S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

04/10/2016 - 00:21

మా బాలమ్మ తెలియక ఆకేశవేణి అన్నది. రేడియోలో ఏకాంబరుం అనే సత్యనారాయణగారు ఒకానొక రాత్రి ఐకాశవాణి, ఆద్రాబాద్ కేంద్రం అన్నారు. ఆ అర్ధరాత్రి ఎవరూ రేడియో వినలేదా? లేక విన్నా పట్టించుకోలేదా? అది వేరే సంగతి. కేశ అంటే వెంట్రుకలకు సంబంధించిన మాట. వేణి అంటే జడ. కానీ వెంట్రుకల వరకు జడ అని అర్థం వచ్చే బాలమ్మ మాటకు అర్థం లేదు. అది తెలియని మనిషి అన్న తెలియని మాట.

03/26/2016 - 21:16

ఒకటి: ఆకాశం గగనం శూన్యం, అంటే, తెల్లోడు ఎర్రోడా ఏంటి గొట్టాలెట్టి సూడ్డానికి అంటూ గురజాడ అప్పారావు గగనం శూన్యం కాదని వాదం లేవదీశాడు కన్యాశుల్కంలో. తెల్లవాడు గొట్టాలతో ఏం చూసిందీ, ఇవాళ అందరికీ తెలుసు. కానీ, ఉన్నా లేనట్టుండే సైబర్ ప్రపంచంలో ఒక గొట్టం వెలిసిందండీ! దాని పేరు నీవు గొట్టము! కోపగించుకోకండి. నేను నా మీద నేను తప్ప, పొరపాటున కూడా మరొకరి మీద జోకు వేయను. వేయలేదు. నమ్మండి.

03/20/2016 - 00:13

కొంతమంది, తాము చెప్పదలుచుకున్న సంగతిని గురించి గంటసేపు వివరిస్తారు. అయినా చివరకు ఎక్కడి వారు అక్కడే మిగిలిపోతారు. కొందరు అనుభవసారాన్ని పిండి, ఒక్క వాక్యంలో చెప్పి ఊరుకుంటారు. అప్పుడు శ్రోత ఆలోచనలో పడిపోతాడు. ఆలోచనలో పడిన మనిషి, ఆ విషయం గురించి, మరెన్నో విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు. ఎన్నో తెలుసుకుంటాడు. మిగతా వారికి వివరిస్తాడు. మేమంతా ‘క్లుప్తంగా విశదీకరిస్తారు’ అంటూ జోక్ వేసుకునేవాళ్లం.

03/13/2016 - 08:29

పాత పేపరు: ఈ మధ్యన ఒక ప్రకటనలో ఒక వింత సంగతి చూచాను. ఒకానొక సరికొత్త మాడల్ మొబైల్ ఫోన్ (సెల్‌ఫోన్ అంటే సులభంగ అర్థమవుతుందేమో!?) కొంటే, ఆ సందర్భంలో మన దగ్గరున్న పాత ఫోన్ తిరిగి ఇస్తే, కొత్త ఫోన్ ధరలో తొమ్మిది వేల రూపాయలు తగ్గిస్తాడట! రట! ఇందులో వింత ఏముందని అడగదలుచుకున్న వారికి దండాలు. నాకు అన్ని విచిత్రంగనే వింతగనే కనిపిస్తయి మరి! అంత తగ్గిస్తరంటే అసలు ఆ ఫోను ధర ఎంత ఉంటుంది.

