నేర్చుకుందాం

నేర్చుకుందాం( నరసింహ శతకం )

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ॥ మత్స్యావతారమై మడుగులోపలఁజొచ్చి
సోమకాసురుఁ ద్రుంచి చోద్యముగను
దెచ్చి వేదములెల్ల దేవభూసురులకు
మెచ్చి ఇచ్చితి వీవు మేలునొంద
నా వేదములనియ్య నాచార నిష్ఠల
ననుభవించుచు నుందు రవనిసురులు
సకల పాపంబులు సమసిపోవునటంచు
మనుజులందరు నీదు మహిమఁదెలిసి
తే॥ యుందురిటువంటి వారు నీ యునికిఁ దెలియు
వారలకు వేగ మోక్షంబు వచ్చు ననఘ!
భూషణ వికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ దురితదూర!

భావం: ఓ నరసింహస్వామీ! మత్స్యావతారమెత్తి, మడుగులో చొచ్చి, సోమకాసురుణ్ణి చంపి వేదాల నుద్ధరించావు. వాటిని దేవతలకు, బ్రాహ్మణులకు అప్పగించావు. బ్రాహ్మణులు నియమాచారాలతో వాటిని అనుభవిస్తున్నారు. సకల పాపాలు వైదొలగుతాయని ఇలాంటి వారెల్లరు నీ మహిమల్ని గూర్చి తెలిసికుంటున్నారు. నిన్ను బాగా తెలిసిన వాళ్లకి ముక్తి త్వరగా లభిస్తుంది స్వామీ!