S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

06/18/2016 - 22:04

ఆయమ్మ ప్రతి నిత్యం 72 పనులు ఒకదాని తరువాత ఒకటి పొల్లువోకుండ చేస్తుంది. పనిలో ఉన్నప్పుడు మాటలుండవు. ఒక్క పని కూడా కొత్త పద్ధతిలో చేసేది లేదు. చేసే పనులలో రెండు పూటలా తులశమ్మ పూజ కూడ ఉన్నది. ఉండేది ఐదంతస్తుల భవనం. అన్నిటికన్నా మీది మాలెలో. అక్కడ పాదుచేసి చెట్లు పెంచేందుకు ఉండదాయె. తులశమ్మను ఈ మధ్యన వీలున్నవాండ్లు కూడా తొట్లలోనే పెంచుతున్నరు. ఇక్కడ కూడ చెట్టు తొట్టెలోనే ఉన్నది.

06/11/2016 - 22:57

మా అమ్మాయి స్వీడన్‌లో చదువుకుంటున్నది. సెలవులు వచ్చాయని రెండు వారాలపాటు మళ్లీ ఇక్కడికి వచ్చింది. ఉన్న కొద్దికాలంలోను కనీసం ఒక వారం ఆమె చెన్నైలో గడిపింది. చక్కగా పథకం వేసుకుని మద్రాస్ మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్‌లోని సంగీత కచేరీలను వినడానికే తాను వచ్చిందని నాకు అర్థమయింది. హైదరాబాద్‌లో ఉన్న కొద్దికాలంలోను బుక్‌ఫెయిర్ జరుగుతున్నదని తనకు తెలుసు.

06/04/2016 - 23:18

కొన్నాళ్లు సినిమాలో హీరో హీరోయిన్లు ఉన్నచోట నుంచి కదలకుండా చేతులు మాత్రం కదిలిస్తూ యుగళ గీతం, అందునా ప్రేమ పాట పాడేవారు. ముఖంలో భావాలు మాత్రం కనిపించేవి. ఆ తరువాత తెలుగు సినిమా నాయకా నాయికలు ప్రేమ పాట పాడాలంటే మైసూరు బృందావన్ గార్డెన్స్ వెళ్లకుండా కుదిరేది కాదు. అక్కడికి పోవడానికి వీలుగాకపోతే చెట్లు, గట్లు పట్టుకుని పరిగెత్తుతూ పాడుకునేవారు. ఆ పద్ధతీ పోయింది.

05/29/2016 - 05:11

ఎం.ఎస్.సిలోకి వచ్చిన తరువాత అంటే, వరంగల్ చేరిన తరువాత అన్నమాట. కొత్త మిత్రులు వచ్చారు. కరీంనగర్ నుంచి వచ్చిన ఒకతను తానింకా రైలు ఎక్కలేదని చెపితే నాకు పట్టరానంత ఆశ్చర్యం అయ్యింది. నేను మరి పాలమూరు నుంచి హైదరాబాద్ దాకా బస్సులో వచ్చినా, అక్కడి నుంచి మాత్రం కాజీపేటకు రైల్లో వచ్చినట్టున్నాను. పాలమూరు నుంచి పట్నం అనే హైదరాబాదుకు రైలు లేదని కాదు. ఆ రైలు సమయానికి మనం వెళ్లాలి.

05/21/2016 - 21:43

పారజ్ఞుండు అనే మాట చదవడానికి ప్రయత్నిస్తూ నోరు తిరగని మనిషి డజ్ఞు, డంగు, గుండు అంటూ తడబడ్డాడని మా ఇళ్లలో ఒక జోకు సర్క్యులేషన్‌లో ఉండేది. కానీ ఈ మూడు అర్థం లేవనుకున్న మాటలలో చివరి రెండు అర్థం ఉన్న మాటలని చెపితే ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది? ఒకప్పుడు సిమెంటు లేదు. ఇంటిని సున్నంతో కట్టుకునేవారు. అంటే ఇసుకలో సిమెంటు బదులు సున్నం కలుపుతారని కాదు. ఇసుకను తగిన పాళ్లతో సున్నంతో కలిపి రుబ్బుకోవాలి.

