నేర్చుకుందాం

నేర్చుకుందాం

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ పరుల ద్రవ్యము మీఁద భ్రాంతినొందిన వాఁడు
పరకాంతల కపేక్ష పడెడివాఁడు
అర్థుల విత్తంబు లపహరించెడి వాఁడు
దాన మియ్యంగ వద్దనెడివాఁడు
సభలలోపల నిల్చి చాడి చెప్పెడివాఁడు
పక్షపు సాక్ష్యంబు పలుకు వాఁడు
విష్ణు దాసులఁ జూచి వెక్కిరించెడివాఁడు
ధర్మసాధులఁ దిట్టఁదలఁచువాఁడు
తే॥ ప్రజల, జంతుల హింసించు పాతకుండు
కాలకింకర గదలచేఁ గష్టమొందు
భూషణ వికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురితదూర!

భావం: నరసింహస్వామీ! ఇతరుల సొమ్ము నాశించువాడు, పరస్ర్తిలని కోరేవాడు, బిచ్చగాండ్ర సొమ్ము నపహరించేవాడు, ఎవరైనా దానమిస్తూ ఉంటే వద్దని వారించేవాడు, సభల్లో చాడీలు చెప్పేవాడు, పక్షపాత బుద్ధితో ఏకపక్షంగా సాక్ష్యం చెప్పేవాడు, విష్ణ్భుక్తుల్ని ఎగతాళి చేసేవాడు, మంచివారిని తిట్టేవాడు, ప్రజల్ని, జంతుజాలాల్ని హింసించేవాడు యమకింకరులచే హింసింపబడతాడు.