వాసిలి వాకిలి

‘నేను’ కాలాతీత ప్రతిని...

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేను...
భూగ్రహం పైన ఒక పటిష్టమైన జీవ వ్యవస్థను.
నేను...
జీవ వ్యవస్థలోనే గరిష్ఠమైన జీవన వ్యవస్థను.
నేను-
మానవ అస్తిత్వంలా అనిపించే విశ్వ వ్యవస్థను.
జీవన ప్రయాణంలో అవస్థల మాటున దాగిన జీవ వ్యవస్థను.
ప్రతీ క్షణం కణం కణం సంయోగించే మానవ వ్యవస్థను.
మానవ పరిణామంలో సంయోగించిన గిక పరిణావానికి బీజ ప్రాయంలా అనిపించే కణ వ్యవస్థ లేనిదే చెట్టంత ‘నేను’కు భౌతికంగాను, అధిభౌతికంగాను జీవమూ లేదు. జీవనమూ లేదు.. భౌతికమూ లేదు. అధిభౌతికమూ లేదు.
‘జీవ’ వ్యవస్థకు కావలసిన శక్తి నిబిడీకరణ, ఉత్పత్తిలతోపాటు ఎపిథీలియల్ కణ నిర్వహణ, పునరుత్పత్తి అనే ప్రక్రియలకు మూలం కోటానుకోట్ల కణ సముదాయమే. అంతెందుకు, బాక్టీరియా, వైరస్‌లు అంటూ మిడిమిడి జ్ఞానంతో మనం భయపడుతుంటం కానీ వాటి బలమూ, బలహీనతలే ‘నేను’కు సంక్రమించిన బలాలు, బలహీనతలూను. అవి లేనిదే అంటే బాక్టీరియా, వైరస్‌ల ఉనికికి మూలమైన కణాలు లేనిదే భూగ్రహం పైననే కాదు.. విశ్వ కేంద్రంలోనే ‘జీవా’నికి ఆది అంతాలు లేవు.
* * *
ఇంతకీ-
‘నేను’ సంభోగ ఫలితమా? సంయోగ ప్రాప్తా?
అవును.
‘నేను’ ఒక భౌతిక జననం.. ఒక అధిభౌతిక అవతరణ.
స్ర్తి పురుష సంభోగ ఫలితమే ‘నేను’ జననం అనుకుంటుంది భౌతిక మేధ. అయితే, ఇలా ‘సెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్’తో కాక ‘ఎసెక్సువల్ రీప్రొడక్షన్’ సైతం సాధ్యమే! అంటే ‘సృష్టి’ అనేది సంభోగ ఫలితమే కాదు. అసంభోగ అవతరణ కూడా. ఈ సంభోగ రహిత రూప ఆవిష్కరణ ఒక మార్మిక సృజన.. ఒక మార్మిక గర్భధారణ... ఒక మార్మిక జననం.
ఇరు జీవాల సంభోగంతో మరో జీవం ఉత్పత్తి కావటం సృష్టి క్రియనే! అలాగే ఒక జీవం నుండి మరో నూతన జీవం పుట్టుకు రావటమూ సృష్టి సహజమే! అయితే రెండింటి నుండి జనించే మూడవ సృష్టిలో ఉన్నంత వైవిధ్యం ఒక జీవం నుండి పుట్టుకొచ్చే రెండో జీవంలో అంతటి వైవిధ్యం ఉండదు కానీ దివ్యత్వానికి ఆలయమవుతుంది. అంటే, పితృ/ మాతృ - పుత్ర సారూప్యతల నిలయమవుతుంది.
ఇలా ఇది మార్మిక జన్మ.. ఒక మహాత్మ ఆవాసం.. భౌతిక అమరత్వంలా అనిపించే అధిభౌతిక అస్తిత్వం.. విశ్వాంతరాళ రహస్యాలను సాక్ష్యాలతో సహా మానవాళికి అందించటానికి దివ్య ప్రణాళికతో మానవావతరణకు వచ్చిన సర్వజ్ఞత్వం.
ఈ మార్మిక మానవ అవతరణ రక్తమాంస జనిత సంకల్ప ఫలితం కాదు. అలాగని కేవలం మానవ మేధా సంకల్పితమూ కాదు.. పైకి మానవ సంకల్పంలా అనిపించే దివ్య సంకల్పం.. ఈ అమర సంకల్పమే భృక్తరహిత ఆవిష్కరణకు నేపథ్యం.
