S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

03/14/2017 - 21:16

‘‘నాకేం భయం లేదు.. అయినా రాత్రిపూట తిరగలేకపోవడానికి నేనేమైనా అమ్మాయినా.. హాయిగా దొరికిన సెలవు సద్వినియోగం చేసుకు పడుకోక అర్థరాత్రి ఈ విన్యాసాలెందుకు..’’ నవ్వుతూ కొట్టిపారేశాడు అమర్.
‘‘అరె బాబూ.. భయాన్ని కవర్ చెయ్యడానికి ట్రై చెయ్యకు.. నువ్వు వెళ్లాల్సిందే..’’
‘‘చత్.. నాకేం భయం...సరే మీ సరదా నేనెందుకు కాదనాలి, అలాగే వెళదాం.. ’’ ఒప్పుకున్నాడు అమర్.

03/12/2017 - 21:23

అదిరిపడుతున్న మనసును అదుపు చేసుకుంటూ వడివడిగా నడిచాడు.. సన్నగా మొదలైన వాన మెల్లి మెల్లిగా జోరందుకుంటూంది, చుట్టూ చిమ్మ చీకటి.. ఈ అనే్వష్‌కి బుద్ధి లేదు.. ఎప్పుడు చూసినా అడ్వెంచర్ పేరుతో ఏదో ఒక వెధవ పనిచేస్తుంటాడు. అయినా బుద్ధిలేనిది వాడికి కాదు.. వాడు రమ్మనగానే తగుదునమ్మా అని అర్ధరాత్రి బయలుదేరిన తనది.. చలితో.. భయంతో సన్నగా వణుకు బయలుదేరింది.

03/11/2017 - 21:47

మూలం:మధు కాంకరియా తెలుగు సేత : టి.సి.వసంత
**
స్వార్థపరులు అమాయకులను బలి తీసుకుంటున్నారు.
సందీప్! భారుూజాన్ చనిపోయాక నీవు మా ఇంటికి వచ్చినపుడు నీ ముఖంలో సూర్యకిరణాలను చూసాను. అప్పుడు నా మనస్సు నిన్ను హంతకుడని ఒప్పుకోలేదు. అసలు ఇటువంటి పవిత్రమైన ఆత్మ, ఇతరుల సుఖ సంతోషాల కోసం ఇంతగా త్యాగం చేసే ఆత్మ హంతకురాలు కాదు, కానే కాదు. ససేమిరా కాదు. నా అంతఃకరణ పదే పదే ఇదే చెబుతోంది.

03/10/2017 - 21:13

మూలం:మధు కాంకరియా తెలుగు సేత : టి.సి.వసంత
**

03/09/2017 - 21:17

మూలం:మధు కాంకరియా తెలుగు సేత : టి.సి.వసంత
**
సలామ్‌వాలేకుమ్ సందీప్,

03/09/2017 - 05:22

చండీగడ్
వెనక్కివచ్చినా ఎందుకో తను అక్కడే అన్నీ వదిలేసి వచ్చాడు అని సందీప్‌కి అనిపించలేదు. తన ఆత్మలోని ఒక అంశం తమ్ముడి దగ్గర వదిలేసి వచ్చాడా అని అనిపించింది. పనిలో ఎంత నిమగ్నుడైనా మానసిక పటలం పైన ఉదాశీనంతోనిండిన సీమ కళ్ళు మాటిమాటికి కనిపిస్తూనే ఉన్నాయి. సందీప్ లాప్‌టాప్‌ను వదిలేసి లేచాడు. అతీతం అతని కళ్లల్లో కనిపిస్తోంది.

03/07/2017 - 21:31

మూలం:మధు కాంకరియా తెలుగు సేత : టి.సి.వసంత
**
అన్నయ్య!

03/05/2017 - 22:09

మనది ఎంతో దురదృష్టం. ఇప్పుడు మా సైనికుల యుద్ధం కోసం కాదు, శత్రువుల కోసం కాదు దేశంలో సురక్షితంగా ఉండడానికి చనిపోతున్నారు.
నచికేతుడు అడిగాడు సత్యం ఎక్కడ ఉంది?
బుద్ధుడు అడిగాడు- జరా రోగ మరణాలు అంటే ఏమిటి?
మార్క్స్ అడిగాడు- ఆకలి అంటే ఏమిటి? నా ప్రశ్న- స్వతంత్ర భారతంలో ఒక సైనికుడి స్వతంత్రం అంటే ఏమిటి?

03/05/2017 - 03:44

తమ్ముడూ! ఇది అబద్ధాలతో నిండిన లోకంరా! ఇక్కడ చీకటి తల ఎత్తుకుని తిరుగుతోంది. వెలుగు ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి వివశురాలవుతోంది. సత్యం తెలిసి కూడా చెప్పలేనివాడు ఈ లోకంలో బతకడం కష్టంరా. నేను నాపై అధికారులకు, రక్షా మంత్రాలయానికి, రాష్టప్రతికి నా రజిగ్నేషన్ స్వీకరించమని ప్రార్థిస్తూ రాశాను. ఆర్మీలో చేరినపుడు చేసిన ఎగ్రిమెంటు ప్రకారం 20 సంవత్సరాలలు పని చేయాలి.

03/03/2017 - 21:12

మూలం:మధు కాంకరియా తెలుగు సేత : టి.సి.వసంత
**
అసలు సైనికుడి జీవితంలో ఎన్ని తుఫానులు లేస్తాయో, ఎంత కఠోరమైన జీవితమో, ఎన్ని ప్రమాదాల మధ్య బతుకు బండిని ఈడవాలో అప్పుడు నాకేం తెలుసు? తీయటి కలలు కనే వయస్సు.

Pages