వెన్నెల

కావ్యాలు కనుమరుగు!

  • 06/03/2015
  • -ఆకుల రాఘవ
ఒకప్పుడు- తెరపై అద్భుతాలు చూశాం. మాయాబజార్ సినిమా ఇప్పటికీ ఓ దృశ్యకావ్యమే. అసలు భారతంలోలేని ఘట్టాన్ని -ఉన్నట్టుగా చూపించారు. గొప్ప ఘట్టంగా చిత్రీకరించారు. అందుకే అద్భుత కావ్యమైంది. తరచి చూస్తే -్భగవత పురాణ గాథలు.. రామాయణ కావ్యాలు.. మహాభారత ఘట్టాలు.. జానపద, చారిత్రక, సాంఘిక కథలు.. ఎన్నో ఎనెన్నో తెలుగు తెరపై దృశ్య కావ్యాలుగా మలచబడ్డాయి. అదీ -ఒకప్పటి తెలుగు సినిమా స్థాయి. ప్రపంచాన్ని శాసించే హాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థలు సైతం -ఒప్పటికి తెలుగు సినిమా కథను చూసి, అందులోని గాఢతను చూసి అబ్బురపడ్డారు. అవే పురాణాలను.. కావ్యాలను.. ఘట్టాలను.. కథలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని సినిమాలు నిర్మించారు. మనమే ఆశ్చర్యపోయేంతగా వాటికి రూపకల్పన చేసి అవార్డులు, రివార్డులు అందుకున్నారు. భాగవతంలోని వామనావతారాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని హాలీవుడ్‌లో -లిల్లో నిర్మితమైంది. కర్ణుడు పరశురాముడి దగ్గర విద్య నేర్చుకునేప్పుడు ఇంద్రుడు తుమ్మెదగా మారి కర్ణుడి కాలును తొలిచినది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని -మమీని నిర్మించారు. భారతంలో జరాసంధుడి ఘట్టాన్ని తీసుకొని -టెర్మినేటర్‌కు ప్రాణం పోశారు. రామాయణంలోని ఒక వానర తెగను ఆధారంగా తీసుకొని కొనే్నళ్ల క్రితం -అవతార్‌ను ఆవిష్కరించారు. ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే చాలా ఆంగ్ల చిత్రాలు మన పురాణ, రామాయణ, భారత కథలను ఆధారంగా చేసుకొని నిర్మించినవే! ఇప్పుడు- కథను పుట్టించి, కథను పరిగెత్తించి, కథను మెలిపెట్టించి, కథను కథనరంగంలో వీరవిహారం చేయించగల సత్తావున్న రచయితలు కరవయ్యారు. ఒకవేళ అలాంటి ఆసక్తివున్నా -అనుకూల వాతావరణం లేక నీరసించిపోతున్నారు. సినిమా నిర్మించాలని రాత్రి అనుకుంటే -తెల్లారే సరికి సెట్స్‌కు వెళ్లిపోయే పరిస్థితులు పరిశ్రమలో ఉన్నాయికనుకే తెలుగు సినిమా సొంత సత్తా మర్చిపోయి పరిభాషా, పర దేశాల సత్తామీద పూర్తిగా ఆధారపడిపోతుంది. ఎవరో సృష్టించిన కథలు ఏరి తెచ్చుకుని సినిమాలు తీయాల్సిన పరిస్థితికి చేరింది. బాధాకరమేమంటే -ఇది సినిమా కథకు మాత్రమే పరిమితం కాలేదు, ట్వెంటీఫోర్ క్రాఫ్ట్స్‌లోనూ అనుకరణ, అనుసరణ అలవోకగా సాగిపోతోంది. ఒక్కముక్కలో చెప్పాలంటే -(అశ్వత్థామ అతః కుంజరహ అన్నట్టు) తెలుగు సినిమాయే, కానీ కాదు అని చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితికి చేరుకున్నాం. *** సినిమా దృశ్య కావ్యం! సినిమాలో కథతోపాటే పాత్రల ఆంగీకం, అభినయం, ఆహార్యం, సన్నివేశాల దృశ్యాలు, మాటలు, పాటలు అన్నీ ఒకోసారి కనిపిస్తూ, వినిపిస్తూ ప్రేక్షకులను తన్మయానికి గురిచేస్తాయి! ఆనందంతో ఉబ్బితబ్బిబ్బయేలా మైమరపింపజేస్తాయి. ప్రేక్షకుడు తన నిజ జీవితంలో చూడలేని, వినలేని సన్నివేశ దృశ్యాలను తన కళ్ళముందే ఆవిష్కరింపజేస్తుంది. అది సినిమాయొక్క గొప్పతనం! కథలో మూడు ప్రక్రియలుంటాయి. ఒకటి చెబుతుంటే వినే ప్రక్రియ -శ్రవణం. రెండు తనకుతాను చదువుకోవటం -పఠనం. మూడు చూడటం -నయనం. అయితే వినేవారికి కథమీద అభిరుచివుంటే అది ఇట్టే అర్థమవుతుంది. తను వింటూనే పాత్రల తీరుతెన్నులు, సన్నివేశాల రూపకల్పనలు మనసులో మననం చేసుకుంటాడు. అప్పుడే ఆ కథ బొమ్మ కడుతుంది. చదివేవాడు కూడా మనసుపెట్టి చదివితేనే ఆ కథ తన మనోఫలకం మీద బొమ్మ కడుతుంది. కథను, నాటకంగానో, సినిమాగానో చూసినప్పుడు అది ఇట్టే మనసులో బొమ్మకట్టిపోతుంది. నాటకం ఒక్క వేదికపైననే అన్ని సన్నివేశ దృశ్యాలు ఊహించుకోవలసి వుంటుంది. కాస్త వెనక ఉన్న ప్రేక్షకుడికి నటుడి ఆంగీకం, అభినయం, ఆహార్యం పూర్తిగా కనిపించకపోవచ్చు. కాని సినిమాలో అలా జరగదు. అన్నీ ఒకేసారి పామరుడికీ అర్థమయ్యేలా ఒక్కసారే కనిపించి, వినిపించి ఆనంద డోలికల్లో విహరింపజేస్తాయి! అందుకే సినిమా దృశ్యకావ్యమైపోయింది. పామరులను సైతం రంజింపచేసే బలమైన దృశ్యకావ్యంగా మన్ననలు అందుకొంటుంది. ఇది జగమెరిగిన సత్యం! సినిమాలంటే పడని మేధావివర్గం కూడా ఈ నిజాన్ని ఒప్పుకొని తీరవలసిందే! అదే ఛాయచిత్రం యొక్క ఘనత! పూర్వం సినిమా కథలు పురాణాలు, రామాయణం, భారతాలనే ఎక్కువగా తీశారు. తర్వాత జానపద, చారిత్రక, సాంఘిక కథలు వెలువడినాయి. అయితే? మనం మన పురాణాలను మనమే కథలుగా తీయలేదు. ప్రపంచాన్ని శాసించే హాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థలు కూడా మన పురాణాలను, రామాయణ, భారత కథలలోని కొన్ని ఘట్టాలను స్ఫూర్తిగా తీసుకొని సినిమాలు నిర్మించి అవార్డులు, రివార్డులు అందుకున్నారు. భాగవతంలోని వామన అవతారాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకొని హాలీవుడ్‌లో -లిల్లో చిత్రాన్ని నిర్మించారు. అలాగే కర్ణుడు పరశురాముడి దగ్గర విద్య నేర్చుకునేప్పుడు ఇంద్రుడు తుమ్మెదగా మారి కర్ణుడి కాలును తొలిచినది స్ఫూర్తిగా తీసుకొని -మమీ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. భారతంలో జరాసంధుడి