05/14/2016 - 23:25

ఇల్లు కట్టి చూడు, పెళ్లి చేసి చూడు అని ఒక మాట ఉండేది. నిజంగానే ఆ మాట ఇప్పుడు ఎవరూ అనడం లేదు. ఎవరి ఇల్లు వాళ్లే నిలబడి కట్టించుకునే కాలం ఒకటి ఉండేది. ఇప్పుడు పల్లెల్లో కూడా గుత్తేదార్లు అనే కాంట్రాక్టర్లు వచ్చి ఇల్లు కట్టి పెడతారు. లేదా వాళ్లే ముందు ఇల్లు కట్టి వాటిని అమ్ముతారు. ఒకప్పుడు ఈ సౌకర్యం లేదు. ఒకప్పుడు అసలు పద్ధతులే వేరు.

05/07/2016 - 22:37

కుంభకర్ణుడి పేరులో భకారము అనగా భ అనే అక్షరం ఉంది. విభీషణుడి పేరులో కూడా భ ఉంది. రావణుడి పేరులో లేదు. దానవులలో గొప్పవాడయిన రావణాసురుని పేరు రాభణుడు అయితే బాగుంటుందని సంస్కృతంలో శ్లోకం చెప్పి ఒక కవి చమత్కరించాడు. సందర్భం కాకున్నా నాకు ఇక్కడ కుంభకర్ణుడితో పని. రావణుడు ఏవేవో వరాలు కోరుకున్నాడు. అయినా సరే కథ కావలసిన రకంగానే ముగుస్తుంది. వరాలు అడగవలసిన వంతు కుంభకర్ణుడికి వచ్చింది.

05/02/2016 - 23:04

నాన్న నేర్పించిన అలవాట్లలో తాంబూలం కొనసాగడం లేదు. పుస్తకాలు చదవడం ఈ జన్మానికి వదలదు. సినిమాలు చూడడం మానేశాను. కానీ, అప్పుడప్పుడు కొన్ని సినిమాలు గుర్తొస్తాయి. అంటే పాతవి అని చెప్పనవసరం లేదు. వాటిని చూడకుంటే నిద్ర పట్టదు. అట్లా ఈ మధ్య రెండు సినిమాలు మళ్లీ చూచాను. (్ఛదస్తమా? చూశాను అనాలా?) సినిమాలను మళ్లా, మళ్లీ, మరోసారి చూడడం కూడా ఛాదస్తమే.

04/23/2016 - 21:28

గుడిసెలు కాలిపోతున్నై అన్నారు బోయి భీమన్నగారు ఒకప్పుడు. ఎండలు మండిపోతున్నై అంటున్నారు అందరూ ఇప్పుడు. ఎండల గురించి ముచ్చటించే ప్రతి సందర్భంలోనూ విసుగు లేకుండా నేను ఒక సంగతి చెపుతూ ఉంటాను. ప్రతిసారి మళ్లీ ఎండలు మండే సమయానికి మన వయస్సు ఒక సంవత్సరం పెరిగి ఉంటుంది. కనుక బహుశా ఎండలను భరించే ఓపిక కొంచెం తగ్గుతుంది. పెద్ద వయస్సు వాళ్లకయితే ఈ కష్టం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

04/16/2016 - 23:24

అక్షరాల మీద ఉన్న ప్రేమ నాకెందుకో అంకెల మీద లేదు. ఇందుకు కారణం ఎక్కడన్నా ఉందేమోనని ఎంత వెతికినా, వెదికినా దొరకలేదు. వ్యాసం రాస్తుంటే, అందులో, అందుట్లో ఎక్కడా అంకెలు రాకుండా జాగ్రత్త పడతాను. వచ్చినా వాటిని మరీ వివరంగాగాక సుమారు విలువకు మారుస్తాను. ఒక వస్తువు ధర వంద అంటేనేమి, తొంభయి ఎనిమిది అంటేనేమి అన్నది నా పద్ధతి. కానీ, అందరూ ఈ పద్ధతిని అంగీకరించరు, అంగీకరించకూడదు.

Pages