తెలంగాణ

కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టుకు పూర్తిస్థాయి విద్యుత్ సరఫరా