ఘట్టాన్ని తీసుకొని -టెర్మినేటర్ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. రామాయణంలోని ఒక వానర తెగను ఆధారంగా తీసుకొని -అవతార్ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఇలా చెప్పుకుంటూపోతే చాలా ఆంగ్ల చిత్రాలు మన పురాణ, రామాయణ, భారత కథలను ఆధారంగా చేసుకొని నిర్మించినవే! అయితే? ఏ కథనైనా స్ఫూర్తి తీసుకొని సినిమాలు నిర్మించవచ్చు. తప్పులేదు. అది ఫలానా దానికి స్ఫూర్తి అని ప్రకటించుకోవాలి. అది నైతికత. కానీ, అదే కథను మక్కీకి మక్కీ తీసి, ఇది నా సృజన అని ప్రకటించుకోవటం అవివేకం? శిక్షార్హం కూడా. సినిమా కథలు పురాణాలు, ఇతిహాసాలు, జానపదాలు, చరిత్రలు, సాంఘికాలు కాకుండా సైన్స్‌ఫిక్షన్స్ వరకు వెలువడినాయి. ఇంకా వెలువడుతూనే వున్నాయి. వీటినన్నింటిని వీడి మరమనుషుల సినిమాలు కూడా వచ్చి విజయాన్ని అందుకున్నాయి. ఒక్కటేంటి జంతువులు, పక్షులు, పాములు, కీటకాలు కూడా ప్రధానపాత్రలై ఎన్నో సినిమాలు వచ్చి ఘన విజయాలు అందుకొన్నాయి. నేడు ఇప్పుడు ఊహాజనిత కథలు కూడా వస్తున్నాయి. ఆకాశం శూన్యం అని భావించిన మనం, ఇతర గ్రృహాలపై జీవంవుంటే ఎలా వుంటుంది. వాటి రూపురేఖలు ఎలా వుంటాయో, అవి ప్రవర్తించే విధం ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకొని అలా కాల్పనికత జోడించి, అవి ఫ్లైయిన్‌సాసర్ ద్వారా భూలోకం వస్తే ఎలా వుంటుందో నూతనంగా ఆవిష్కరించి ఎన్నో చిత్రాలను నిర్మించి ఘన విజయాలు అందుకుంటున్నారు. అది సినిమా కథ సాధించిన సాంకేతిక విప్లవంగా పరిగణించవచ్చు. ఇలా ఎన్నో భాషల్లో ఊహాజనిత కథలువచ్చి బాక్సాఫీసును కొల్లగొడుతున్నాయి. చూసే ప్రేక్షకులను మరో అద్భుత లోకంలో విహరింపచేస్తున్నాయి. అది చాలా శుభపరిణామం. ఈమధ్యనే విడుదలైన పికె సినిమా ఎంతటి కలెక్షన్స్ వసూలు చేసిందో మనకు తెలుసు. ఓ గ్రహాంతర వాసితో దొంగబాబాల గుట్టురట్టు ఎలా చేశాడో గమనించవచ్చు. ఒక సమస్యను మనకు తెలియని వ్యక్తి, మన లోకం కాని వ్యక్తి ఎంత చక్కగా పరిష్కరించాడు, ఎలాంటి సందేశమిచ్చాడన్నదే స్టోరీ. అది సినిమా అంటే. సినిమాలో సృజనాత్మకత అంటే. అలాంటి సినిమాలు ఎవ్వరూ కాదనలేరు. ఎందరు కోర్టులకెళ్లి అడ్డుపడినా ఆగుతుందా? ఆ సందేశం ఓ వెల్లువ! అందుకే ఘన విజయం! ఆ ఒరవడిలో మన సినిమాలు సాగాలి!

Add new comment

X
Enter your Andhrabhoomi - Telugu News Paper Portal | Daily Newspaper in Telegu | Telugu News Headlines | Andhra Bhoomi username.
Enter the password that accompanies your username.
Loading