S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

08/15/2019 - 22:23

‘‘బాహుకా! నాకు దమయంతి స్వయంవరాన్ని చూడాలని ఉన్నది. విదర్భకు వెళ్ళాలని అనుకొంటున్నాను. నీవా అశ్వహృదయాన్ని తెలిసినవాడవు, ఒకరోజు సమయమని తెలుసుగదా? ఇప్పుడు సమయం వచ్చింది. నీ అశ్వశిక్షా చాతుర్యం వెలుగొందచేయుము’’అని అన్నాడు.
‘‘అలాగే చేస్తాను మహారాజా!’’అని అన్నాడు బాహుకుడు.

08/14/2019 - 19:13

ఆ మాటలే అతడు ‘నలుడు’ అనటానికి ప్రమాణాలు. ఈ విషయాన్ని మహారాజుకు విన్నవించండి.’’
అని పర్ణాదుడు వివరించి వెళ్ళిపోయాడు. పర్ణాదుడు చెప్పిన మాటలు విన్న దమయంతి చాలాసేపు ఆలోచించింది. కన్నీరు నింపుకొన్నది. తనలో తాను అనుకొన్నది

08/13/2019 - 19:49

అతడెవడో? ఎక్కడున్నాడో? తెలిసికోవాలి.
బ్రాహ్మణోత్తములారా! మీరన్న మాటలకు ఎవరైనా సమాధానమిస్తే అటువంటివారి మాటలు నాకు తెలియజేయండి. మీ మాటలకు సమాధానమిచ్చే వ్యక్తికి మీ గురించి తెలియకుండా మీరు జాగ్రత్తపడి, ఎలాంటి తొట్రుపాటు లేకుండా తిరిగి రండి. అతడు ధనికుడా, పేదవాడా, అసమర్థుడా తెలిసికొని అతడేమి చేయదలచినాడో తెలుసుకోవాలి’ అని

08/12/2019 - 18:49

సునందను ప్రేమతో కౌగలించుకొని దమయంతి విప్రుడైన సుదేవుడు వెంటరాగా విదర్భ దేశానికి పయనమైంది.
దమయంతి కొద్దికాలంలోనే విదర్భ నగరానికి చేరింది. దమయంతి రాకను చూచి తల్లిదండ్రులు, బంధువులు అందరూ సంతోషించారు.

08/11/2019 - 19:30

నిషధ దేశాధిపతి అయిన ‘వీరసేన మహారాజు పుత్రుడు, బుద్ధిమంతుడు, పుణ్యశ్లోకుడు అయిన ‘నల మహారాజాకు’ ఈ దమయంతి భార్య. అట్టి నలమహారాజు జూదంలో తన సోదరుని చేత ఓడింపబడి రాజ్యాన్ని కోల్పోయి, ఈ సుకుమారి దమయంతితో కలిసి ఎవరికీ తెలియకుండా నగరాన్ని విడిచివెళ్ళాడు. విదర్భ ప్రభువు వీరిని వెదకటానికై నలుదిక్కులకు బ్రాహ్మణులను పంపించాడు. ఈ సుకుమారి దమయంతికోసం భూమి అంతటా తిరుగుతున్నాము.

08/09/2019 - 19:30

అచ్చట అంతఃపురంలో సునందతో కలిసి ఉన్న దమయంతిని చూచాడు. పొగదొంతరలతో మిళితమైన అగ్నిదీప్తి వలె, నల్లని మబ్బులచేత ఆవరింపబడిన చంద్రునివలె, పెను బురదలో మునిగి ఉన్న తామరతూడువలె అణిగిఉండి గుర్తించటానికి వీలుగాక ఉన్న దమయంతిని చూచాడు. ఆమె తప్పక దమయంతే అయి వుంటుందని తనలోతాను అనుకున్నాడు.

08/08/2019 - 20:00

ఈ గూనివాని దేహమా వంకర టింకర అయినట్టిది.
ఈ కురూపి ఒక జవరాలిని వరించడమా? ప్రేమించి విరహతాపంలో విలపించడమా? ఎంత విడ్డూరంగానున్నది? అంతేగాక వీడిచే ప్రేమింపబడిన వనిత వీడికంటే గొప్పదిగాకుండా ఉంటుందా? ఈతడే ఇంత కురూపి అయితే ఇక ఆమె ఎంత కురూపి కావాలి?’’
అని తలపోసిన జీవలుడు ఒకనాడు బాహుకుడి వద్దకు వచ్చి

08/07/2019 - 19:52

అలా కర్కోటకుడు అంతర్హితుడైన తదుపరి నలుడు ఆ కీకారణ్యంలోనుండి బయలుదేరాడు.
కర్కోటకుడి వచనానుసారం అయోధ్యవైపునకు పయనమైనాడు. పదిరోజులు ప్రయాణంచేసి, పదవరోజుకు అయోధ్యాపురానికి చేరాడు. ‘బాహుకుడు’అనే పేరుతో ఋతుపర్ణ మహారాజు దర్శనం చేసుకొన్నాడు.

08/06/2019 - 20:51

ఈ శాపం నలుడు నీ చెంతకు వచ్చేవరకు ఉంటుందని చెప్పాడు. అతడి శాపంవలన కదలలేక పడియున్నాను. ఆ మహర్షి శాపంవలన ఒక్క అడుగుకూడా కదల లేక పోతున్నాను. ఈ దావాగ్ని సకల ప్రాణికోటికీ మృత్యుకారణమై అన్నివైపుల విజృంభిస్తున్నది. నీ దర్శనం నన్ను శాపంనుండి విముక్తి కావింపగలదు. ఈ కీడునుండి నీవు నన్నుకాపాడమని వేడుకొంటున్నాను నీవు దయామయుడవు.’’

08/05/2019 - 18:08

కొన్నిరోజులు గడచిన తరువాత నా భర్త నా చీరలో సగం చింపుకొని ఏ తప్పూచేయని నన్ను నిద్రిస్తుండగా వదిలేసి వెళ్ళాడు. ఆ విధంగా వెళ్ళిన భర్తను వెదుక్కుంటూ రాత్రింబవళ్ళు దుఃఖంతో దహించుకపోతున్నాను. నా ప్రాణేశ్వరుని పొందలేకపోయాను’’అని విలపిస్తూ చెప్పింది దమయంతి. అలా విలపిస్తున్న దమయంతిని ఊరడించిన రాజమాత

Pages