S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

10/02/2018 - 22:24

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512

10/01/2018 - 18:38

కాని భగవంతుడో! సర్వశక్తిమంతుడు. సర్వశక్తి ప్రదాత. సర్వక్రియా ప్రేరకుడు.

09/30/2018 - 22:29

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

09/28/2018 - 18:16

ఇక వృద్ధాప్యమందామా ‘మినాతిశ్రీయం జరిమా తనూనామ్’ అది శరీర శోభను హరించివేస్తుంది. పెండ్లిలో అందం కూడ చాలా ప్రాముఖ్యం వహిస్తుంది. పళ్లూడిపోయి- కళ్లు కానరాక-కాళ్లు- చేతులు వణుకుతూ ఉండే వృద్ధాప్య దశలో ఉన్నవాణ్ణి ఏ యువతి ఇష్టపడుతుంది? యువతులైన స్ర్తిలు ‘అప్యూ ను పత్నీ వృషణో జగమ్ముః’ వీర్యవంతులైన పురుషులనే వాంఛిస్తారు.

09/27/2018 - 18:36

యజ్ఞానికి ఆహూతులైన దేవతలనెందుకు కలుసుకోవాలి? శాంతికోసం. మరియు సోమరస పానం కోసమే. అయితే అందరూ వచ్చి ‘పిబా నిషద్య’ కూర్చుని త్రాగండి అని యాజ్ఞికులచే ఆహ్వానం పలుకబడింది. కూర్చోవడం మనసునకు గల చంచలతను పారద్రోలే స్థితికి సంకేతం. అసలు త్రాగినా- తిన్నా కూర్చుండి మాత్రమే చేయాలి. వైద్యులు కూడ ఆ మాటనే చెబుతారు. ప్రస్తుతం యజ్ఞానికి వచ్చినవారు త్రాగేది సోమరసం కదా. కాబట్టి దానికో ముఖ్యమైన నియమముంది.

09/26/2018 - 18:37

ఇది సామాన్య విషయమైన అంత్యకాలంలోగాని జీవుడికి నిజంగా స్వానుభవంలోనికి రాని ఈ నిత్యసత్యాన్ని యస్య ప్రయాణమస్యన్య ఇద్యాయు ర్దేవా దేవస్య మహిమాన మోజసా ప్రథమ దేవ సమానుడైన ఆత్మ ప్రయాణ (శరీర త్యాగం) సమయంలో ద్వితీయమైన దేవసమానమైన ఇంద్రియాలన్నీ వెంటనే ప్రయాణమై ఎటుకో వెళ్లిపోతాయి అని శుక్ల యజుర్వేదం (11-6) మానవ సమాజానికి జ్ఞప్తికి తెచ్చింది.

09/25/2018 - 18:22

జడమైన ప్రకృతికి దానినుండి పుట్టిన జీవానికి ప్రాణ చైతన్యాన్ని ప్రదానంచేసేవాడు కేవల మాదైవమే. మానవుడిగా పుట్టి దైవసమానుడవుకావాలని కోరుకొంటె నీవు కూడ ఈ జడ ప్రకృతిలో జీవనాన్ని నింపేవాడవుకమ్ము అని పై వేదమంత్ర పరమార్థ బోధన.

09/24/2018 - 18:19

యజుర్వేదంలోని 1-5 మంత్రాన్ని వ్యాఖ్యానిస్తూ శతపథ బ్రాహ్మణంలో మహర్షి యాజ్ఞవల్క్యుడు ‘సత్యం వై దేవా అనృతం మనుష్యాః’ దివ్యులు సత్యశీలురైయుంటారు. మానవులు అనృతులు (న+ఋత)గా ఉంటారు అని నిష్కర్షగా చెప్పాడు. అంటె మనుష్యులు మనుష్యత్వ స్థితిలో ఉన్నంతవరకు ‘ఋత్’= సత్యనియమాలను వ్యతిరేక పద్ధతిలో ఆచరిస్తూ ఉంటారని ఆ ఋషి ఆంతర్యం. కాని మనిషి జీవిత లక్ష్యం దివ్యత్వాన్ని పొందడమే.

09/23/2018 - 22:22

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512

09/21/2018 - 19:51

‘ఆపిః పితాప్రమతి? సోమ్యానామ్’’ శాంతికాములకు నీవే పొందదగిన ఆప్తబంధువు.’’ ఉత్సాహపరచే తండ్రివి. శాంతిని అనే్వషిస్తూ ఎన్నోచోట్ల తిరిగాం. తిరిగి తిరిగి చివరకు శాంతికి బదులుగా అశాంతికి గురయ్యాం అని దైవం ముందా జీవుడు మోకరిల్లాడు.

Pages