S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

05/10/2016 - 21:25

అప్పుడతడికి ఆమె జడలో సంపంగి పూలు కనబడ్డాయి. ఆ పరిమళం గుప్పుమని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేసిందతణ్ణి.
ఆమె ఆసక్తిగా వీడియో చూస్తోంది. ఆమె ముఖం చూస్తుంటే- ఆత్రంగా కాశీమజిలీ కథ చదువుతున్నట్లు అమాయకంగా వుంది.
మొబైల్‌లో వీడియో, పక్కనే అందాల భామ. అప్పూకి వళ్లు వేడెక్కింది. ఏమైతే అయిందని తన ఎడమ చేతిని ఆమె కుడిచేతిమీద ఉంచాడు.

05/08/2016 - 21:39

చామనచాయ రంగు. ముదరాకుపచ్చ పరికిణి. నల్ల జాకెట్టు. లేత నీలం ఓణీ. జుట్టు బాగా బిగించి జడ వేసుకుంది. కళ్లనిండా అమాయకత్వం. చూడగానే పట్నం వాసన ఆట్టే తెలియని పల్లెటూరి పిల్లలా ఉంది.
ఆమె అతణ్ణి చూసి స్నేహపూర్వకంగా నవ్వింది.
అప్పూ ఆశ్చర్యపోయాడు. ఆ పల్లెటూరి అమ్మాయి నవ్వు అంత మనోహరంగా ఉంటుదనుకోలేదతడు.
తనూ నవ్వి, ‘బస్ కోసమా?’ అన్నాడు.

05/08/2016 - 02:39

‘‘నీకు రెండో సెటప్ వుందని ఊళ్లో పుకార్లే అనుకున్నాను. నీ చేతిలో రేఖలు కూడా చెబుతున్నాయి’’ అన్నాట్ట పెంచల్రావు నిజాయితీగా. అంతే భద్రం ఇంట్లో పెద్ద యుద్ధం జరిగింది.
విషయమేమిటంటే- అప్పటికే భద్రం భార్య ఆయనమీదున్న రెండో సెటప్ పుకార్ల గురించి రోజుకొకసారైనా నిలదీస్తోందిట. ‘‘ఇదిగో ఇప్పుడు అన్నయ్య కూడా చెప్పాడు’’ అంటూ ఆమె భద్రంమీద ఎటాక్ మొదలెట్టింది.

05/07/2016 - 02:31

అది నిజమో, కాదో కానీ- అతడు స్వామి గురించి తనకేదో చెప్పాలనుకున్నమాట నిజం.
ఈ పేపర్ కటింగ్ తన కివ్వడంలో అతడికి వేరే ఉద్దేశ్యముందా? స్వామి గురించి అతడికేమైనా విశేషం తెలిసిందా? ఈ ఫోటోలో వ్యక్తుల్ని అతడనుమానిస్తున్నాడా? మరి ఆ ఫొటోలో యోగి కూడా ఉన్నాడుగా...
శ్రీకర్ బుర్ర చురుగ్గా పనిచేసింది. నేరస్థులు ఏ ఆపరేషన్ చేసినా వాటిలో కొన్ని డమీవీ ఉంటాయి.

05/05/2016 - 21:59

‘‘మరి ఆ చూపులు..?’’’
రేవతి అతడివంక అదోలా చూసి, ‘‘పెళ్లయి కాపురం చేస్తున్న మగాడు మీరు. ఇంకా టెన్తు చదువుతున్న తులసి కాస్త మోడ్రన్‌గా డ్రెస్సయ్యేసరికి- వయసులో ఉన్న ఆడపిల్లలా కనిపించింది మీకు. అవీ మీ చూపులు. ఆ చూపులకి తన చూపుల్లో ఇష్టం కనబడ్డంలో ఆశ్చర్యమేముంది? ప్రతి మగాడికీ ఇదే జబ్బు. ప్రతి ఆడదీ తన్ని చూసి మహా ఇష్టపడిపోతుందని!’’ ఈసడించింది రేవతి.

05/05/2016 - 07:34

సుందరం నాప్‌కిన్‌తో చెయ్యి తడుచుకుంటూ, ‘‘నీది నిజంగా కుతూహలమా? లేక నేనడిగానని మొక్కుబడికి ఓసారి అడిగేవా?’’ అన్నాడు.
‘‘అదేంటండీ- నరసింహంగారు మన కాంప్లెక్సులోనే ఉంటున్నారు. అర్జంటని మరీ కబురంపారు. ఆపైన ఆడదాన్ని- కుతూహలముండదా?’’ అంది రేవతి.
అంతవరకూ లేని కుతూహలం ఇప్పుడామె కళ్లలో స్పష్టంగా కనబడింది సుందరానికి.

05/03/2016 - 21:25

రేవతి చప్పున వీధి తలుపు మూసింది. డ్రాయింగ్ రూం దాటి బెడ్రూంలోకి వెళ్లింది. ఇంకా మూసే ఉన్న అటాచ్డ్ బాత్రూం వైపే చూస్తూ- ‘‘వచ్చిన వాళ్లు వెళ్లారుకానీ, స్నానమైందా?’’ అంది.
‘‘ఇలా స్నానమైంది. అలా బెల్లు మ్రోగింది. వచ్చిందెవరో తెలియక- మళ్లీ బాత్రూంలో దూరాను’’ అంటూ బయటకొచ్చాడు సుందరం నడుం తువ్వాలుతో కప్పుకుని.

05/02/2016 - 03:48

శ్రీకర్ తల పంకించి, ‘‘అంతా చిత్రంగా ఉందే!’’ అన్నాడు. తర్వాత నెమ్మదిగా, ‘‘ఇంతకీ మీకు పని కావాలని అడిగి నాకు పని అప్పగించారేమిటి?’’ అన్నాడు.

04/30/2016 - 22:48

అందుకు జగదానందస్వామి దీవెన పొందాడు. ఇపుడు తన సాయం కోరి వచ్చాడు.
జగదానందస్వామి గురించీ, ఆయన దీవెన గురించీ శ్రీకర్‌కి తెలుసు. అది మీడియాలో వినిపించే ఒక మామూలు వార్తగా భావించి పట్టించుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడాయన దీవెన తనకు శాసనమయింది.

04/29/2016 - 22:01

‘‘సార్! మీ ప్రశ్న నా నిజాయితీని శంకిస్తోంది. మొబైల్ కూసేలోగానే మాట్లాడ్డం ఆపేసి నా నిజాయితీని నిరూపించుకున్నాక కూడా...’’ అన్నాడు యోగి.
శ్రీకర్ నవ్వాడు. ‘‘వెరీ ఇంటెలిజెంట్! నిజాయితీని నిరూపించుకున్నట్లు చెబుతూనే పది నిముషాలైపోయింది. కాబట్టి ఇక మాట్లాడనని పరోక్షంగా చెప్పారు. సరేలెండి, ఇకమీదట నో టైం లిమిట్, నేనడిగిందానికి బదులిస్తూండండి’’ అన్నాడు.

Pages