S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

06/01/2017 - 01:15

చిన్నప్పటి వౌళి గుర్తుకువచ్చాడు. నేను మామూలుగా ఎక్కువగా పిల్లల్ని దగ్గరకు తీయను, దూరంగా నుంచుని పలకరించడం తప్ప. నాకెందుకో ఎవరి పిల్లల్ని చేరదీయడంలో సరదా లేదు.

06/01/2017 - 00:26

ఆ ఫొటోని నాతో తీసుకువెళ్లాలనిపించింది. కానీ ఎవరికీ చెప్పకుండా ఎలా? కాసేపు తటపటాయించాను. వెళ్ళేముందు చెప్పచ్చు అనుకుంటూ, సూట్‌కేసులో పెట్టుకున్నాను. రఘు ఫొటో నాదగ్గర అసలు లేదు. పెళ్లిలో చాలా ఫొటోలు తీశారు. కాని, అవి ఏవీ ఇంకా నా దగ్గరకు ఏమీ రాలేదు. కాసేపు సందిగ్ధంగా ఉండిపోయాను. చివరకు నాతో తీసుకువెడదామనే నిశ్చయించుకుని, సూట్‌కేసు మూసేశాను.

05/31/2017 - 23:52

మా ఇద్దరిని చూస్తే అక్కడున్న బంధువులందరికి కొంచెం బాధ అనిపించి ఉండచ్చు.
కొత్తగా పెళ్లి అయింది.
గట్టిగా మూడు రోజులు.
అంతలోనే ఎడబాటు.
అందరి నిశ్శబ్దం భంగం చేస్తూ అతని మేనమామ వాతావరణం కాస్త తేలికగా చెయ్యాలని కాబోలు.
‘‘చూశావా అక్కయ్యా! నీ కొడుకు అమెరికా వెళ్లకముందే, అమెరికన్ అయిపోయాడు’’ అన్నాడు నవ్వుతూ!

05/31/2017 - 05:22

ఆవిడ ఆ మాట అనగానే గబగబా పైకి వెళ్లాను. అతనూ నా కోసమే ఎదురుచూస్తున్నాడు. ‘ఇంతసేపు ఏం చేస్తున్నావ్?’ అన్నాడు కొంచెం చిరాగ్గా.
‘‘మీరు పిలవాల్సింది’’ అన్నాడు.
‘‘నేనా?’’ అంతమంది మధ్యలోంచి ఎలా పిలుస్తాననుకున్నావు?’’ అన్నాడు.

05/27/2017 - 04:40

డిగ్రీలు పెద్దవయినా, వయస్సు పెద్దది కాదు. ఈ రెండు రోజుల్లోనూ నేను నోటీసు చేసింది అతను, వాళ్లమ్మకు బాగా క్లోజ్.
వాళ్ళిద్దరిమధ్య ఒక ప్రత్యేకమైన బంధం ఉంది. ఆవిడకి కొడుకంటే చెప్పలేని ప్రేమ. చిన్నప్పుడు అతనికి జబ్బు చేసి, ఇక బ్రతకడని అనుకున్నారుట. బ్రతకాడంటే ఆవిడే కారణం అంటారు వాళ్ళ అమ్మావాళ్ళు. ఈ పెళ్లికూడా, తల్లి మాట కాదనలేక చేసుకున్నాడేమో కూడా!
‘కాఫీ తెచ్చాను’ అన్నాను.

05/27/2017 - 04:27

సాయంత్రానికి అతని మేనమామ కుటుంబం వచ్చింది. మా పెళ్లయిన ముహూర్తానికే అతని భార్య వైపు కుటుంబంలో మరో వివాహం ఉండటంతో మా పెళ్లకి రాలేకపోయారుట.

05/25/2017 - 08:47

మొదటి రాత్రికి ఆడపిల్లలే కాదు, మగ పిల్లలు కూడా నెర్వస్ అవుతారన్నమాట. హమ్మయ్య అనుకున్నాను.
నా చేతులు అతని చేతుల్లో ఉండిపోయాయి. మధ్య మధ్య అరచేతుల్లో చందమామను అతని పెదిమలు స్పృశిస్తున్నాయి.

05/23/2017 - 23:00

ఆ రోజు మాత్రం నాకు నిన్న మొన్న జరిగినంత వివరంగా గుర్తు ఉంటుంది. ఇప్పటికీ నాకు నీళ్ళు అంటే భయమే! అని నవ్వాడు. అతని నవ్వును చూస్తూ ఎంతసేపైనా గడపవచ్చు అనుకున్నాను.

05/22/2017 - 21:15

ఆ ఇంట్లో నా ఉనికికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. అన్నయ్యలంతా ఇంట్లోంచి వెళ్లిపోయారు ఉద్యోగాల రీత్యా. అక్కయ్యలు, బావలు, కలకత్తాలో ఉంటారు. పెద్దన్నయ్య కుటుంబం ఒక్కటే నాన్నతో ఉంది. ఇంట్లో గారాలు సాగించేది అన్నయ్య కొడుకు, నేనే! అన్నయ్య కొడుకు వేరే లెవెల్. వాడు మనుమడు, వాడిదంతా ఓ యువరాజు భోగం.

05/22/2017 - 01:46

‘‘మొదటి షరతే, వాళ్ళ అమ్మాయికి నచ్చితే వారంలో పెళ్లి చేయాల్సి వస్తుందని. నేను ఎవరితోనూ అనలేదు. అంతా కుదిరినపుడు కదా! అని. ఇప్పుడు మనం వెనక్కి వెడితే బాగుండదు’’ అన్నారు.
నాకేం మాట్లాడాలో తోచలేదు.
‘‘ఏం సాకు చెప్పమన్నావు వాళ్ళతో. మా అమ్మాయికి అబ్బాయి నచ్చలేదనా?’’ నవ్వుతూ అడిగాడు నాన్న.

Pages