నేర్చుకుందాం

నేర్చుకుందాం

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

క. అపూర్ణతేజు డవగత
పాపుఁడపాకృత భవానుబంధుఁడు నిజమా
తాపితృపక్షప్రబల భ
యాపహుఁడాస్తీకుఁ డుదితుఁడై పెరిగె బ్రభన్
భావం: అలా మధ్యాహ్న సమయంలో నిద్రిస్తున్న తన భర్తను ధర్మక్రియా లోపం జరుగుతుందన్న భయంతో నిద్ర నుండి మేల్కొలిపిన జరత్కారువు ను చూచి ముని కోపంతో నేను నిద్ర మేల్కొని సంధ్యావందనాది క్రియలు ఆచరించకుండానే ఈ సూర్యుడు పశ్చిమాద్రిన అడుగుపెట్టబోతాడు అని ఎలా అనుకొన్నావు? ఇదంతా నాకు అవమానం కదా. నేను ముందే నీకు చెప్పినట్లు నాకు అవమానం తలపోసినయెడల నేనునిన్ను విడిచిపోతాను అని చెప్పినట్లుగానే ఇప్పుడు నీవు అవమానం తలపోసినందువల్ల నేను వెళ్లుతున్నాను. కాని ఇపుడు నీవు గర్భవతివి. అయితే నీ గర్భం నుంచి మన ఇరువంశాలకు కీర్తితెచ్చేవాడు, అంతటను తేజస్సు కలవాడున్నూ, పాపం లేనివాడున్నూ, తిరస్కరింపబడిన సంసార బంధం కలవాడున్నూ తన తల్లిదండ్రుల ఉభయపక్షాలకు చెందినవారి అధికమైన భయాన్ని పోగొట్టేవాడున్నూ అయిన ఆస్తీకుడు కాంతితో పుట్ట పెరుగుతాడు అని అభయం ఇచ్చి నీవు నీ అన్నగారింట వసించమనిచెప్పి పంపాడు. ఆ ముని చెప్పినట్లుగానే జరిగి ఆ జరత్కార ముని కుమారుడు పుట్టి పెరిగాడు.

శ్రీమదాంధ్ర మహాభారతము - ఆదిపర్వము