S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

భక్తి కథలు

12/12/2017 - 18:16

పిల్లలంతా కలసి మెలసి ఉండచ్చు అని ఎంతో కేరింతలు కొట్టి ఆడుకుంటున్నారు. కాశీ ఇదంతా బాబా మహత్వం. నేను నన్ను కాపాడమని బాబాను వేడుకున్నాను. కాని మనలందరినీ బాబా నే కాపాడాడు అని చెప్పాడు. ఇపుడు బాబా దర్శనం చేసుకొని వస్తాను అని బయలు దేరాడు కాశీ. మేము వస్తామని ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కాశీ వెంట వెళ్లారు. వారిని చూసీ చూడగానే ‘ఆహా! రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘు్నలు నలుగురూ వస్తున్నట్టు ఉన్నారే.. మీ సమస్య తీరిందా.

12/10/2017 - 20:24

ఈ వారం రోజులు కూడా రామాయణం గురించి చెప్పాలని అనుకున్నట్టు చెప్పారు. వారికి దాసగణు నేనే వారంరోజుల పాటు రామాయణం చెప్తానని మాటిచ్చాడు.
***
శివకాశీ దాసగణు చెప్పే పాదుకాపట్ట్భాషేకానికి వెళ్లాడు.
దాసగణు అనర్గళంగా చెప్తున్నారు. అందరూ తలలూపుతూ వింటున్నారు. దాసగణు..

12/10/2017 - 02:54

మధ్యలో కులాలని, మతాలని చిచ్చులు పెట్టుకుని మీ వాదనలకు భగవంతుని లాక్కొస్తే భగవంతుడు ఎప్పటికీ క్షమించడు. ఉన్న భగవంతుడు ఒక్కడే మనమే మనకిష్టమొచ్చినట్లు పిలుస్తుంటాం. కాని ఉన్నది భగవంతుడే. అని అంటూ భీష్మను బాబా ఆశీర్వదించారు.

12/08/2017 - 18:26

అప్పుడు అక్కడ బాబా‘ఏమిటో ఈ బాధలు... నాపైన అంతా పాలు, నీళ్లు అంతా పోసేస్తుంటారు. ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు ’అని అన్నాడు.

12/07/2017 - 18:32

జగత్తు జగన్నాథుడు అనే రెండు పదార్థాలు ఏవీ లేవు. జగన్నాథుడే ఒక్కడే ఉన్నాడన్నమాట అని శ్యామా తనలో తాను అనుకొంటూ పైకి అన్నాడు.
అది ఏమీ అర్థం కాక శ్యామా‘దీక్షిత్ బాబా100 రూపాయలు అడిగితే నీవు ఏమిటి ఇలా చెబుతున్నావు’అని అన్నాడు.
అపుడు శ్యామా ను కూర్చోబెట్టుకుని జరిగినదంతా చెప్పాడు. అపుడు వర్ణించలేని ఆనందం వచ్చింది వారిరువురికి . ఇద్దరూ కలసి బాబా దర్శనానికి వెళ్లారు.

12/06/2017 - 18:17

బాబా చెప్పిన ఆమాట వినేసరికి కాకాకు భయపట్టుకుంది. పైన చెప్పేటపుడు సాయి కాకాకు విసుగ్గాకూడా కనిపించారు. దాంతో చాలా భయపడ్డారు. ఇంటికి వెళ్లాడు. కాని అతని మనసు బాబా దగ్గర లేకుంటే ఏదైనా ప్రమాదం జరుగుతుంది అని అనిపించసాగింది. అందుకే ఏది నిర్ణయించుకోలేక సతమతవౌతున్నాడు. అపుడు వారింటికి శ్యామా వచ్చాడు. తన బాధను పంచుకోవడానికి వీలు అవుతుంది.
‘‘రా శ్యామారారా కూర్చో’అన్నాడు కాకా

12/05/2017 - 18:31

‘మీరు నమ్మకంతో వచ్చారు. మీ నమ్మకమే మిమ్ములను బాగుచేసింది. భగవంతుని పైన నమ్మకం వుంటే చాలు. ఆ భగవంతుడే చల్లగా చూస్తాడు. అంతే నేను చేసింది ఏమీ లేదు. మీరు మీపిల్లలతో చల్లగా ఉండండి. అందిరనీ కాపాడేవాడు ఆ భగవంతుడే ’అన్నారు బాబా. అలా భీమాజీపాటిల్ తాను ఏమి చేస్తున్నా బాబా నామస్మరణ మాత్రం మానకుండా ఉండేవాడు.

12/03/2017 - 21:11

వస్తూనే ‘బాబా నాపై నన్ను గిట్టనివారు మంత్రప్రయోగం చేశారు ఇపుడు బాగుంటాను. మరికొద్ది సేపటికీ పిచ్చివానిగా మారిపోతుంటాను. అందరూ నన్ను అసహ్యించుకొంటున్నారు. నేను ఎంతో మంది వైద్యుల దగ్గరకు వెళ్లాను. ఎంతో భూతవైద్యుల దగ్గరకు కూడా వెళ్లాను. కాని ఎవరూ నన్ను బాగచేయలేదు’’అన్నాడు.
బాబా నెమ్మది గా ఇటు రా చే సైగ చేశారు. అతడు వచ్చి బాబా దగ్గరగా కూర్చున్నాడు.

12/02/2017 - 18:43

ఒకసారి డా॥ పిళ్లె కు నారికురుపు లేచింది. ఎంతో బాధ అనుభవిస్తునే ఉన్నాడు. బాబా దగ్గరకు వచ్చి ‘బాబా నీ కురుపు బాధను నేను భరించలేను. నీవేదైనా చేయి’ అని అడిగాడు.
‘ఏముందిలే పదిరోజులు భరించు పది సంవత్సరాల బాధ దూరవౌతుంది. ’అన్నారు.

12/01/2017 - 18:23

బాబా వౌనంగా కోపంగా ఆ శ్యామా స్నేహితుని వంకే చూస్తున్నాడు.
‘నా మాట వినకుండా ఒక్క అడుగు వేసినా నేను నిన్ను నాశనం చేస్తాను’’అనిమరింత గట్టిగా అరిచారు బాబా.

Pages