03/05/2016 - 21:07

నినాదాలు: టీవీ చూడాలంటే భయమవుతుంది. తెలుగు టీవీల్లో భాష ముందు భయపెడుతుంది. పండితులు వచ్చి ‘అయినటువంటి’ అంటారు. ఆ మాట లేకుండా ఒక్క వాక్యం ముందుకు నడవదు. రిపోర్టర్‌లు వచ్చి ‘నేపథ్యం, పరిస్థితి’ అంటారు. నాయకులు, నాయకులు అనుకునే వాళ్లు వచ్చి ‘చెప్పడం జరిగింది’ అంటారు. తల తిరుగుతుంది. ఛానల్ మారుతుంది. ఇక దిల్లీ గల్లీలలో జరిగిన సంగతుల గురించి ప్రపంచం మునిగింది, అన్నంత గోలగా చర్చలు జరుగుతుంటాయి.

02/28/2016 - 16:11

యజమాని, యజమానురాలు, ‘జక్కడిని జాతరకు పంపించాలె’ అని మాట్లాడుకుంటున్నరట. ఆ మాటలు జక్కని చెవులలో పడినయి. జక్కడు, అర్థానికి యక్షుడయినా, వాస్తవానికి ఆ ఇంట్లో జీతగాడు. అంటే జీతము దీసుకోని పనిజేసేవాడు. ఈ లెక్కన సర్కారు కింద, కంపెనీలలో నౌకరీ చేసేటి వాండ్లందరు గూడ జీతగాండ్లే గదా! మాటల ఎనుక నడిస్తే, అసలు మతులబు మరుగున వడుతుంది. మనము జక్కని ఎంట, అంటే వెనుక, అంటే అనుసరించి పోదము.

02/14/2016 - 17:30

కృష్ణమోహన్‌గారు, నేను, అప్పుడప్పుడు, నారాయణగూడ తాజ్‌మహల్ హోటేల్లో కలిసి భోజనం చేస్తూ, వీలయినంతసేపు మాట్లాడుకోవటం అలవాటు. అప్పుడప్పుడు ఆయన ఒక అనుకోని మిత్రుడిని కూడా పిలుస్తారు. కృష్ణమోహన్, నేను మంచి స్నేహితులం. అట్లని సమవయస్కులం మాత్రం కాదు. ఆయన కొడుకు ఇంచుమించు నా వయసు వాడు. ఒకనాడు ఆయనతోబాటు, ఇంచుమించు ఆయనంత వయసున్న పెద్ద మనిషి ఒకరు వచ్చారు. లాంఛనంగా పరిచయాలు జరిగినయి.

01/31/2016 - 20:40

కె.బి. గోపాలం
---------------

01/23/2016 - 18:11

అంతా ప్రశాంతంగానే ఉంది. అంతట్లో ప్రార్థనకు సమయం అవుతుంది. ఒకసారి కాదు. దినంలో అయిదుసార్లు అవుతుంది. ఇక ఆస్తికులను పిలిచే కార్యక్రమం మొదలవుతుంది. ఊరికే పిలిస్తే అభ్యంతరం లేదు. మైకుల గోల మొదలవుతుంది. అవి మామూలు స్థాయిలో ఉంటే అభ్యంతరం లేదు. మైకులు మరీ ఎక్కువగా అరుస్తాయి. మైకులు ఉన్నాయని తెలియని ఆ మువజ్జిన్ మరింత గట్టిగా అరుస్తాడు. ఒకరే అరిస్తే ఫరవాలేదు.

01/14/2016 - 18:10

అప్పుడెప్పుడో ఒక పుస్తకం గురించి సమీక్ష రాయవలసి వచ్చింది. రాశాను. వరుసగా చాలా పుస్తకాలకే సమీక్షలు రాశాను. ఇప్పుడు గుర్తు వచ్చిన ఈ పుస్తకం మరీ బాగుందని బహుశా మా అబ్బాయికి ఇచ్చినట్టున్నాను. అది అమెరికాలో ఉంటే, నేను ఇంట్లో వెతికితే దొరకదు. ఇంట్లో పోయిన సూదిని ఆవిడెవరో బజారులో లైటు కింద వెతికిందట! అదేమిటని అడిగితే, ఇంట్లో మరి లైటు లేదు గదా అన్నదట!

Pages