నేర్చుకుందాం

నేర్చుకుందాం( నరసింహ శతకం )

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సీ॥ నిగమగోచర! నేను నీకు మెప్పగునట్లు
లెస్సగాఁ బూజింపలేను సుమ్మి
నాకుఁ దోచిన భూషణములు పెట్టెదమన్నఁ
గౌస్త్భుమణి నీకుఁ గలది ముందె
భక్ష్యభోజ్యముల నర్పణముఁ జేసేదనన్న
నీవు పెట్టితె సుధ నిర్జరులకుఁ
గలిమి కొలదిగఁ గానుకల నొసంగెదమన్న
భార్గవీదేవి నీ భార్యయయ్యె
తే॥ అన్ని గలవాఁడ నఖిల లోకాధిపతివి
నీకు సొమ్ములు పెట్ట నేనెంతవాఁడ!
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!
దుష్టసంహార! నరసింహ! దురితదూర!

భావం: ఓ నరసింహ ప్రభూ! వేదవేద్యా! నీకు ప్రీతిగల్గునట్లు నేను నిన్ను పూజించజాలను. హారాలు తొడుగుతామనుకుంటే కౌస్త్భుమణి నీకు ముందే ఉంది. తినుబండాలు సమర్పిద్దామనుకుంటే అసలు దేవతలకే అమృతం త్రాగనిచ్చిన వాడివి. పోనీ సిరులైనా సమకూరుద్దామంటే నీ భార్య లక్ష్మీదేవి ఆయె. లోకాలన్నింటికి నీవే ప్రభువువి. నీ వద్ద అంతా వుంది. నీకు సొమ్ములు పెట్టడానికి నేనే పాటివాణ్ణి? (నేను చాలను)