నేర్చుకుందాం

నేర్చుకుందాం

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నరసింహ శతకం
*

సీ॥ నవసరోజ దళాక్ష! నన్ను బోషించెడి
దాతవు నీ వంచు ధైర్యపడితి
నా మనంబున నిన్ను నమ్మినందుకుఁ దండ్రి!
మేలు నాకొనరింపు నీలదేహ!
భళిభళీ! నీయంత ప్రభువు నెక్కడఁజూడఁ
బుడమిలో నీ పేరు పొగడవచ్చు
ముందుఁ జేసిన పాపములు నశింపఁగఁజేసి
నిర్వహింపుము నన్ను నేర్పుతోడఁ
తే॥ బరమ సంతోషమాయె నా ప్రాణములకు
నీ ఋణముఁ దీర్చుకొననేర నీరజాక్ష!
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురితదూర!

భావం: ఓ నరసింహ స్వామీ! కొంగ్రొత్త తామరరేకుల్ని బోలిన కళ్లునీవి. నన్ను పోషించే ధర్మాత్ముడవని ధైర్యపడ్డాను. నిన్ను నమ్మినందుకు నాకు ఉపకారం చేయి. ఓ నల్లనయ్యా! బాగుబాగు- నీయంతవానిని ఈ లోకంలో నేను చూడలేదు. నినె్నంతగానైన పొగడవచ్చు. నా పూర్వ పాపాలన్నింటిని ద్రుంచి నేర్పుతో నన్ను కాపాడు. నా ప్రాణానికెంతో హాయిగా ఉంది. నీ ఋణమెన్నటికి తీర్చుకోలేను.