క్రీడాభూమి

ఐపీఎల్ 2019 గ్రూప్ దశ షెడ్యూల్‌

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

తేదీ జట్టు ప్రత్యర్థి జట్టు వేదిక
*
23 మార్చి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చిదంబరం స్డేడియం (చెన్నై)
24 మార్చి కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఈడెన్ గార్డెన్స్ (కోల్‌కతా)
ముంబై ఇండియన్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ వాంఖడే (ముంబై)
25 మార్చి రాజస్థాన్ రాయల్స్ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ జైపూర్
26 మార్చి ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఫిరోజ్ షా కోట్ల (్ఢల్లీ)
27 మార్చి కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ ఈడెన్ గార్డెన్స్ (కోల్‌కతా)
28 మార్చి రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ముంబై ఇండియన్స్ చిన్నస్వామి స్డేడియం (బెంగళూరు)
29 మార్చి సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ రాజీవ్ గాంధీ (హైదరాబాద్)
30 మార్చి కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ ముంబై ఇండియన్స్ బింద్రా స్టేడియం (మొహాలీ)
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ ఫిరోజ్ షా కోట్ల (్ఢల్లీ)
31 మార్చి సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రాజీవ్‌గాంధీ (హైదరాబాద్)
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ చిదంబరం స్టేడియం (చెన్నై)
1 ఏప్రిల్ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ బింద్రా స్టేడియం (మొహాలీ)
2 ఏప్రిల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు సవాయ మాన్‌సింగ్ (జైపూర్)
3 ఏప్రిల్ ముంబై ఇండియన్స్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ వాంఖడే (ముంబై)
4 ఏప్రిల్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫిరోజ్ షా కోట్ల (్ఢల్లీ)
5 ఏప్రిల్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ చిన్నస్వామి స్టేడియం (బెంగళూరు)
6 ఏప్రిల్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ చిదంబరం స్టేడియం (చెన్నై)
సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ముంబై ఇండియన్స్ రాజీవ్‌గాంధీ (హైదరాబాద్)
7 ఏప్రిల్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ చిన్నస్వామి స్టేడియం (బెంగళూరు)
రాజస్థాన్ రాయల్స్ కోల్‌కతా నైడ్ రైడర్స్ సవాయ మాన్‌సింగ్ (జైపూర్)
8 ఏప్రిల్ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ బింద్రా స్టేడియం (మొహాలీ)
9 ఏప్రిల్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ చిదంబరం స్టేడియం (చెన్నై)
10 ఏప్రిల్ ముంబై ఇండియన్స్ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ వాంఖడే (ముంబై)
11 ఏప్రిల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సవాయ మాన్‌సింగ్ (జైపూర్)
12 ఏప్రిల్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ఈడెన్ గార్డెన్స్ (కోల్‌కతా)
13 ఏప్రిల్ ముంబై ఇండియన్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ వాంఖడే (ముంబై)
కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు బింద్రా స్టేడియం (మొహాలీ)
14 ఏప్రిల్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఈడెన్ గార్డెన్స్ (కోల్‌కతా)
సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రాజీవ్‌గాంధీ (హైదరాబాద్)
15 ఏప్రిల్ ముంబై ఇండియన్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వాంఖడే (ముంబై)
16 ఏప్రిల్ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ బింద్రా స్టేడియం (మొహాలీ)
17 ఏప్రిల్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ రాజీవ్‌గాంధీ (హైదరాబాద్)
18 ఏప్రిల్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ ముంబై ఇండియన్స్ ఫిరోజ్ షా కోట్ల (్ఢల్లీ)
19 ఏప్రిల్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఈడెన్ గార్డెన్స్ (కోల్‌కతా)
20 ఏప్రిల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ముంబై ఇండియన్స్ సవాయ మాన్‌సింగ్ (జైపూర్)
ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ ఫిరోజ్ షా కోట్ల (్ఢల్లీ)
21 ఏప్రిల్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ రాజీవ్‌గాంధీ (హైదరాబాద్)
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చిన్నస్వామి స్టేడియం (బెంగళూరు)
22 ఏప్రిల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ సవాయ మాన్‌సింగ్ (జైపూర్)
23 ఏప్రిల్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ చిదంబరం స్టేడియం (చెన్నై)
24 ఏప్రిల్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ చిన్నస్వామి స్టేడియం (బెంగళూరు)
25 ఏప్రిల్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఈడెన్ గార్డెన్స్ (కోల్‌కతా)
26 ఏప్రిల్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ముంబై ఇండియన్స్ చిదంబరం స్టేడియం (చెన్నై)
27 ఏప్రిల్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ సవాయ మాన్‌సింగ్ (జైపూర్)
28 ఏప్రిల్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఫిరోజ్ షా కోట్ల (్ఢల్లీ)
29 ఏప్రిల్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ రాజీవ్‌గాంధీ (హైదరాబాద్)
30 ఏప్రిల్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు రాజస్థాన్ రాయల్స్ చిన్నస్వామి స్టేడియం (బెంగళూరు)
1 మే చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ చిదంబరం స్టేడియం (చెన్నై)
2 మే ముంబై ఇండియన్స్ సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ వాంఖడే (ముంబై)
3 మే కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ బింద్రా స్టేడియం (మొహాలీ)
4 మే ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫిరోజ్ షా కోట్ల (్ఢల్లీ)
రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ చిన్నస్వామి స్టేడియం (బెంగళూరు)
5 మే కింగ్స్ ఎలెవన్ పంజాబ్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బింద్రా స్టేడియం (మొహాలీ)
ముంబై ఇండియన్స్ కోల్‌కతా నైట్ రైడర్స్ వాంఖడే (ముంబై)