పజిల్

పజిల్--770

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.పదిన్నొకటి (4)
4.నిప్పుతో ఇది ఆడకూడదంటారు (4)
6.అస్వస్థుడు (2)
7.ఆనందం (2)
9.కారు కాదు కదా, కాకియైనా దూరదు
ఈ అడవిలో (4)
10.లేని గొప్ప ప్రదర్శించుకోవడం (4)
11.ఈ ‘గన్నారెడ్డి’ కాకతీయుల కాలం నాటి
చారిత్రక పురుషుడు (2)
13.ఖండము (2)
15.పద్మం. దీని ముందో ఉత్తమ కార్టూనిస్టు ఉన్నాడు (4)
17.అప్పగారికే కాదు, చెల్లెలికి కూడా ఈయన చందోగ్రంథమే ప్రమాణం (4)
18.స్థలము, జాగా (2)
19.పలుగు తోడిదే (2)
20.అట్టిట్టయిన ప్రథమా విభక్తి ప్రత్యయాలు (4)
21.రామచరితం. మధ్యలో ‘మాయ’ (4)
*
నిలువు
*
1.ఇతరులకు ఉపకారం చేసేవాడు (5)
2.‘జిందగీ’ యాడ మొదలైతదో తెల్వదు భాయ్ (2)
3.బాణాలు వేసేవాడు వెనుదిరిగాడు (4)
4.ఎలా బడితే అలా తిట్టడాన్ని ఇలా తిట్టడం అంటారు (4)
5.ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన ఇద్దరు
ముఖ్యమంత్రుల ఇంటి పేరు (4)
8.ఉత్తరం (2)
11.గారాబం (2)
12.జంబూకం (2)
14.సూర్యాంశువు. చివరి కిరణం (5)
15.అన్నీ! ‘మస్త’నాలే చూడు (4)
16.ఇవి నవ్వవుట! నరుడు నవ్వుతాడట.
జాషువాగారు ఉన్నా (4)
17.హైదరాబాద్‌లో ఒక ప్రాంతం. మధ్యలో ‘జంపు’ (4)
18.‘చెబుతాడు’లో చేదేది (2)
19.శాఖ, చీలిక (2)
*