S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

12/18/2015 - 22:51

దాన్ని ఒక్కసారిగా చూసేసరికి వల్లు ఝల్లుమని భయంతో నిలబడిపోయిన’’ అప్పటికప్పుడు నోటికొచ్చిందేదో కల్పించి చెప్పింది.
ఇక అక్కణ్ణుండి శాంతమ్మ, ఖాశీంబీలిద్దరూ కల్సి బ్రతుకు వ్యధల గురించి తలపోసుకుంటూ బస్తీ దిక్కు వడివడిగా అడుగులు సారించారు.

12/17/2015 - 04:33

అక్కడ్నుంచి తొమ్మిది నెల్లపాటు బీజ రూపంలో వున్న తమ బిడ్డలను ఆ గద్దె గర్భంలో పెరగనిచ్చి కాన్పు కాగానే అనుకున్న ప్రకారం వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకిచ్చి ఎవరి పిల్లను వాళ్ళు తీసుకుపోతారు. ఇదంతా మూడో కంటికి తెలియకుండా జరిగిపోతుంది.

12/16/2015 - 04:00

‘‘మా కుటుంబం పరిస్థితిని కనిపెట్టి ఇంటిస్థలం కాజెయ్యాలనే నన్ను నానా రకాలుగా వత్తిడిచేస్తున్న వీడిప్పుడు డబ్బుల కోసం నాకేం దారి చూపిస్తాడు వీడి పిండాకూడు. నిజంగా అలాంటిదారేదో వీడికి తెలిస్తే అది నాదాకా రానిస్తాడా? అనుకున్న శాంతమ్మ ‘‘ఏంటది?’’ అన్నట్టు అతని వంక చురుగ్గా చూసింది.

12/15/2015 - 02:01

అట్లాంటి నేను ఇప్పుడాన్నుంచి డబ్బులు తెచ్చిచ్చేది చెప్పండీ!’’ అంటూ వాళ్ళ కాళ్ళు గడ్డాలు పట్టుకొని బ్రతిమాలింది శాంతమ్మ.
‘‘ఏమో నీ మాటలేవీ నమ్మేటట్టు లేదు. ఈ సోదంతా మాకెందుగ్గాని మా డబ్బులు మాకిచ్చి నీ దారి నువ్వు చూసుకో. ఆల్రెడీ మేం వేరే మనిషిని మాట్లాడుకున్నాం’’ అంటూ వాళ్ళంతా ఒక్క గొంతుకతో శాంతమ్మను అదేపనిగా బెదిరించారు.

12/14/2015 - 04:46

కొంతసేపటికి తేరుకున్న శాంతమ్మ ‘‘పిల్లలు పదిలం’’ నేను పనికిపోయొస్తా’’ అంటూ గబగబా మైనింగ్ కాలేజీ కాలనీ దారి పట్టి సాగిపోయింది.
ముసలోళ్లిద్దరూ పిల్లల్ని వెంట తిప్పకుంటూ ఇంట్లో పనులు చక్కబెట్టసాగారు.
అట్లా మరో పది రోజులు గడిచిపోయాయి.
ఆ పదిరోజులూ రోజూ ఉదయం సాయంత్రం ఆసులోని కండె మాదిరిగా డబ్బులు డబ్బులంటూ శాంతమ్మ ఇంటిచుట్టూ కాబూలీవాలా తిరిగినట్టు తిరగసాగాడు ఆర్‌ఎంపి లింగయ్య.

12/12/2015 - 21:07

దాంతో ఇంక చేసేదేం లేక తక్షణమే హాస్పిటల్లో చేరిపోయింది శాంతమ్మ.
తను వచ్చేటప్పుడు ఓ కాగితంమీద రాయించుకొచ్చిన పక్కింటివాళ్ళ ల్యాండ్ ఫోన్ నెంబర్ హాస్పిటల్ ముందున్న డబ్బా ఫోన్ వాళ్ళకిచ్చి ఫోన్ చేయించి అత్తమామలను పిలిపించుకొని జరిగిన విషయమంతా వివరించి ‘‘నేను వచ్చిందాకా పిల్లగాండ్లను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి’’ అంటూ ఎన్నో జాగ్రత్తలు చెప్పింది.
చెప్పిన సమయానికే పిల్లకు ఆపరేషన్ అయ్యింది.

12/12/2015 - 00:05

అతని స్థానంలో వచ్చిన ఆర్.ఇ హిందీ ప్రాంతం వాడు. అతనికి తెలుగురాదు. ఎల్లయ్యకు పొడి పొడి మాటలు తప్ప తన మనసులోని బాధను విడమర్చి చెప్పేటంత హిందీ రాదు. పోనీ ఇంటికి ఫోనన్నా చేద్దామంటే ముంబై వచ్చిన మూడవ రోజే సిటీకెళ్ళొస్తుంటే జేబులో ఫోన్ ఎక్కడో జారిపోయింది. పోనీ వేరే ఫోన్‌తో చేద్దామంటే శాంతమ్మ నెంబర్ గుర్తులేదు.

12/10/2015 - 04:54

‘‘చెబితే పోనియ్యదుగాని చెప్పకుంటనే పోతే నాలుగు రోజులు ఏడ్చి అదే వూకుంటది’’ అన్న ఆలోచన చేసిన ఎల్లయ్య ‘‘సర్లే కానియ్యి నువ్వు చెప్పినట్టే రేపు కంపెనీకి బొయ్యి ఆర్‌ఇ సార్‌తో నేను రావట్లేదని చెప్పొస్తాలే’’ అంటూ నిద్రలోకి జారుకున్నవాడిలా నటించాడు ఎల్లయ్య.

12/08/2015 - 22:03

లేకపోతే ఆ ఫైనాన్సోళ్లు నా ఇంటిమీదికొస్తారు. అందుకే తెలిసినోళ్ళు శాసామంది డబ్బుల విషయంలో ఎవరికన్నా అడ్డముంటే గడ్డి తిన్నట్టే అంటారు. అంత పని మట్టుకు చెయ్యకండీ! మీకు పుణ్యముంటుందిగాని’’ అదో మాదిరిగా హెచ్చరిస్తూ గట్టిగా చెప్పాడు ఆర్‌ఎంపి లింగయ్య.

12/07/2015 - 21:27

ఇక మీరు తప్పదంటే అట్లాగే ఆ ఆంజనేయ ఫైనాన్స్ వాళ్ళనడిగొస్తా. కాకుంటే తుంటనెత్తేసి మొద్దునెత్తుకున్నట్టు నవభారత్ అనంతరావు వడ్డీ ఏడు రూపాయలయితే వాళ్ళ వడ్డీ ఎనిమిది రూపాయలు. మీకిష్టమైతే చెప్పండీ కనుక్కొని వస్తా’’ తన మాటలనే వడగళ్ళ జడివానతో శాంతమ్మ, ఎల్లయ్యల వెనె్నముఖలనే పచ్చికొమ్మలు ఫళఫళ విరిగి పడేలా చెప్పేశాడు.

Pages