S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

11/30/2018 - 18:35

వారు ఒకే వాయిద్యాన్ని, ఒకే నాట్యాన్ని అతి సూక్ష్మ వైవిధ్యాలతో చాలా చక్కగా ప్రదర్శిస్తారు. ఎవరి శైలి వారిదే. కానీ, అది మంచి సహచర్యం కాదు. మరీ ముఖ్యంగా ఆ ధనికుని దృష్టిలో అది కచ్చితంగా మంచి సహచర్యం కాదు. అయితే ఘరానాపై ఆసక్తిలేని అతని కొడుకు తండ్రిమాట వినకుండా సంగీత విశ్వవిద్యాలయంలో చేరాడు. తన మాట వినలేదన్న కోపంతో ఆ ధనికుడు కొడుకును వదిలేశాడు.

11/29/2018 - 19:54

నా వాదన విన్న మా తాతయ్య ‘‘నువ్వు చెప్పిందే నిజం. చిన్నప్పటినుంచి నేను సాయంత్రం తొందరగా నిద్రపోయి తెల్లారకముందే లేస్తున్నా. అయినా ఇంతవరకు నాకు జ్ఞానం రాలేదు. జ్ఞానం అలా రాదు. అది వస్తుందన్న నమ్మకం లేదు. ఎందుకంటే, ఇప్పుడు నాకు డెబ్భై ఏళ్ళు. ఇది మరణం వచ్చే సమయం తప్ప జ్ఞానం వచ్చే సమయం కాదు. పాత సిద్ధాంతాలు పరమచెత్త. వాటిని ఏ మాత్రం పట్టించుకోకుండా నీకు తోచిన విధంగా జీవించు’’ అన్నారు నాతో.

11/28/2018 - 18:37

ఏదేమైనా, మీరు పిల్లలను ఏదో ఒక రకంగా నిబద్ధీకరిస్తున్నారు.
చెట్లు, జంతువులు, పక్షులు- ఇలా అస్తిత్వంలో ఉన్నవన్నీ ఎలా ఎదగాలో ఎవరూ ఏదీ బోధించకుండానే చాలాచక్కగా ఎదుగుతున్నాయి. వాటికి ఎలాంటి ప్రణాళిక అవసరంలేదు. నిజానికి, ప్రతి ప్రణాళిక బానిసత్వాన్ని సృష్టించేదే.

11/27/2018 - 18:45

అన్ని జంతువులకూ వయసు మాత్రమే పెరుగుతుంది కానీ, బుద్ధిపెరగదు. బుద్ధి పెరగడమంటే ఆధారపడే తత్వం నుంచి బయటపడడం. అది మనిషికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది.

11/26/2018 - 19:03

ఉదాహరణకు, స్నేహితులతో కూర్చుని ఒక సినిమా గురించి చర్చిస్తున్నప్పుడు అది బాగుందని కొందరు, బాగాలేదని మరికొందరు వాదిస్తారు. చివరికి ఆ వాదోపవాదాలు హద్దులు దాటి అనేక ఘర్షణలకు, పోరాటాలకు దారితీస్తాయి. పోరాడుతున్నారంటే అర్థం మీరు ఒక హద్దును దాటి మరొక హద్దు చివరకు చేరుతున్నారన్నమాట. పోరాటంలో అలా చెయ్యక తప్పదు.

11/25/2018 - 22:07

ఓషో నవజీవన మార్గదర్శకాలు
-- అనువాదం: భరత్

11/23/2018 - 18:22

ఎందుకంటే, యుగయుగాలుగా ‘‘మేము స్వేచ్ఛగా ఉన్నాం’’ అని భావించినవారందరూ నిరాశకు గురైనవారే.

11/22/2018 - 20:53

యథాయథాహి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత
అభ్యుత్థానమధర్మస్య తథాత్మానాం సృజామ్యహం॥
పరిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయచ దుష్కృతామ్‌
ధర్మ సంస్థాప నార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే॥

11/21/2018 - 18:58

వాటిని మీరు ఎన్నిటికి గద్దెదించగలరో కచ్చితంగా చెప్పలేరు. ఎందుకంటే వాటి స్థానాన్ని ఏదీ భర్తీ చెయ్యలేదు. పైగా, ఏ నిరంకుశత్వాలు శాశ్వతంగా ఉన్నది లేదు. వాటి రోజులు పరిమితం.

11/20/2018 - 20:22

ఏదో ఒకటి వెతికేందుకు, అనే్వషించేందుకు, సృష్టించేందుకు మీరు సిద్ధంగా ఉండాలి. కానీ, చాలా కొద్దిమంది మాత్రమే తీర్థయాత్రకు వెళ్ళాలని లేదా గుండె లోతుల్లోని నిశ్శబ్దంలోకి వెళ్ళాలని లేదా ప్రేమ బాధ్యతను స్వీకరించాలని కోరుకుంటారు. ఎందుకంటే, వాటివల్ల ఎదురయ్యే చిక్కులు చాలా గొప్పగా ఉంటాయి.

Pages