నేర్చుకుందాం

శ్రీనరసింహ శతకము

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ. కూర్మావతారమై కుధరంబు క్రిందను
గోర్కెతో నుండవగా కొమరు మిగుల
వరహావతారమై వనభూములనుజొచ్చి
శిక్షింపవా హిఱణ్యాక్షు నపుడు
నరసింహ మూర్తివై నరభోజను హిరణ్య
కశిపుని ద్రుంపవా క్రాంతి మీర
వామన రూపమై వసుధలో బలి చక్ర
వర్తినణంపవా వైరమూని
తే. ఇట్టి పనులెల్ల జేయగా నెవ్వరి కిని
దగును నరసింహ ! నీకె గాదగును గాక!
భూషణ వికాస ! శ్రీధర్మపుర నివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురిత దూర!

భావం : ఓ నరసింహమూర్తి కూర్మావతారుడవై మందర పర్వతం కిందనున్నావు. వరహావతారుడవై సముద్రాన జొచ్చిన హిరణ్యాక్షుని శిక్షించావు. నరసింహావతారుడవై హిరణ్య కశిపుని చంపావు. వామనుడవై బలి చక్రవర్తిని పాతాళానికి పంపావు. ఈ పనులన్నీ చేయడానికి నీకు గాక ఇంకెవరికి చెల్లుతుంది?