నేర్చుకుందాం

నేర్చుకుందాం

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నరసింహ శతకం

సీ॥ బలురోగములకు నీ పాదతీర్థమె కాని
వలదు మందులు నాకు వలదు వలదు
చెలిమి చేయుచు నీకు సేవఁజేసెదఁగాని
నీ దాసకోటిలో నిలుపవయ్య
గ్రహభయంబునకుఁ జక్రముఁదలంచెదఁగాని
ఘోర రక్షలు కట్టఁ గోరనయ్య
పాముకాటుకు నిన్ను భజనఁ జేసెదఁగాని
దాని మంత్రము నేను దల పనయ్య

తే॥ దొరికితివి నాకుఁదండ్రి వైద్యుఁడవు నీవు
వేయి కష్టాలు వచ్చిన వెఱవనయ్య!
భూషణ వికాస! శ్రీ ధర్మపుర నివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురితదూర!

భావం: ఓ నరసింహస్వామీ! ఎంత పెద్ద రోగం కల్గినా నీ పాదజలం తీసుకుంటానేగాని మందులాసించను, స్నేహభావంతో నీ సేవ చేస్తాను. నీ భక్తుల్లో నన్ను కలుపుకో, గ్రహపీడలు గల్గితే, నీ సుదర్శన చక్రాన్ని స్మరిస్తానేగాని తాయెతుల జోలికి పోను. పాము కరిస్తే, నిన్ను భజిస్తానేగాని మంత్రాల్ని చదువను. నీవే తండ్రివి. నీవే వైద్యుడవు. ఎన్ని కష్టాలెదురైనా నేను జంకను.