S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

07/14/2019 - 22:18

ధర్మం గురించి చెప్పాలంటే మొట్టమొదట రాముని పేరే వస్తుంది. పితృవాక్య పరిపాలన గురించి చెప్పాలన్నా రాముని పేరే జ్ఞప్తికి వస్తుంది. ఆ రాముడు ఎవరంటే త్రేతాయుగంలో సుమారు అరవై ఏండ్లు పిల్లలు లేరని తపించిన వారికి అమూల్య సంతానంగా లభించిన రాముడు. రామునితోపాటుగా లక్ష్మణ భరత శత్రుఘు్నలు పుట్టారు.

07/10/2019 - 18:44

గ్రీష్మఋతువు పగటివేళలో ఈ సురారస స్వరూపమైన సముద్రముయొక్క తీరమునందలి అడవులలో ఈతనితో కలిసి, ఏలకి తీగల యిండ్లలో (యాలకుల) విహరింపుము. శాల్మముల సమూహమునందుగల ‘‘ద్రోణచలము కూడా నీకు విహారస్థానము కాగలదు. ఈతని వరించి సుఖింపుము’’ అని అనగా
దమయంతి ఒక్కింతయైనను మనసుపడకుండుట చూచి ఆ విరించిపత్ని ముందుకు సాగి దమయంతికి మరొక రాజశ్రేష్ఠుని చూపి

07/09/2019 - 19:38

ప్రఖ్యాతమైన యైశ్వర్యముగల భూలోక స్వర్గము. ఈతని వరింపుము. ఇంద్రుని భార్య శచీదేవి యంతటి భాగ్యశాలివగుదువు. మంచినీళ్ళచేత చల్లని నేలగల మఱ్ఱిచెటుట చాలులో విహరించవచ్చును.

07/08/2019 - 18:35

ఆ ఆహ్వానాన్ని అందుకొన్న భూపతులందరూ దమయంతిపై కోరికతో మదనపీడితులయ్యారు.

07/05/2019 - 19:02

ఆ మాటలు విన్న దమయంతి తొల్లి హంస చెప్పిన నాటి నుండి నలునిపై తన వలపు నిలుపుకొని కృంగికృశిస్తూ ఉన్నట్టిది ఇప్పుడు నలుడినే కనులారా చూచింది. కానీ నలుని మాటలను విన్న తరువాత మిక్కిలి దుఃఖించింది. అయినా దుఃఖాన్ని దిగమ్రింగుకొని చిరునవ్వుతో నలునికి నమస్కరించి...
రాజోత్తమా! మానవ మాత్రురాలైన నేనెక్కడ? దేవతలైన ఇంద్రాదులెక్కడ? నేను వారిని సదా నమస్కరించి అర్చిస్తాను గదా?

07/04/2019 - 18:37

జగన్నాథుని లీలలు కనుగొనడం ఎవరికీ సాధ్యంకాదు. రూపం, నామం, బంధం ఇవేమీ లేని పరమాత్మ భక్తుల కోసం రూపాన్ని సృజించు కుంటాడు. నామాన్ని ధరిస్తాడు. ఇంకా భక్తులకోసమే బంధాలను కూడా కలిగించుకుంటాడు. కేవలం భార్యాభర్తగానే కాదు అన్నగా, తమ్మునిగా, అక్కగా, చెల్లిగా, మామగా, తాతగా కూడా పరమాత్మ ఎన్నో బంధాలను ఏర్పరుచుకుని వాటిలోని మర్మాన్ని మానవులకు ఎరుకపరుస్తుంటాడు. అంటే

06/20/2019 - 19:17

‘‘దేవుడు కేవలం ఒక కల్పన’’అని మీరు తెలుసుకున్న వెంటనే వాడిని మీరు వదిలేస్తారు. మీరు భయపడినా, భయపడకపోయినా వాడిని మీరు మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోరు, తీసుకోలేరు. ఎందుకంటే, వాడితో పనిముగిసింది.
ఇప్పుడు భయపడడమొక్కటే మీ ముందున్న మార్గం. కాబట్టి, నిశ్శబ్దంగా అందులోకి ప్రవేశించండి. అప్పుడే మీరు దాని లోతును తెలుసుకోగలరు. అప్పుడు అది అంత లోతుగా ఉండదు.
ఒక కథ చెప్తాను:

06/19/2019 - 18:23

నిజానికి, దేవుడు లేడు. ఆయన ప్రతినిధులు మాత్రమే ఉన్నారు. వారిది చాలా విచిత్రమైన వ్యాపారం. మతం అన్ని వ్యాపారాలకన్నా అతి విచిత్రమైన వ్యాపారం. అక్కడ మతాచార్యుడు, బిషప్, కార్డినల్, పోప్, మెస్సయ్యల్లాంటి పరంపరానుగత మధ్యవర్తులుంటారే కానీ, వారిపై ఎలాంటి ఉన్నతాధికారి ఉండడు.

06/18/2019 - 18:23

దేవుణ్ణి వదలాలంటే చాలా భయంగా ఉందన్నావు. బండరాయి లాంటి ఆ దేవుడి కింద నీ భయాన్ని అణచిపెట్టావు. ఆ బండరాయిని తొలగించిన వెంటనే నీ భయం అదృశ్యమవుతుంది. అప్పుడు దేవుడు కేవలం కల్పన అని తెలుస్తుంది. ఏ ప్రార్థనలు పనిచెయ్యవు. దానితో దేవుడిపై ఉన్న నమ్మకం పోతుంది. ఒకసారి నమ్మకం పోతే అది మళ్ళీ తిరిగిరాదు. కాబట్టి, భయం కలిగినప్పుడు దానిని ఎదుర్కోవాలో కానీ, దానిపై దేవుడి ముసుగు వేసినంత మాత్రాన ఆ భయం పోదు.

06/17/2019 - 22:40

అంతా మనకళ్ళముందే జరుగుతూ ఉంటుంది. అందుకే మనం ఆ వైపునుంచే చూస్తాం. తరువాత ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు. దానిని ఊహకు వదిలేశాం. అందుకే స్వర్గం, నరకం లాంటి అనేక రకాల పిచ్చి ఊహలు పుట్టుకొచ్చాయి. అతడు చనిపోతున్నాడని మనం భావిస్తాం. కానీ, అతడు మళ్ళీ జన్మిస్తాడు. అది అతనికి మాత్రమే తెలుసు. కానీ, మరణించిన అతడు మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ‘‘బాధపడకండి. నేను చనిపోవట్లేదు. మళ్ళీ పుట్టబోతున్నాను.

Pages