S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం

12/08/2018 - 18:19

ఇలా తనను నిష్ఠూరాలు ఆడుతున్న రామభద్రుడిని చూసి, అవి తన మేలు కొరకై చెప్పబడుతున్న మాటలని తెలుసుకోలేని ఆ ఖరుడు, ఇవన్నీ యుద్ధంలో సాధారణంగా చెప్పే బెదిరింపు మాటలని భావించి, కోపంతో కళ్లు ఎర్రచేసి నవ్వుతూ ఇలా అన్నాడు.

12/01/2018 - 18:45

యుద్ధంలో దూషణుడు, త్రిశిరుడు చావడం చూసి ఖరుడు తన గుండె ఝల్లుమనగా ఇలా అనుకున్నాడు. ‘ఆహా! ఇదేమి విక్రమం? ఔరా! ప్రసిద్ధికెక్కిన బలశాలులను పధ్నాలుగు వేల మందిని, దూషణుడిని, త్రిశిరుడుని ఒక్కడిని కూడా వదలకుండా ఒంటరిగానే రాముడు చంపాడు. ఏమి భయంకర బలం? నేనొక్కడినీ వీడికి లక్ష్యమా? అయినా కానిమ్ము.

11/24/2018 - 18:33

ఐదు వేల మంది కఠిన దేహాలు, మనస్సు కల రాక్షసులను రామభద్రుడిని చంపడానికి పంపాడు దూషణుడు. వాళ్లు వజ్ర సమానమైన శూలాలను, ఖడ్గాలను, బాణాలను వర్షంలాగా కురిపిస్తూ రాముడి మీదకు వస్తుంటే, ఆయన పరాక్రమించి తన బాణాలతో వారి ఆయుధాలన్నింటినీ ఖండించాడు. దూషణుడితో సహా సైన్యాన్నంతా దుఃఖ దశకు తీసుకొచ్చాడు. బాణ వర్షంతో వారందరినీ స్నానం చేయించాడు రాముడు.

11/17/2018 - 19:34

కోపంతో, శత్రు సంహారకుడిలా కనిపిస్తున్న యుద్ధ సన్నద్ధుడైన కోదండధరుడు శ్రీరామభద్రుడిని చూసిన ఖరుడు తన సారథితో ఆయన వున్న ప్రదేశానికి తన రథాన్ని పోనివ్వమన్నాడు. ఆయన అలా చెప్పగానే ఆయన చుట్టూ మూగిన రాక్షసులు సింహనాదాలు చేశారు. ఖరుడు ఆలస్యం చేయకుండా పదునైన బాణ పరంపరలను విస్తారంగా రాముడి మీదకు వేశాడు.

11/10/2018 - 18:25

లక్ష్మణుడు చేయాల్సిన పనేదో చెప్పాడు శ్రీరాముడు ఇలా: ‘సీతాదేవి ఇక్కడుంటే ఆమెకు వాళ్లు కీడు కలిగిస్తారు. కాబట్టి ఆమె ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఒంటరిగా ఎక్కడికీ పంపకూడదు. నువ్వు ఆమెను పిల్చుకొని, విల్లు- బాణాలు ధరించి దట్టంగా వున్న చెట్ల గుంపులు కల కొండ గుహలోకి పొండి. ఆమెను లోపల వుంచి నువ్వు బయట కాపలాగా ఉండు. ప్రయాణంకండి తొందరగా. లేలే. నేనొక పని, నువ్వొక పని చేయాల్సి ఉంది. రెండూ ముఖ్యమైనవే కదా?’

11/03/2018 - 18:51

ఈ విధంగా రాక్షసులు యుద్ధ కాంక్షతో పోతుంటే, గాడిద రంగు కల మేఘం రక్తవర్షం కల నీళ్లను వానగా కురిసింది. రథానికి కట్టిన గుర్రాలు, ఎత్తుపల్లాలు, గుంటలు లేని సమానమైన ప్రదేశంలో పూలున్న చోట తటాలున జారిపడ్డాయి. సూర్యుడి చుట్టూ కొరివి చక్రంలాగా గుండ్రంగా, నల్లగా, అంచున ఎర్రగా, భయంకరంగా పరివేషం కనపడింది. బంగారు ధ్వజ దండం మీద గద్ద ఒకటి వాలి కూచుంది. మాంసం తినే జంతువులు వికార స్వరాలతో అరిచాయి.

10/27/2018 - 18:39

భయంకరంగా గట్టిగా ఏడ్చుకుంటూ, జనస్థానంలో వున్న ఖరాసురుడి దగ్గరకు వచ్చిన శూర్పణఖను (రాక్షస నాశనానికి కారకురాలు కాబోతున్న) చూసి ఖరుడు ఇలా అన్నాడు. ‘ఎందుకే మళ్లా ఏడుస్తూ వచ్చావు? నువ్వు కోరినట్లే, నీ ఇష్ట ప్రకారమే, మిక్కిలి శూరులైన రాక్షస శ్రేష్ఠులను నీ వెంట పంపాను కదా? ఇంకా ఎందుకు ఏడుస్తావు? ఆ పధ్నాలుగు మంది నేనంటే భక్తి కలవారు. చెప్పిన కార్యం చేయక మానరు. మిక్కిలి ధీరులు. అనురాగం కలవారు.

10/21/2018 - 22:29

సీతారామ లక్ష్మణుల వృత్తాంతం ఖరుడికి చెప్పిన శూర్పణఖ
=====================================

వాసుదాసు వ్యాఖ్యానం:
---------------------------
అరణ్యకాండ

10/13/2018 - 18:28

కామవశమైన ఆ రాక్షసి మాటలకు నేర్పుగల శ్రీరామచంద్రమూర్తి కోప్పడకుండా, మెత్తటి మాటలతో సందేహం కలగకుండా, తాను చెప్పేది స్పష్టంగా అర్థమయ్యేట్లు చెప్పాడిలా ఆమెకు. ‘రాకాసీ! దీనిని ముందు పెళ్లి చేసుకున్నాను. అయినా ఏంటంటావా? ఇప్పుడు ప్రియురాలైన దీనిని నేనెలా విడుస్తాను? అది ధర్మం కాదే? అది వుండవచ్చు.. నువ్వూ ఉండవచ్చు అంటావా? నీలాంటి అద్భుతమైన అందగత్తెకు సవతి పోరు వుండకూడదు.

10/06/2018 - 18:49

(వనవాసం చేయాల్సిన పధ్నాలుగు సంవత్సరాలలో ఇప్పుడు పదమూడవ సంవత్సరం గడుస్తున్నది. అందులో ఇది మార్గశిర మాసం.)

Pages