సృష్టి సహజమైన ఈ ప్రక్రియను మనం కొన్ని వృక్ష సంతతిలోను, కొన్ని వన్యమృగ సంతతిలోను చూస్తున్నట్లుగానే మానవ పరిణామంలోను అటనట తారసపడటం చూస్తున్నాం.
* * *
ఇటువంటి నవ మానవ పరిణామంలో తల్లి తండ్రి భౌతికత నుండి ఒక ప్రత్యేక దివ్యాంశ పదార్థ కణ రూపంలో గర్భధారణకు నాంది అవుతుంది. సంభోగ రహిత జనన వృత్తాంతంలో తల్లి లేదా తండ్రిలోని ఒక ‘అంశ’ను వేరుపరచగలిగితే ఆ వేరుపడ్డ అంశనే మరొక నూతన వైయక్తిక అంశగా పరిణమిస్తుంది. ఈ ప్రక్రియను మనం శాస్ర్తియంగా దిళౄౄఖళఒ అంటున్నాం.
ఇక, ఈ అసంభోగ లేదా సంభోగ రహిత మానవ జన్మ పరిణామాన్ని గికంగా వనం ‘సంయోగ సిద్ధి’గా చెప్పుకోవచ్చు. మన అక్షర ప్రపంచం అందించిన ‘అయోనిజ’లు ఇటువంటి సంయోగ సిద్ధులే! మార్మిక సంపన్నులే! కొందరు మహాత్ముల జనన వృత్తాంతాలు వెలుగులోకి రాకపోవటానికి, వాటిని మార్మిక జన్మలగానే పరిగణించటానికి కారణం వారు సంయోగ సిద్ధ పురుషులే కావటం!
* * *
గత శతాబ్దంలో మాస్టర్ సి.వి.వి.గా ప్రసిద్ధులైన కంచుపాటి వెంకటరావు వెంకాసామిరావు అనే భృక్తరహిత తారక రాజయోగ ఆవిష్కర్త తనయుడు ‘చందు’ జన్మ వృత్తాంతమూ ఇటువంటి సంయోగ సిద్ధ వృత్తాంతమే! మదర్ వెంకమ్మగా పిలువబడే మాస్టర్ సి.వి.వి. సతీమణి కంచుపాటి వారి గిక ప్రయోగాలకు ‘ట్రాన్స్ మీడియమ్’గా ఉంటున్న సందర్భంలోనే కంచుపాటి వారు సతీమణి విషయంలో తమ గిక ప్రజ్ఞతో తవ నుండి ఒక అంశను విడదీసి, ఆ అంశను స్వయం ప్రతిపత్తి కలిగిన ఒక ‘నవ మానవ’ సృష్టిగా మానవ పరిణామంలోకి తీసుకొచ్చారు. ఇటువంటి ఒళనఖ్ఘ గళళశళ్ఘూఆజ్యశ తో -్దకఒజష్ఘ న్యిౄౄఆ్ఘజఆక ని సాధించటానికి చేసిన ప్రయోగమే భృక్తరహిత తారక రాజయోగం. పవిత్ర, నిర్దిష్ట జన్మతోనే ఈ భౌతిక అమరత్వం సాధ్యమయ్యేది.
అసలు, చందు అంటేనే సృష్టికర్త మానవ అవతరణ. మృత్యువును దాటి భౌతిక అమరత్వాన్ని మానవాళికి అందించే ప్రయోగంలో చందు మరణమే కొన్ని సృష్టి రహస్యాలను మాస్టర్ సి.వి.వి. వెల్లడి చేసింది. అంటే భృక్తంగా ఉన్నది రహితం కావటం చందు మృత్యుస్థితితో ఆవిష్కృతమయింది.
చందు మృత్యువుతో పోరాడుతున్న సమయంలో మదర్ వెంకమ్మగారినే చందుకు కావలసిన ప్రాణా సప్లయ్ కోసం పరమ గిక భామిక అయిన ప్లెంటీ ఆఫ్ ప్రాణా లెవల్స్‌కు పంపించి ఆ సృష్టి రహస్యాలను మానవ పరిణామంలోకి నిలదొక్కుకునేలా యత్నించటం జరిగింది.
మాస్టర్ సి.వి.వి., మదర్ వెంకమ్మ, చందూల మధ్య జెనటిక్ వేరియేషన్ లేని గిక సారాప్యత భౌతిక పరిధిలోను సాధ్యమైంది. ఇలా చందూది వర్జిన్ బర్త్.. మాస్టర్ సి.వి.వి. చేసిన ప్రయోగం వర్జిన్ క్రియేషన్.

-విశ్వర్షి 9393933946