శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం

శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం (వాసుదాసు వ్యాఖ్యానం)

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వాలిని శపించిన మాతంగుడు
*
కిష్కింధకాండ
*
‘‘మహిషాసురుడు బలహీనుడయ్యాడని అర్థం చేసుకున్న వాలి వాడిని పిడికిటి పోటులతో చంపి, వాడి కళేబరాన్ని చేతులతో పైకెత్తి, ఆమడ దూరంలో పడేట్లు విసిరివేశాడు. అప్పుడా రాక్షసుడి నోటి నుండి కారుతున్న నెత్తురు గాలికి కొట్టుకుని వచ్చి మాతంగాశ్రమంలో పడింది. అది చూసి మునీశ్వరుడు బాగా కోపం తెచ్చుకున్నాడు. ‘దుష్టబుద్ధి, పాపి, బుద్ధి లేనివాడు, జ్ఞానహీనుడు, ఎవడిలా నా మీద నెత్తురు పడేశాడు?’ అని ఆశ్రమం బయటకి వచ్చి చూస్తే, ప్రాణం పోయి కొండలాగా పడి ఉన్న రాక్షసుడిని చూశాడు. మహిషాసురుడిని చూసి ఎవరీ పని చేశాడని ఆలోచించి, తన తపశ్శక్తితో బలోన్మత్తుడైన వాలి చేసిన పని ఇది అనుగ్రహించాడు. వాలి మీద కోపం తెచ్చుకున్నాడు ముని. దుష్టబుద్ధితో రాక్షసుడి దేహాన్ని తన బలంతో ఇక్కడి ఆశ్రమంలో వేసి, ఇక్కడి చెట్లను విరిచి, భూమీద నెత్తురు, మాంసం పడవేసిన అడవిని అసహ్యంగా చేసిన దుష్టుడు ఇక్కడకి వస్తే చచ్చిపోతాడు అని శపించాడు. ఆ ఆశ్రమ ప్రదేశం ఒక ఆమడ విస్తీర్ణం కలది. దాని లోపలకి వాలి వస్తే చచ్చిపోతాడు. అక్కడున్న వాలి పక్షాన ఉన్న కోతులను సూర్యోదయం లోపల ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలి వెళ్లాలని, వెళ్లకపోతే అందరూ శిలలుగా వేల సంవత్సరాలు ఉండిపోతారని కూడా శపించాడు.’’
‘‘ఇలా మునీశ్వరుడు శపించడంతో అక్కడున్న కోతులు భయపడి వాలి దగ్గరకు పరుగెత్తిపోయాయి. వాళ్లను చూసి వాలి ఎందుకిలా వచ్చారని అడిగాడు. వాళ్లు ముని శాపం గురించి వాలికి చెప్పారు. ఆ విషయాన్ని తెలుసుకున్న వాలి మునీశ్వరుడి దగ్గరకు పోయి, నమస్కారం చేసి, ‘దయాశాలీ నన్ను క్షమించు’ అని ఎన్ని విధాల వేడుకున్నా ఆయన కోపం వదలలేదు. అప్పటి నుండి వాలి ఇక్కడికి రాడు. దీని పక్క కనె్నత్తి కూడా చూడడు. వాలి ఇక్కడికి రాకూడదన్న విషయం నాకు తెలిసినందు వల్ల భయం లేకుండా ఇక్కడ తిరుగుతున్నాను. అదిగో అదే ఆ రాక్షసుడి ఎముకల గూడు. నేలపడి ఉంది చూడు. రామచంద్రా! వాలి భుజబలం ఎలాంటిదో నీకు చెప్పాను. అలాంటి మహాబలశాలి వాలిని నువ్వెలా చంపుతావో చెప్పు?’’ అంటాడు సుగ్రీవుడు.
వాలి లాంటి అల్పుడిని రామచంద్రమూర్తి ఎలా చంపగలడో అని అనుమానిస్తున్నాడే, ఇదేమి మూఢత్వం అని లక్ష్మణుడు చిరునవ్వు నవ్వి ఇలా అన్నాడు సుగ్రీవుడితో. ‘‘కీర్తిమంతుడా! రామచంద్రమూర్తి ఏం చేస్తే వాలిని చంపగలడని నువ్వు నమ్ముతావు?’’ అని అడిగాడు. అక్కడున్న మద్దిచెట్లలో ఒకదానిని రామచంద్రమూర్తి ఖండిస్తే తాను నమ్ముతానని అంటాడు సుగ్రీవుడు. అలాగే కొండలాగా పడివున్న రాక్షసుడి ఎముకల గూడును బెండులాగా రెండు వందల ధనువుల (నాలుగు మూరలు) దూరం చిమ్ముతే వాలిని రామచంద్రమూర్తి చంపగలడని నమ్ముతానంటాడు సుగ్రీవుడు. ఇలా అంటూనే వాలి బలపరాక్రమాలను గురించి వివరంగా చెప్పాడు. అవన్నీ విన్న రాముడు తనలో తానే నవ్వుకుని, తన బలాన్ని ఆయన నమ్మేట్లు ప్రదర్శిస్తానని సుగ్రీవుడితో అన్నాడు.
దుందుభి కళేబరాన్ని చిమ్మిన శ్రీరాముడు
సుగ్రీవుడికి సమాధానం చెప్పిన శ్రీరాముడు, దుందుభి శరీరాన్ని దూదిలాగా తన వేలితో అవలీలగా ఎత్తి పది యోజనాల అవతల పడేట్లు చిమ్మాడు. అది చూసి సుగ్రీవుడు ‘‘రామచంద్రా! ఇది పూర్వం వాలి చిమ్మినప్పుడు పచ్చిది. నెత్తురు, మాంసం కలది. కొత్తది. అదీ కాకుండా వాలి ఎంతో శ్రమపడ్డాడు. దేహం తెలియక ఉన్నవాడు. ఇప్పుడు దీనిలో ఎముకలు మాత్రమే మిగిలాయి. నువ్వేమీ కష్టపడలేదు. కాబట్టి నువ్వు వాలి కంటే బలవంతుడివన్న విషయంలో సందేహం పోలేదు. అప్పుడు పచ్చిది. ఇప్పుడు ఎండిపోయింది కాబట్టి మీ ఇద్దరిలో ఎవరు బలవంతులో చెప్పలేకపోతున్నాను. నిజం చెప్తున్నాను. నువ్వు విల్లు ఎక్కుబెట్టి బాణం సంధించి, భుజబలంతో ఒక్క మద్ది చెట్టును పడగొట్టితే వాలి కంటే నువ్వే బలవంతుడివి అని నమ్ముతాను. నిన్ను నమ్మి వాలి మీదకు యుద్ధానికి పోవడానికి భయం లేకుండా ఉండడానికి, నమ్మకం కుదరడానికి అడుగుతున్నాను. నేను అడిగినట్లు చేస్తే, తేజస్సులో రవి, పర్వతాలలో హిమవంతుడు, నాలుగు కాళ్ల జంతువులలో సింహంలాగా రామచంద్రా! మనుషులలో నిన్ను మించిన వాడు లేడు అని నమ్ముతాను’’ అంటాడు.
-సశేషం

పుస్తకం దొరుకు స్థలం: శ్రీ కోదండరామ సేవక ధర్మసమాజం, అంగలకుదురు, తెనాలి మండలం, గుంటూరు జిల్లా 7036558799 08644-230690

-వనం జ్వాలా నరసింహారావు 80081 370 12