S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

05/07/2016 - 22:37

కుంభకర్ణుడి పేరులో భకారము అనగా భ అనే అక్షరం ఉంది. విభీషణుడి పేరులో కూడా భ ఉంది. రావణుడి పేరులో లేదు. దానవులలో గొప్పవాడయిన రావణాసురుని పేరు రాభణుడు అయితే బాగుంటుందని సంస్కృతంలో శ్లోకం చెప్పి ఒక కవి చమత్కరించాడు. సందర్భం కాకున్నా నాకు ఇక్కడ కుంభకర్ణుడితో పని. రావణుడు ఏవేవో వరాలు కోరుకున్నాడు. అయినా సరే కథ కావలసిన రకంగానే ముగుస్తుంది. వరాలు అడగవలసిన వంతు కుంభకర్ణుడికి వచ్చింది.

05/02/2016 - 23:04

నాన్న నేర్పించిన అలవాట్లలో తాంబూలం కొనసాగడం లేదు. పుస్తకాలు చదవడం ఈ జన్మానికి వదలదు. సినిమాలు చూడడం మానేశాను. కానీ, అప్పుడప్పుడు కొన్ని సినిమాలు గుర్తొస్తాయి. అంటే పాతవి అని చెప్పనవసరం లేదు. వాటిని చూడకుంటే నిద్ర పట్టదు. అట్లా ఈ మధ్య రెండు సినిమాలు మళ్లీ చూచాను. (్ఛదస్తమా? చూశాను అనాలా?) సినిమాలను మళ్లా, మళ్లీ, మరోసారి చూడడం కూడా ఛాదస్తమే.

04/23/2016 - 21:28

గుడిసెలు కాలిపోతున్నై అన్నారు బోయి భీమన్నగారు ఒకప్పుడు. ఎండలు మండిపోతున్నై అంటున్నారు అందరూ ఇప్పుడు. ఎండల గురించి ముచ్చటించే ప్రతి సందర్భంలోనూ విసుగు లేకుండా నేను ఒక సంగతి చెపుతూ ఉంటాను. ప్రతిసారి మళ్లీ ఎండలు మండే సమయానికి మన వయస్సు ఒక సంవత్సరం పెరిగి ఉంటుంది. కనుక బహుశా ఎండలను భరించే ఓపిక కొంచెం తగ్గుతుంది. పెద్ద వయస్సు వాళ్లకయితే ఈ కష్టం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

04/16/2016 - 23:24

అక్షరాల మీద ఉన్న ప్రేమ నాకెందుకో అంకెల మీద లేదు. ఇందుకు కారణం ఎక్కడన్నా ఉందేమోనని ఎంత వెతికినా, వెదికినా దొరకలేదు. వ్యాసం రాస్తుంటే, అందులో, అందుట్లో ఎక్కడా అంకెలు రాకుండా జాగ్రత్త పడతాను. వచ్చినా వాటిని మరీ వివరంగాగాక సుమారు విలువకు మారుస్తాను. ఒక వస్తువు ధర వంద అంటేనేమి, తొంభయి ఎనిమిది అంటేనేమి అన్నది నా పద్ధతి. కానీ, అందరూ ఈ పద్ధతిని అంగీకరించరు, అంగీకరించకూడదు.

04/10/2016 - 00:21

మా బాలమ్మ తెలియక ఆకేశవేణి అన్నది. రేడియోలో ఏకాంబరుం అనే సత్యనారాయణగారు ఒకానొక రాత్రి ఐకాశవాణి, ఆద్రాబాద్ కేంద్రం అన్నారు. ఆ అర్ధరాత్రి ఎవరూ రేడియో వినలేదా? లేక విన్నా పట్టించుకోలేదా? అది వేరే సంగతి. కేశ అంటే వెంట్రుకలకు సంబంధించిన మాట. వేణి అంటే జడ. కానీ వెంట్రుకల వరకు జడ అని అర్థం వచ్చే బాలమ్మ మాటకు అర్థం లేదు. అది తెలియని మనిషి అన్న తెలియని మాట.

