S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

05/02/2016 - 03:48

శ్రీకర్ తల పంకించి, ‘‘అంతా చిత్రంగా ఉందే!’’ అన్నాడు. తర్వాత నెమ్మదిగా, ‘‘ఇంతకీ మీకు పని కావాలని అడిగి నాకు పని అప్పగించారేమిటి?’’ అన్నాడు.

04/30/2016 - 22:48

అందుకు జగదానందస్వామి దీవెన పొందాడు. ఇపుడు తన సాయం కోరి వచ్చాడు.
జగదానందస్వామి గురించీ, ఆయన దీవెన గురించీ శ్రీకర్‌కి తెలుసు. అది మీడియాలో వినిపించే ఒక మామూలు వార్తగా భావించి పట్టించుకోలేదు. కానీ ఇప్పుడాయన దీవెన తనకు శాసనమయింది.

04/29/2016 - 22:01

‘‘సార్! మీ ప్రశ్న నా నిజాయితీని శంకిస్తోంది. మొబైల్ కూసేలోగానే మాట్లాడ్డం ఆపేసి నా నిజాయితీని నిరూపించుకున్నాక కూడా...’’ అన్నాడు యోగి.
శ్రీకర్ నవ్వాడు. ‘‘వెరీ ఇంటెలిజెంట్! నిజాయితీని నిరూపించుకున్నట్లు చెబుతూనే పది నిముషాలైపోయింది. కాబట్టి ఇక మాట్లాడనని పరోక్షంగా చెప్పారు. సరేలెండి, ఇకమీదట నో టైం లిమిట్, నేనడిగిందానికి బదులిస్తూండండి’’ అన్నాడు.

04/28/2016 - 21:35

ఏడాది క్రితం యోగి లతికను చూశాడు. తొలి చూపులోనే మనసు పారేసుకున్నాడు. ఆమెతో పరిచయం పెంచుకున్నాడు. ఆమె కూడా అతడంటే ఇష్టపడింది.
నెల్లాళ్ల క్రితం యోగి ఆమెని పెళ్లి చేసుకుంటానన్నాడు. లతిక ఒప్పుకోలేదు.

04/28/2016 - 00:09

వసంత ఇబ్బందిగా గుమ్మంకేసే చూస్తోంది- పిల్లలొస్తారేమోనని. అతణ్ణి విదిలించబోయేందుకు ప్రయత్నం చేస్తూ ‘‘ఈ పోలీసోణ్ణి అదుపు చేసే శక్తి నాకు లేదు. దేవుడా- నువ్వే ఏదో చెయ్యి’’ అంది పతిదేవుడు వినేలా.
‘‘శాస్త్రం చెబుతోంది. నేనే దేవుణ్ణని. నాకు చెప్పావుగా- నేను చెయ్యదల్చుకున్నది చేస్తానులే’’ అంటూ అతడామె పెదవులపై తన పెదవులానించబోయాడు.
సరిగ్గా అప్పుడే కాలింగ్ బెల్ మ్రోగింది.
***

04/26/2016 - 22:14

ఇంట్లో మాత్రం చిన్న డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ తిప్పాలన్నా - ఆ పని నేనో, పనిమనిషో చెయ్యాలి. ఈ టేబుల్ అటు తిరిగుందనేగా- మీరు మా వస్తువులు దాని వెనకాల పడేశారు’’ అంది.

04/24/2016 - 21:31

ప్రస్తుతం డ్రాయింగ్ రూంలో ఎవరూ లేరు. కానీ ఇంట్లో మనుషులున్నారనడానికి సూచనగా మాటలు కాస్త హెచ్చు స్వరంలోనే వినవస్తున్నాయి. ఆ మాటలని అనుసరించి వెడితే- అది మాస్టర్ బెడ్రూం.
ప్రస్తుతం మిస్టరూ, మిసెస్సూ, మిస్సూ అంతా అక్కడే ఉన్నారు.
‘‘నాన్నా, నా జెల్ పెన్ కనిపించడం లేదు’’ అన్నాడు ఏడేళ్ల వర్థన్.
‘‘నాన్నా! నా క్రేయాన్స్ కనబడ్డం లేదు’’ అంది ఐదేళ్ళ మిత్ర.

04/24/2016 - 00:58

‘‘నేరస్థులకి ఆయన సింహస్వప్నమే. కానీ నేను నేరస్థుణ్ణి కాదు కదా!’’ అన్నాడు యువకుడు.
‘‘కాకపోవడమేమిటి? నువ్వు నేరస్థుడివే? నేరస్థులనాయన క్షమించడు’’ అన్నాడు పెద్దాయన.
‘‘నేరస్థుణ్ణి నేరస్థుణ్ణి అని పదే పదే అంటున్నారు. ఇంతకీ నా నేరమేమిటో చెబుతారా?’’

04/22/2016 - 20:56

రోడ్డుకి అవతలివైపునుంచి ఓ పెద్ద కుక్క ఇటుగా వాళ్లవైపు వచ్చింది.
యువకుడు కంగారు పడ్డాడు కానీ, పెద్దాయనలో ఏ మాత్రం చలనం లేదు.
కుక్క వాళ్ల ముందుకొచ్చింది. ఒకసారి ఆ యువకుణ్ణి ఎగాదిగా చూసింది. తర్వాత వాళ్లెటు వెడుతున్నారో- అటే తనూ ముందుకు వెళ్లింది. చూసేవాళ్లకి వాళ్ళిద్దరూ ఆ కుక్కని అనుసరిస్తున్నారా అనిపిస్తుంది.
‘‘కుక్కని చూసి భయపడ్డావా?’’ అన్నాడు పెద్దయన కొంచెం హేళనగా.

04/21/2016 - 21:52

ఒక బిచ్చగాడు సంజాయిషీగా, ‘కుంటోణ్ణి బాబయ్యా! వాడితో సమంగా పరుగెత్తలేనని కదల్లేదు’’ అన్నాడు.
‘‘మరి నీకేమైందిరా?’’ అన్నాడు సుందరం మిగతా ముగ్గుర్నీ.
‘‘కూర్చుని అడుక్కునేవాళ్లం, పరుగులు మాకెక్కడ చేతనౌతాయి బాబూ! అందుకని మాకు చేతనైన పని రాళ్లు తీసుకుని విసిరాం’’ అన్నారు వాళ్లలో ఒకడు.

Pages