S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

07/17/2016 - 04:17

తీరా బయటికి వచ్చాక చూస్తే వర్షం వచ్చేలా వుంది వాతావరణం. నువ్వు ఇంటికెళ్ళడానికి ఇబ్బంది పడతావేమోనని నీకోసం ఎదురుచూస్తూ ఇక్కడే వున్నాను’’ అన్నాడు వరుణ్.
హరిత అతడిని ఇబ్బందిగా చూసింది. ఎందుకతను తనమీద అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ శ్రద్ధ కనబరుస్తాడు? ‘‘్థంక్స్ వరుణ్, నేను ఇంటికి జాగ్రత్తగానే వెళ్లిపోతానే్లగానీ నువ్వు ఇంటికి బయలుదేరు. వర్షం వచ్చేలా వుంది’’ అంది నవ్వుతూ.

07/15/2016 - 21:12

వింటున్న వరుణ్ మనసు ఆనందంతో గెంతులేసింది. లిస్ట్ చదువుతున్న భరణి వరుణ్ వంక క్రీగంట చూసి చిన్నగా నవ్వాడు. ఇందాకా ‘ఆ విషయం నేను చూసుకుంటాలే’ అని అతడు అభయమిస్తున్నట్టుగా అనడం గుర్తుకు వచ్చింది. ఆ లిస్టులో తన పేరూ, హరిత పేరూ వచ్చేలా భరణే కావాలని మేనేజ్ చేసాడని అర్థమైంది. అతడి మనసు భరణి పట్ల కృతజ్ఞతతో నిండిపోయింది.

07/14/2016 - 21:10

‘‘మీలో హరిత అంటే ఎవరు?’’’ అనడిగింది కళ్ళజోడు పైకి తోసుకుంటూ.
హరిత ఆ అమ్మాయి వంక ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ‘‘నా పేరే హరిత’’ అంది.
ఆ అమ్మాయి హరితని చూసి చిరునవ్వు నవ్వి ‘‘నా పేరు లక్ష్మి. మీ నాన్నగారి స్నేహితుడు రావుగారమ్మాయిని’’ అంది.

07/13/2016 - 22:13

అతడు చెప్పింది వినగానే హరిత ముఖం ఎర్రబడింది. ‘‘ప్లీజ్.. నేను నిన్నిలా అడిగానని ఎవరితోనూ చెప్పకేం?’’ అంది సిగ్గుగా.
అలా అడుగుతున్న ఆమెని చూస్తుంటే వరుణ్‌కి ముచ్చటేసింది. అందం అమాయకత్వం రెండూ ఒకే చోట వుంటే ఎంత ముగ్ధంగా వుంటుందో తెలియాలంటే ఆమెని చూస్తే తెలుస్తుంది. వరుణ్‌కి ఆమె ఏమిటో అప్పటికి సగం అర్థమయింది. మిగతా సగం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయనీయకుండా అతడి వయసు తొందరపెడుతోంది.

07/12/2016 - 21:17

ఆ అబ్బాయి దూరంగా వెళ్ళిపోతున్న గుంపులో హరితని భరణికి చూపించాడు. ‘‘పేరు తెలీదట. జూనియర్.. ఒక పక్క మనం ర్యాగింగ్ చేస్తుంటే సిగ్గులేకుండా వీడు ఆ అమ్మాయిని చూసి నవ్వుతున్నాడు’’ అన్నాడు ఉక్రోషంగా.
భరణి తేలికగా నవ్వేశాడు అతడి మాటలకి. ‘‘దానికి నీకెందుకురా అంత కోపం?’’ అన్నాడు అతడి భుజంమీద చరుస్తూ.

07/10/2016 - 22:37

తమ మిత్ర బృందం ధైర్యం చెప్పడంతో హరిత కూడా వాళ్ళ ప్రశ్నలకి భయపడకుండా సమాధానాలు చెప్పసాగింది. అయితే వాళ్ళడిగే ప్రశ్నలే ఆమెలో ఎక్కడలేని ఆశ్చర్యాన్నీ కలిగిస్తున్నాయి.
‘‘నీకెంత మంది బాయ్‌ఫ్రెండ్స్ వున్నారు?’’

07/09/2016 - 22:38

హరితకి ఎలా చెప్పాలో అర్థం కాలేదు. ‘‘కాలేజ్‌లో ర్యాగింగ్ చేసారు. సీనియర్ అమ్మాయిలు కాదు.. వాళ్ళడిగిన చెత్త ప్రశ్నలకి కూడా సమాధానం చెప్పలేకపోయినందుకు మా జూనియర్సే నన్ను ర్యాగింగ్ చేస్తున్నారు. అంతా నీ వల్లే..’’’ అంటూ జరిగినదంతా చెప్పింది.

07/10/2016 - 22:38

అంతలోనే ‘‘అమాయకురాల్లా వుంది రేఖా.. ఎందుకేడిపిస్తావా అమ్మాయిని? లీవ్ దట్ గాళ్..’’ అంటూ వినిపించిందొక గంభీరమైన కంఠం.

07/07/2016 - 21:16

ఆ దారిలో నడుస్తుంటే హరితకి ఏదో తెలియని బెరుకుగా అనిపించింది. కాళ్ళు ఒణుకుతున్నట్టనిపించింది. ఆ రోజు మొదటిరోజు కావడంతో అడ్మిషన్ తీసుకోవడానికి వచ్చిన ఫ్రెషర్స్ తప్ప సీనియర్స్ పెద్దగా రాలేదు. అడ్మిషన్‌కి సంబంధించిన ప్రోసెస్ అంతా కావేరే పూర్తిచేయించింది హరితతో. తమతోపాటూ చేరిన వాళ్ళందరినీ గబగబా పరిచయం చేసుకుని వాళ్ళ వివరాలన్నీ సేకరించింది. హరితకి కూడా అందరినీ పరిచయం చేసింది.

07/07/2016 - 04:48

తన ఇంటరాగేషన్‌కి మానసికంగా సిద్ధమై వచ్చినట్టుగా వుంది ఆమె వాలకం. చిన్నగా నవ్వుకున్నాడు.
కాఫీ షాప్‌లో కూర్చున్నాక అడిగాడు ‘‘ఉదయం నన్ను చూడగానే ఎందుకంత భయపడ్డారు?’’

Pages