జరిగేదేనా? ఆయనకే అలాంటి దురాలోచన ఉంటే రాయలను ఏనాడో మట్టుబెట్టగల శక్తిమంతుడు గదా! తననెంత ఆదరంగా చూస్తాడు. తను ఎందుకింత కఠినంగా మారిపోయింది. ఎన్నడూ లేనిది రాయల మనసునెంత నొప్పించింది. తీవ్రంగా పరితాపం చెందింది అన్నపూర్ణాదేవి.

03/11/2016 - 23:24

ప్రియ సమాగమనానికి ఎదురు చూస్తున్నది. రాయలామె వెనుకగా వచ్చి నిలిచారు. పరిచితమైన గాఢస్పర్శ.. ఆపై ఆమె నడుము చుట్టూ ప్రభువు చేతులు. ఆమె వెనుదిరిగేలోపు రెండు అరచేతులతో వెనుకనుంచి ఆమె కన్నులు సుకుమారంగా మూసేశారు. ఆమె పరవశించి పోయింది.
‘‘ప్రభూ!’’ అనగలిగింది.

03/11/2016 - 00:38

మనం కలిసి చాలా రోజులయింది. కదా!’’ చంద్రప్ప ఆమె చేయిపట్టి పూపొదరింట కూర్చోబెట్టుకున్నాడు.
‘‘మన పెళ్ళి ఎల్లుండి పున్నమిరోజు విఠల మందిరంలో, ఇంకేం మాట్లాడకు సరేనా’’.
ఆమె అంగీకార సూచకంగా తలూపింది. అతని ఆనందానికి అవధులు లేవు. వాళ్ళిద్దరి మధ్య కాలం మరపురాని మధురగీతంలా జాలువారింది.
చాలాసేపు మైమరచి అలాగే ఉండిపోయారా ప్రేమికులు.

03/10/2016 - 04:01

‘‘ఆ తాచుపాము మెడ పట్టి పడగ దింపాలి రామలింగ నాయకా! ఇక ఉపేక్ష పనికిరాదు’’ తిమ్మరుసు నెమ్మదిగా చెప్పినా నిర్ణయం దృఢంగా ఉంది.
‘‘కాగల కార్యమేమిటి మహామంత్రీ!’’ వ్యాస రాయలు శాంతంగా అడిగారు.
‘‘ఏముంది. వీరేంద్రుడిని తన్ని తగలేయటమే’’ ఆవేశంగా బుసలు కొట్టాడు రామలింగనాయకుడు.

03/08/2016 - 22:08

‘‘జగన్నాథ! కోరితే తీరుతుందా! విజయనగర సింహాసనం మీద ఏ రాజయినా సరి అయిన పద్ధతిలో కూర్చున్నాడా! అంతదాకా ఎందుకు. నీ భర్త.. అదే శ్రీకృష్ణదేవరాయ ప్రభువు సోదరులను, వారి కుమారుడ్ని చంద్రగిరిలో బందీ చేసేగా రాజయ్యాడు. పైగా ఈ ముసలి మంత్రేగా తంత్రమంతా నడిపింది’’ ఆలోచింపజేస్తున్నాడు.
‘‘అయితే’’ అన్నపూర్ణాదేవి అతనికేసి తిరిగింది.

03/06/2016 - 22:25

‘‘రాయా! నామ మాత్రంగా మనం బహ్మనీ సుల్తాన్‌ను సింహాసనంపై నిలిపాం. వారిలో వారు అంతఃకలహాలలో మునిగి ఉంటారని విజయనగర సామ్రాజ్యం వైపు కనె్నత్తి చూడరనీ భావించాం’’ తిమ్మరుసు విశే్లషించారు.
‘‘అవును అప్పాజీ! మరి ఈ పెనుమార్పేమిటి?’’ రాయలు అసహనంగా అడిగారు.

03/06/2016 - 00:14

వివాహం అనేది జరిగినా జరక్కున్నా చంద్రప్ప తనూ మానసికంగా ఏనాడో భార్యాభర్తలయ్యారు. మంత్రాలు, సూత్రాలు లేకుంటే మాత్రమేం! కానీ లోకం...
‘‘మంజూ!’’ చంద్రప్ప పిలుపుకి ఈ లోకంలోకి వచ్చింది.
ఏమాలోచిస్తున్నావు మంజూ! గురువుగారి మాటలకు బాధపడకు. జ్యోతిష్యంలో ఉండే ప్రతి దోషానికి నివారణ, శాంతి ఉంటుంది. అన్నీ మళ్లీ చర్చించి చేద్దాం’’.
‘‘ఇక వెళ్దాం చంద్రా! దేవేరి వారు నాకోసం ఎదురుచూస్తారు’’

03/04/2016 - 23:57

‘‘శ్రీరంగ దేవరాజసుత చిరంజీవి రామయ రాజా జయ జయహో!
సమస్త సద్గుణాస్తోత్ర భద్రా రామయ రాజా జయ జయహో!
భూసుత సాహస దుర్యా రామయ రాజా జయ జయహో!’’
వరునివైపు వారి నాగారాలు ఒక్క పర్యాయం మోగి ఆగాయి.

03/04/2016 - 05:37

సభలో ఒక్కసారిగా ఆనంద కోలాహలం మిన్నుముట్టింది మంగళ తూర్యరవాలు సందడించాయి. పటాహ, భేరి, ఢక్కా, కాహళ, దుందుభి ధ్వానాలతో హాంతరాళం పిక్కటిల్లింది.
****
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు, తిమ్మరుసు మంత్రి. రామలింగనాయకుడు సమావేశ మందిరంలో దీర్ఘ సమావేశం జరుపుతున్నారు. తిమ్మరుసు చాలా గంభీరంగా ఉన్నారు.

03/03/2016 - 06:48

శ్రీకృష్ణదేవరాయల ప్రభువు జన్మదినోత్సవం అత్యంత వైభవోపేతంగా జరుగుతున్నది. యజ్ఞయాగాదులు, దాన ధర్మాలు ముగిశాయి.
ఐదుగురు సామంతరాజులు ప్రభువుకు కానుకలు సమర్పించారు. ప్రజలంతా ఇష్టమైన అందమైన కొత్త బట్టలు ధరించారు. సామంతులంతా తమ కిందివారికి రంగు రంగుల బట్టలు బహూకరించారు. ప్రతి రాజ ప్రముఖునికి ప్రత్యేక లాంఛనాలందాయి.

Pages