S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

03/12/2018 - 22:47

నరసింహ శతకం

03/11/2018 - 21:03

నరసింహ శతకం

03/09/2018 - 20:48

సీ॥ వెఱ్ఱివానికి నేల వేదాక్షరంబులు
మోటువానికి మంచి పాటలేల?
పశుల కాపరికేల పరతత్త్వబోధలు
విటకానికేలనో విష్ణు కథలు?
వదరు శుంఠలకేల వ్రాత పుస్తకములు
తిరుగుఁద్రిమ్మరికేల దేవపూజ?
ద్రవ్యలోభికి నేల దాతృత్వగుణములు
దొంగబంటుకు మంచి సంగతేల?
తే॥ క్రూరజనులకు నీమీద గోరికేల?
ద్రోహి పాపాత్మునకు దయాదుఃఖమేల?
భూషణ వికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

03/09/2018 - 21:19

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ అతిలోభులను భిక్షమడుగఁ బోవుట రోత
తనద్రవ్యమొకరింట దాచ రోత
గుణహీనుఁడగువాని కొలువు గొల్చుట రోత
యొరుల పంచలక్రింద నుండ రోత
భాగ్యవంతుల తోడఁ బంతమాడుట రోట
గుఱిలేని బంధుఁలగూడ రోత
ఆదాయములు లేక అప్పుదీయుట రోత
జారచోరులఁ గూడ చనుట రోత
తే॥ ఆది లక్ష్మీశ! నీ బంటు నయితినయ్య!
యింక నెడఁబాపు జన్మ యిదెన్న రోత

03/07/2018 - 21:47

సీ॥ విద్య నేర్చితినంచు విఱ్ఱవీగఁగ లేదు
భాగ్యవంతుఁడనంచుఁ బలుక లేదు
ద్రవ్యవంతుఁడనంచుఁ దఱచు నిక్కఁగలేదు
నిరతదానములైన నెఱపలేదు
పుత్రవంతుఁ డనంచు సంతసింపఁగ లేదు
భృత్యవంతుడనంచుఁ బొంగలేదు
శౌర్యవంతుడనంచు సంతసింపఁగ లేదు
కార్యవంతుడనంచుఁ గడపలేదు
తే॥ నలుగురికి మెప్పుగానైన నడవలేదు
నలినదళనేత్ర! నిన్నునే నమ్మినాను
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

03/06/2018 - 21:21

మైకంలో ఉన్నాను.. మైమరచి ఉన్నాను
మోహంలో ఉన్నాను.. వౌనంగా ఉన్నాను
కళ్లప్పగించి కనికట్టు చూస్తున్నాను.

03/06/2018 - 21:18

నరసింహ శతకం

03/05/2018 - 22:01

నరసింహ శతకం

03/05/2018 - 02:08

సీ॥ నిగమాది శాస్తమ్రుల్ నేర్చిన ద్విజుఁడైన
యజ్ఞకర్తగు సోమయాజియైన
ధరణిలోపల ప్రభాతస్నానపరుఁడైన
నిత్యసత్కర్మాది నిరతుఁడైన
నుపవాస నియమంబు నొందు సజ్జనుఁడైన
గాని వస్తమ్రుఁగట్టు ఘనుఁడునైన
దండి షోడశ మహదానపరుండైన
సకల యాత్రలు సల్పు సరసుఁడైన
తే॥ గర్వమునఁగష్టపడి నిన్నుఁ గానకున్న
మోక్షసామ్రాజ్యమొందఁడు మోహనాంగ!
భూషణవికాస శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

03/02/2018 - 22:04

సీ॥ పంజరంబునఁ గానిఁ బట్టియుంచిన లెస్స
పలుకునే వింతైన చిలుకపలుకు
గార్ధ్భంబును దెచ్చి కళ్లెమింపుగ వేయ
తిరుగునే గుఱ్ఱంబు తీరుగాను
ఎనుపపోతును మావటటీడు శిక్షించిన
నడచునే మదవారణంబు వలెను
పెద్ద పిట్టకు మేతఁబెట్టి పెంచినఁగ్రొవ్వి
సాగునే వేటాడు డేగవలెను
తే॥ కుజనులను దెచ్చి నీ సేవకొరకుఁ బెట్ట
వాంఛతోఁజేతురే భక్తవరుల వలెను

Pages