03/26/2016 - 21:16

ఒకటి: ఆకాశం గగనం శూన్యం, అంటే, తెల్లోడు ఎర్రోడా ఏంటి గొట్టాలెట్టి సూడ్డానికి అంటూ గురజాడ అప్పారావు గగనం శూన్యం కాదని వాదం లేవదీశాడు కన్యాశుల్కంలో. తెల్లవాడు గొట్టాలతో ఏం చూసిందీ, ఇవాళ అందరికీ తెలుసు. కానీ, ఉన్నా లేనట్టుండే సైబర్ ప్రపంచంలో ఒక గొట్టం వెలిసిందండీ! దాని పేరు నీవు గొట్టము! కోపగించుకోకండి. నేను నా మీద నేను తప్ప, పొరపాటున కూడా మరొకరి మీద జోకు వేయను. వేయలేదు. నమ్మండి.

03/20/2016 - 00:13

కొంతమంది, తాము చెప్పదలుచుకున్న సంగతిని గురించి గంటసేపు వివరిస్తారు. అయినా చివరకు ఎక్కడి వారు అక్కడే మిగిలిపోతారు. కొందరు అనుభవసారాన్ని పిండి, ఒక్క వాక్యంలో చెప్పి ఊరుకుంటారు. అప్పుడు శ్రోత ఆలోచనలో పడిపోతాడు. ఆలోచనలో పడిన మనిషి, ఆ విషయం గురించి, మరెన్నో విషయాల గురించి ఆలోచిస్తూనే ఉంటాడు. ఎన్నో తెలుసుకుంటాడు. మిగతా వారికి వివరిస్తాడు. మేమంతా ‘క్లుప్తంగా విశదీకరిస్తారు’ అంటూ జోక్ వేసుకునేవాళ్లం.

03/13/2016 - 08:29

పాత పేపరు: ఈ మధ్యన ఒక ప్రకటనలో ఒక వింత సంగతి చూచాను. ఒకానొక సరికొత్త మాడల్ మొబైల్ ఫోన్ (సెల్‌ఫోన్ అంటే సులభంగ అర్థమవుతుందేమో!?) కొంటే, ఆ సందర్భంలో మన దగ్గరున్న పాత ఫోన్ తిరిగి ఇస్తే, కొత్త ఫోన్ ధరలో తొమ్మిది వేల రూపాయలు తగ్గిస్తాడట! రట! ఇందులో వింత ఏముందని అడగదలుచుకున్న వారికి దండాలు. నాకు అన్ని విచిత్రంగనే వింతగనే కనిపిస్తయి మరి! అంత తగ్గిస్తరంటే అసలు ఆ ఫోను ధర ఎంత ఉంటుంది.

03/05/2016 - 21:07

నినాదాలు: టీవీ చూడాలంటే భయమవుతుంది. తెలుగు టీవీల్లో భాష ముందు భయపెడుతుంది. పండితులు వచ్చి ‘అయినటువంటి’ అంటారు. ఆ మాట లేకుండా ఒక్క వాక్యం ముందుకు నడవదు. రిపోర్టర్‌లు వచ్చి ‘నేపథ్యం, పరిస్థితి’ అంటారు. నాయకులు, నాయకులు అనుకునే వాళ్లు వచ్చి ‘చెప్పడం జరిగింది’ అంటారు. తల తిరుగుతుంది. ఛానల్ మారుతుంది. ఇక దిల్లీ గల్లీలలో జరిగిన సంగతుల గురించి ప్రపంచం మునిగింది, అన్నంత గోలగా చర్చలు జరుగుతుంటాయి.

02/28/2016 - 16:11

యజమాని, యజమానురాలు, ‘జక్కడిని జాతరకు పంపించాలె’ అని మాట్లాడుకుంటున్నరట. ఆ మాటలు జక్కని చెవులలో పడినయి. జక్కడు, అర్థానికి యక్షుడయినా, వాస్తవానికి ఆ ఇంట్లో జీతగాడు. అంటే జీతము దీసుకోని పనిజేసేవాడు. ఈ లెక్కన సర్కారు కింద, కంపెనీలలో నౌకరీ చేసేటి వాండ్లందరు గూడ జీతగాండ్లే గదా! మాటల ఎనుక నడిస్తే, అసలు మతులబు మరుగున వడుతుంది. మనము జక్కని ఎంట, అంటే వెనుక, అంటే అనుసరించి పోదము.

Pages