S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

12/12/2015 - 21:07

దాంతో ఇంక చేసేదేం లేక తక్షణమే హాస్పిటల్లో చేరిపోయింది శాంతమ్మ.
తను వచ్చేటప్పుడు ఓ కాగితంమీద రాయించుకొచ్చిన పక్కింటివాళ్ళ ల్యాండ్ ఫోన్ నెంబర్ హాస్పిటల్ ముందున్న డబ్బా ఫోన్ వాళ్ళకిచ్చి ఫోన్ చేయించి అత్తమామలను పిలిపించుకొని జరిగిన విషయమంతా వివరించి ‘‘నేను వచ్చిందాకా పిల్లగాండ్లను జాగ్రత్తగా చూసుకోండి’’ అంటూ ఎన్నో జాగ్రత్తలు చెప్పింది.
చెప్పిన సమయానికే పిల్లకు ఆపరేషన్ అయ్యింది.

12/12/2015 - 00:05

అతని స్థానంలో వచ్చిన ఆర్.ఇ హిందీ ప్రాంతం వాడు. అతనికి తెలుగురాదు. ఎల్లయ్యకు పొడి పొడి మాటలు తప్ప తన మనసులోని బాధను విడమర్చి చెప్పేటంత హిందీ రాదు. పోనీ ఇంటికి ఫోనన్నా చేద్దామంటే ముంబై వచ్చిన మూడవ రోజే సిటీకెళ్ళొస్తుంటే జేబులో ఫోన్ ఎక్కడో జారిపోయింది. పోనీ వేరే ఫోన్‌తో చేద్దామంటే శాంతమ్మ నెంబర్ గుర్తులేదు.

12/10/2015 - 04:54

‘‘చెబితే పోనియ్యదుగాని చెప్పకుంటనే పోతే నాలుగు రోజులు ఏడ్చి అదే వూకుంటది’’ అన్న ఆలోచన చేసిన ఎల్లయ్య ‘‘సర్లే కానియ్యి నువ్వు చెప్పినట్టే రేపు కంపెనీకి బొయ్యి ఆర్‌ఇ సార్‌తో నేను రావట్లేదని చెప్పొస్తాలే’’ అంటూ నిద్రలోకి జారుకున్నవాడిలా నటించాడు ఎల్లయ్య.

12/08/2015 - 22:03

లేకపోతే ఆ ఫైనాన్సోళ్లు నా ఇంటిమీదికొస్తారు. అందుకే తెలిసినోళ్ళు శాసామంది డబ్బుల విషయంలో ఎవరికన్నా అడ్డముంటే గడ్డి తిన్నట్టే అంటారు. అంత పని మట్టుకు చెయ్యకండీ! మీకు పుణ్యముంటుందిగాని’’ అదో మాదిరిగా హెచ్చరిస్తూ గట్టిగా చెప్పాడు ఆర్‌ఎంపి లింగయ్య.

12/07/2015 - 21:27

ఇక మీరు తప్పదంటే అట్లాగే ఆ ఆంజనేయ ఫైనాన్స్ వాళ్ళనడిగొస్తా. కాకుంటే తుంటనెత్తేసి మొద్దునెత్తుకున్నట్టు నవభారత్ అనంతరావు వడ్డీ ఏడు రూపాయలయితే వాళ్ళ వడ్డీ ఎనిమిది రూపాయలు. మీకిష్టమైతే చెప్పండీ కనుక్కొని వస్తా’’ తన మాటలనే వడగళ్ళ జడివానతో శాంతమ్మ, ఎల్లయ్యల వెనె్నముఖలనే పచ్చికొమ్మలు ఫళఫళ విరిగి పడేలా చెప్పేశాడు.

12/07/2015 - 04:23

‘‘ఇదుగోన్నా! నువ్వు చెప్పినట్టే ఇంటి కాయితాలు తెచ్చినం. వీటినా అనంతరావు కాడబెట్టి ఓ ముప్ఫై వేలు తెచ్చియ్యి’’ అంటూ ప్లాస్టిక్ సంచిలో మడతలు పెట్టి వుంచిన ఇంటి కాగితాలు బైటికి తీశారు.

12/05/2015 - 22:28

పరువుగల్ల ఆడదీ చెప్పగూడని ముచ్చటే అయినా తోడబుట్టిన లాంటివాడివని నీతో చెబుతున్నా!’’ అంటూ ఏదో చెప్పబోయిందిగాని అంతలోనే ఎందుకో చెప్పడానికి సందేహిస్తున్నట్టుగా ఆగిపోయింది శాంతమ్మ.
‘‘అదేంటో చెప్పు’’ అన్నట్టు శాంతమ్మ వైపు చూశాడు ఆర్‌ఎంపి లింగయ్య.

12/05/2015 - 04:09

ఎద్దులెద్దులు కుమ్ముకుంటే మధ్యన దూడలు నలిగి చచ్చినట్టు అధికార, ప్రతిపక్ష పార్టీల రాజకీయ చదరంగపు ఆటలో రాష్టమ్రంతటా ఎక్కడి ఇండ్లు అక్కడే ఆగిపొయ్యాయి.

12/03/2015 - 02:44

ఇంటి వెనుక నులకమంచంమీద పడుకున్న భార్య పక్కన కూర్చున్న ఎల్లయ్య మెల్లగా ఆమె నడుం ముడతల మీద చెయ్యి వేసి తనవైపుకు తిప్పకుంటూ ‘‘నువ్వు అనవసరంగా కోపం తెచ్చుకున్నావుగాని ముసలోళ్ళన్నదానిలో తప్పేముంది చెప్పు?
ఈ రోజుల్లో రెండు గదుల డాబా ఇల్లు గడ్డటమంటే మాటలా!? ఆ సర్కారోణ్ణి నమ్మి ఇండ్లు మొదలుపెట్టి మన కండ్లముందే బస్తీల ఎంతమంది బాధపడుతున్నారో నీకు తెలవదా?

12/02/2015 - 02:20

అయినా అటు ఇండ్లూ పూర్తిగాక ఇటు రోజువారి వాయిద్యాలు కట్టలేక నానా అగాచాట్లు పడసాగారు.

Pages