S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

11/25/2016 - 04:35

‘‘అందుకని కాస్సేపు మీ ఒళ్లో ఆవిడ, మరికాసేపు ఆవిడ ఒళ్లో మీరూ తల పెట్టుకుని ఒకరి బాధలొకరి చెప్పుకుని ఉపశమనం పొందుతున్నారా?’’ అంది సామ్రాజ్ఞి వెటకారంగా.
‘‘ఇంతకుముందు ఒకరికొకరు ఒళ్ళు తగిలేంత దగ్గరగా కూర్చున్నామని ఎవరో చెప్పారన్నావు. ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పినమాటను నువ్వే మార్చి ఒకరి ఒళ్ళో మరొకరు తల పెట్టుకుని ఉపశమనం పొందామని అంటున్నావు.

11/23/2016 - 22:58

ఆరోజు సాయంత్రం ఆఫీసు నుంచి బయటపడ్డాక ముందుగా నిర్దేశించుకున్న ప్రకారం వేణుగోపాలస్వామి ఆలయం వద్ద కల్సుకున్నారు ఇద్దరూ.
ఆ ఆలయ ప్రాంగణం ఎంతో విశాలంగా, ప్రశాంతంగా, గుడిచుట్టూ దట్టమైన చెట్లతో, పచ్చని పచ్చికతో ఎంతో బావుంటుంది.

11/22/2016 - 21:09

సాహిత్య వైపు అమాయకురాలిని చూసినట్టుగా చూసి, ‘‘్భలేవారే.. ‘ఇంట్లో బుద్ధిమంతుడు- వీధిలో బడాచోర్’ సీరియల్‌లో పెళ్లాం దగ్గర ప్రేమ ఒలకబోసే మగాడి అసలు రూపం ఎలా బయటపెట్టాలో వివరంగా చూపించడం లేదూ?!
‘సింగినాదం-జీలకర్ర’ సీరియల్‌లో పెళ్లాన్ని పుట్టింటికి పంపించి ఎవరో వగలాడితో చెట్టాపట్టాలేసుకుని తిరిగే మగాడి గుట్టు ఎలా రట్టయిందో స్పష్టంగా చూపించలేదూ?

11/20/2016 - 21:18

కానీ మీరు ఖాళీగా వుంటే సాయంత్రం మీ ఇంటికొస్తానని సామ్రాజ్ఞి ఫోన్ చేయడంతో మొదటిసారే ఆమె నిరుత్సాహపరచడానికి మనసొప్పక ‘సరే’నని చెప్పి ఆరోజు తనింటికి స్నేహితులొస్తున్నారనే సమాచారాన్ని సామ్రాట్‌కు చేరవేసి సామ్రాజ్ఞి కోసం ఎదురుచూస్తూ ఇంట్లోనే ఉంది సాహిత్య.
ఇంటిముందున్న పూల మొక్కల్ని చూస్తూ తలుపు తీసే ఉండడంతో సరాసరి ఇంట్లోకి ప్రవేశించింది సామ్రాజ్ఞి.

11/20/2016 - 06:18

చూస్తాను.. ఇలా ఎంతకాలం సాగుతుందో? నాకు కోపం వచ్చేవరకూ మనిషినే! ఒకసారి కోపం వచ్చిందంటే నన్నింకెవరూ ఆపలేరు’’ అంది రోషంగా సామ్రాజ్ఞి.
‘నీకు కోపం రానిదెప్పుడులే’ అని మనసులో అనుకుని ఆ మాటే పైకి అంటే ఏం జరుగుతుందో తెలిసినవాడు కావడాన వౌనంగా ఉండిపోయాడు సామ్రాట్.
‘‘ఏం.. నోట్లోంచి మాటలు రావడంలేదూ? నేను చెప్పింది నిజమేనా?’’ అంది సామ్రాజ్ఞి రెట్టిస్తూ.

11/18/2016 - 21:23

ఏ మగాడైనా చూసీ చూడగానే ఆకట్టుకునే రూపం మీది.
ఎక్కువమంది మగాళ్లు నాలా నాజూగ్గా వుండే ఆడవాళ్లకంటే కనుముక్కు తీరు చక్కగా ఉండి మీలా కాస్త బొద్దుగా, నిండుగా వుండే ఆడవాళ్లనే ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.

11/17/2016 - 21:04

ఇటువంటివి శాంపిల్‌గా ఈ ఊరి మొత్తంమీద బొంబాయి నుంచి వేరుగా మా దుకాణానికే రెండంటే రెండే వచ్చాయి. నిన్న మీలానే ఒక కస్టమర్ మరీ మరీ కావాలని ఒకటి తీసుకోగా ఇదొక్కటే మిగిలింది.

11/17/2016 - 04:57

ఎందుకంటే ఒక వ్యవస్థ కుప్పకూలినా మరో కొత్త వ్యవస్థ పునర్నిర్మించబడినా అది ప్రజల ఆలోచనల్లోనూ, చేతల్లోనూ వారాశించిన మార్పు వల్లే జరుగుతుంది కనుక’’ అన్నాడు గౌతమ్ లేచి నిలబడుతూ.
సామ్రాట్ లేచే ప్రయత్నం చేయకుండా ‘‘మనవాళ్లంతా మీ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటారేమో! మీరు వెళ్లండి. నేను కాస్సేపు కూర్చుని వస్తాను’’ అన్నాడు.

11/15/2016 - 21:05

ఈ రోజుకూ రేపటికీ తేడా ఉండాలి. ఈ రోజైన అనుభవాలు, రేపు కాబోయే అనుభవాలు ఒక్కటిగానే ఉంటే జీవితంలో సారం ఏముంటుంది?
మనిషి సగటు ఆయుఃప్రమాణం డెబ్భై సంవత్సరాలనుకుంటే.. కనీసం నెలకో కొత్త అనుభవం చొప్పున.. పోనీ చిన్నప్పటి పదిహేనేళ్లు తీసేసినా.. యాభై అయిదూ ఇంటూ పనె్నండూ.. అంటే ఎడు వందల ఇరవై అనుభవాలైనా రుచి చూడకుండా చచ్చిపోతే ఎలా?’’ అన్నాడు గౌతమ్.
‘‘కొత్త అనుభవాలంటే.?’’ అన్నాడు సామ్రాట్.

11/13/2016 - 21:09

‘‘మళ్లీ అలానే మాట్లాడ్తున్నావు నువ్వు. నేను మీతో రావడానికి సాకులు చెప్పే స్థాయిలో మా పరిచయం లేదు. ఆవిణ్ణి ఒప్పించి వస్తానని నేను మాట వరసకు అన్నదాన్ని నువ్వు మరోలా అర్థం చేసుకున్నట్టుగా ఉన్నావు.

Pages