S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

క్రైమ్ కథ

08/07/2016 - 00:31

వాల్టర్ టైపిస్ట్‌లు కూర్చునే గదిలోకి అద్దంలోంచి చూశాడు. అతని పక్కనే ఆఫీస్ మేనేజర్ గేట్స్ నిలబడి ఉన్నాడు.

07/30/2016 - 23:38

‘మీ అసలు పేరు హోరాషియో లేంబ్ యేనా?’ రియల్ ఎస్టేట్ జోన్స్ నన్ను ప్రశ్నించాడు.
‘అవును. నేను ప్రజల దృష్టిలో ఉన్న వ్యక్తిని. మీరు ఆ పేరుని గుర్తిస్తారని నమ్మాను’ చెప్పాను.
‘మీకు పోలీస్ రికార్డు ఉందా?’ అతను అకస్మాత్తుగా అడిగాడు.
‘మీరు నన్ను పొగిడారు. చాలా దగ్గరికి వచ్చారు కూడా. నిజానికి నేను డిటెక్టివ్, మిస్టరీ కథా రచయితని’

07/24/2016 - 05:56

మొదట తనకి వినిపించిన శబ్దం కారుదని బిల్లీ నమ్మలేదు. హూకర్స్ రిడ్జ్ మెయిన్ రోడ్‌కి మైలు దూరంలో ఉంది. అక్కడికి మట్టి రోడ్డు కూడా లేదు.

07/17/2016 - 00:22

క్లౌడ్ క్రిస్పిన్‌కి మాత్రమే తన భార్య పట్టపగలు హత్య చేయబడిందని తెలుసు. ఐతే ఎవరూ ఆ హత్యని చూడలేదు. హంతకుడైన క్రిస్పిన్ అందరికీ అది ప్రమాదవశాత్తూ జరిగిన మరణం అని చెప్పాడు.

07/10/2016 - 04:06

అతను పోలీస్ స్క్వేడ్ రూంలోకి ఉదయం పదిన్నరకి వచ్చాడు. అతని గడ్డం అప్పుడే గీసినట్లుగా ఉంది. ఇస్ర్తి చేసిన దుస్తులని ధరించినా, గత రాత్రి బాగా తాగి నిద్రలేని హేంగోవర్‌లో ఉన్నాడని అతన్ని చూడగానే నాకు అర్థం అయింది. అతని వయసు నలభై ఐదు దాకా ఉండచ్చు.
‘నా పేరు హేరిస్. పోలీస్ సార్జెంట్‌ని. మీకేం సహాయం చేయగలను?’ అడిగాను.
‘నన్ను దయచేసి జైల్లో పెట్టండి’ అతను కోరాడు.

07/03/2016 - 00:03

వాళ్లు ఫెర్లినీ మణికట్లకి బలమైన ఆ తాడుని గట్టిగా కట్టి ముడి వేశారు. వారిద్దరిలోని పొట్టివాడు ఒకటికి రెండుసార్లు ఊపిరి బిగబట్టి అతి బలంగా లాగి చూసి, ఇక ఊడదని తృప్తి చెందాడు. తర్వాత కాలి మడమలకి ఇనప పట్టీలని బిగించి దానికి తాళం వేశారు. ఫెర్లినీ ఇక తప్పించుకోలేడని తృప్తి చెందాక ఓ యువతి ప్రేక్షకులకి, అతనికి మధ్య ఓ తెరని అడ్డుగా ఉంచింది.

06/26/2016 - 05:01

‘మాకు నీ ఆఖరి పేజీల మేన్యుస్క్రిప్ట్ ఇవ్వు. లేదా నీ భార్యని చంపేస్తాం’
జిమ్ మేటర్సన్ తనని బెదిరించిన ఆ సన్నటి వ్యక్తి వంక చూస్తూ అతన్ని తను మొదటిసారి ఎప్పుడు చూశానా అని గుర్తుతెచ్చుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. చాలాకాలం క్రితం. తన మొదటి నవల ప్రచురణకి మునుపు. తన పెళ్లికి మునుపే.
‘మాకు కావాల్సిందల్లా నీ పూర్తి నవల జిమ్’ అతను కోరాడు.
‘అది ఇంకా పూర్తి కాలేదు’ జిమ్ చెప్పాడు.

06/19/2016 - 00:04

గార్డెన్ రెస్ట్‌రెంట్‌లో వెయిట్రెస్‌గా పనిచేసే థెల్మా వంట గదిలోంచి బయటకి వచ్చినప్పుడల్లా ఓ మూల ఖాళీగా ఉన్న టేబిల్ వంక ఆందోళనగా చూడసాగింది.
‘ఏమైంది?’ పదకొండేళ్లుగా తన రెస్ట్‌రెంట్‌లో పనిచేసే థెల్మా ప్రవర్తన గురించి తెలిసిన దాని యజమానురాలు అడిగింది.
‘మిసెస్ మేనర్‌హైమ్ ఇవాళ ఎందుకో ఇంకా రాలేదు. అరగంట ఆలస్యమైంది. ఒంట్లో సరిగ్గా ఉందో? లేదో?’ థెల్మా తన అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేసింది.

06/12/2016 - 01:20

టిమోథీ వాట్‌కిన్స్ తన మిత్రుడి ఇంటి తలుపు తట్టాడు. లోపలికి వచ్చిన టిమోథీని చూసి తలుపు తీసిన మార్కో అడిగాడు.
‘ఏమిటంత నీరసంగా ఉన్నావు? ఏమైంది?’
ఐతే తన మిత్రుడు టిమోథీ విచారంగా కనిపించడం మార్కోకి ఆనందానే్న కలిగించింది.
‘ఇంత అర్ధరాత్రి అకస్మాత్తుగా వచ్చావేమిటి?’ మార్కో మళ్లీ ప్రశ్నించాడు.

06/05/2016 - 02:02

ఆయన నా మొదటి క్లైంట్.
‘మిస్టర్ టర్న్‌బకల్! మీరు నిత్యం ఓ రిపోర్ట్‌ని పంపాలి. అందుకు రోజుకి ఏభై డాలర్ల చొప్పున ఇస్తాను. అంగీకారమేనా?’ ఆయన అడిగాడు.
అది తక్కువ అనిపించి చెప్పాను.
‘ఏభై డాలర్లు ప్లస్ ఖర్చులు ఐతే ఓకే’
‘ఖర్చులు ఉంటాయనుకోను. రోజుకి ఏభై డాలర్ల చొప్పున ముప్పై రోజులకి ముప్పై రిపోర్టులని పంపాలి’

Pages