S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

09/12/2018 - 19:30

ఉ.ఘోరకృతాంతవీరభటకోటికి గుండెదిగుల్, దరిద్రతా
కారపిశాచసంహరణకార్యవినోది, వికుంఠమందిర
ద్వారకనాటభేది, నిజదాసజనావళికెల్లప్రొద్దు నీ
తారకనామమెన్నుకొన దాశరథీ, కరుణాపయోనిధీ

09/11/2018 - 19:08

చ.జుర్రెద మీ కథామృతము, జుర్రెద మీ పదకంజతోయమున్
జుర్రెద రామనామమున జొబ్బిలుచున్న సుధారసంబు నే
జుర్రెద జుర్రజుర్రఁగ రుచుల్ గనువారి పదంబుఁ గూర్పవే
తర్రులతోడి పొత్తిడక దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

09/10/2018 - 18:43

చ.ఖరకరవంశజా, వినుమఖండితభూతపిశాచఢాకినీ
జ్వరపరితాపసర్పభయవారకమైన భవత్పదాబ్జవి
స్ఫురదురువజ్రపంజరముఁ జొచ్చితి నీయెడ దీనమానవో
ద్ధరబిరుదాంకమేమరకు దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

09/07/2018 - 19:22

చ.్భండనభీముఁడార్తజనబాంధవుఁడుజ్జ్వల బాణతూణకో
దండకళా ప్రచండ భుజతాండవకీర్తికి రామమూర్తికిన్
రెండవపాటిదైవమిఁక లేఁడనుచున్ గడకట్టి భేరికా
డాండడడాండడాండనినదంబులజాండము నిండ మత్తవే
దండమునెక్కి చాటెదను, దాశరథా కరుణాపయోనిధీ

09/06/2018 - 19:38

చ.జలనిధిలోన దూటి, కులశైలముమీటి, ధరిత్రిఁగొమ్మునం
దలవడమాటి, రక్కసునియంగముగీటి, బలీంద్రునిన్ రసా
తలమునమాటి, పార్థివకదంబము గూల్చినమేటి రామ, నా
తలఁపుననాటి రాఁగదవె, దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

09/05/2018 - 19:01

చ.హలకులిశాంకుశధ్వజశరాసన శంఖ రథాంగ కల్పకో
జ్జ్వలజలజాత రేఖలను సాంకములై కనుపట్టుచున్న మీ
కలితపదాంబుజద్వయము గౌతమపత్ని కొసంగినట్లు నా
తలఁపునఁజేర్చి కావఁగదె దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

09/04/2018 - 19:23

చ.సిరులిడ సీత, పీడలెగఁజిమ్ముటకున్ హనుమంతుఁడార్తిపోఁ
దరుమ సుమిత్రసూతి, దురితంబులు మానుప రామనామమున్
గరుణదలిర్ప, మానవులఁ గావఁగఁ బన్నిన వజ్రపంజలో
త్కరముగదా భవన్మమహిమ, దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

09/03/2018 - 19:39

ఉ.చిక్కని పాలపై మిసిమి జెందిన మీగడ పంచదారతో
మెక్కిన భంగి మీవిమలమేచకరూపసుధారసంబు నా
మక్కువపళ్లెరంబున సమాహితదాస్యమనేటి దోయిటన్
దక్కెనటంచు జుర్రెదను దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ

09/02/2018 - 22:21

ఉ.అండజవాహ, నిన్ను హృదయంబున నమ్మినవారి పాపముల్
కొండలవంటివైన వెసఁగూలి నశింపక యున్న, సంతతా
ఖండలవైభవోన్నతులు గల్గక మానునె? మోక్షలక్ష్మి కై
దండ యొసంగకునె్న తుద, దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ.

08/31/2018 - 19:19

దాశరథి శతకం
*
ఉ.చక్కెరలప్పకున్ మిగుల జవ్వనికెంజిగురాకుమోనికిన్
జొక్కపుజుంటితేనియకుఁ జొక్కిలుచుంగనలేరు గాక నేఁ
డక్కట! రామనామ మధురామృతమానుకంటె సౌఖ్యమా
తక్కిన మాధురీ మహిమ! దాశరథీ కరుణాపయోనిధీ.
*

Pages