S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

07/18/2018 - 19:23

ఉదాహరణకు- సంవత్సరం యొక్క పొడుగు 365 రోజులకంటే కొంచెం ఎక్కువనీ, 366 కంటే తక్కువనీ, ఆనాటివారికి తెలుసు. ఒక సంప్రదాయంలో 354 రోజులుండే చాంద్ర సంవత్సరానికి, అధికంగా 11 రోజులను కలపటం వుండేది. ఒకానొక గ్రంథం ప్రకారం ఋతువుల ఆవృత్తిని పూర్తిచేయాలంటే, 360కిపైన మరో 5 రోజులు కలపాలి. 4 రోజులు మరీ తక్కువనీ, 6 రోజులు మరీ ఎక్కువనీ, ఆ గ్రంథంలో వుంది.

07/17/2018 - 18:47

మార్కండేయ పురాణంలో ఒక చోట సంకేతాత్మకమైన కథ ఒకటి వుంది. అది పరాశక్తి పెద్ద సేనతో వచ్చి రాక్షసులమీద యుద్ధం చేస్తోంది. రాక్షసరాజు వచ్చి ‘‘ఇంతమందిని సహాయం పెట్టుకొని యుద్ధం చేస్తున్నావు. ఇదేమి పరాక్రమం?’’ అని హేళన చేశాడు. దానికి దేవి నవ్వి- ‘‘నీకు చూడటం చేతకాదు. వీరంతా నాలోంచివచ్చిన శక్తులే. ఇపుడు చూడు’’ అంటూ అందర్నీ తనలోకి కలిపేసుకొని, ఒక్కతెగా నిలబడి రాక్షసులను సంహరించింది.

07/16/2018 - 18:59

జాలాంతర గతే భానౌ యత్సూక్ష్మం దృశ్యతే రజః
ప్రథమం తత్ప్రమాణానాం త్రసరేణుం ప్రవక్షతే॥
(చీకటి గదిలో కిటికీ గుండా వచ్చే సూర్య కిరణాలలో కనిపించే చిన్న కణాలవంటి ప్రమాణం కలది త్రసరేణువు)
దీనితో మొదలైన బరువు, రెండువేల రెట్లకు పైగా బరువుండే ‘‘తుల’’ అనే కొలతతో ముగుస్తుంది.
ఆ మనుస్మృతిలో తూనిక రాళ్ల వ్యవస్థను గురించిన ప్రస్తావన కూడా వుంది.

07/13/2018 - 18:46

ఇతర దేశాలవారు మాత్రం ఈ వేదిక్ మాథమాటిక్స్ మీద ఆసక్తి కనబరచి, వారి విద్యాలయాల్లో (సెయింట్ జోన్స్ ఇండిపెండెంట్ స్కూల్స్, లండన్, స్కూల్ ఆఫ్ ఎకనమిక్స్ వర్క్స్, లండన్, సెయింట్ జీసెస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ, ఆస్ట్రేలియా మొదలైన చోట్ల) పాఠ్యగ్రంథంగా రుూ వేదిక్ మాథమేటిక్స్‌ని బోధించడం మమందరం గమనించదగ్గ విశేషం.

07/12/2018 - 18:28

ఈనాటి సమస్త దేశాలవారూ అంగీకరిస్తున్న చారిత్రక కొలమానాల ప్రకారం చర్చించుకున్నా కూడా, సనాతన భారత వైభవం ఏ మాత్రమూ మసకబారదని నిరూపించేందుకోసం, పాశ్చాత్యులు నిర్ణయించిన కాలనిర్ణయాలనే అంగీకరించి ఈ చర్చ చేయడం జరిగింది.

07/11/2018 - 19:47

ఆ సంకేతంతో వారు భిన్నాంకాలకు ఇందాక చెప్పుకున్న సంకలన, వ్వకలనాది అష్టవిధ వ్యవహారాలను (8 కైండ్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్) చేసేవారు.
భిన్నాలతో సంకలనాదులు చెయ్యాలంటే, భాజకాల (డినామినేటర్స్) ఎల్.సి.ఎం తెలియాలి. అది తెలిసిన దాఖలాలు స్పష్టంగా వున్నాయి.

07/10/2018 - 20:07

ఫ్రాకృతమూలం
మాలారీ ఏ వేల్లహల బహుమూలావలో అణస అహ్ణో
అలి అంపి భమఇ కుసుమగ్ఘ పుచ్ఛిరో పంసులజుఅణో!!
సంస్కృత ఛాయ
మాలాకార్యాః సుందర బాహుమూలావలోకన సతృష్ణః
అలీకమపి భ్రమతి కుసుమార్ఘప్రశ్న శీలఃపాంసులయువా!
తెలుగు
తే.గీ వనారంభ సంరంభయైన, రంభ
బోలు కులుకు తళుకుల పూబోడియొకతె
పూవులమ్ముచుండ జనులు మూగినారు
కొనుట కొరకొ ఆమె సొగసు కనుటకొరకొ!

07/10/2018 - 20:10

7.1/7 యొక్క వర్గమూలాన్ని (సప్తమ కరణి) కనిపెట్టడం- వంటివి అనేకం వున్నాయి.
శుల్బసూత్రాల గణిత విధానం ఎలా వుంటుందో తెలుసుకునేందుకు ఒక ఉదాహరణ తీసుకుందాం. 2 యొక్క వర్గమూలాన్ని కనిపెట్టేందుకు ఆపస్తంబ శుల్బ సూత్రాలలో ఇచ్చిన సూత్రం ఇలా వుంది.
సమస్య ద్వికరణి ప్రమాణం తృతీయవ వర్ధయేత్
చతుర్థేనాథ చతుస్ర్తీంశేనోనేన సవిశేషతః
పై విలువ

07/06/2018 - 22:22

సంఖ్యాలేఖన విధానము
ఈ వ్రాతను బట్టి బి.సి 4వ శతాబ్దానికి వెనకాల గ్రీకులకు గల అంకెల నిడివి ఏమిటో మనకు అర్థమవుతోంది. దీనికి భిన్నంగా భారతదేశంలో వేదాలలోనే 10 టు ది పవర్ ఆఫ్ 12 యొక్క ప్రసక్తి రావడం మాత్రమేగాక ఎన్నో చోట్ల-

07/05/2018 - 21:58

వరుణ మండల భూకంపం
ఇది రాత్రిలోని ద్వితీయార్థంలో వస్తుంది. వరుణుడు దీనికి అధిదేవత. రేవతి, పూర్వాషాడ, ఆర్ద్ర, ఆశే్లష, మూల, ఉత్తరాభాద్ర, శతభిషం దీనికి సంబంధించిన నక్షత్రాలు.
పౌష్ణా ప్యార్ద్ర శే్లషా మూలా హిర్బున్ధ్య వరుణ దేవాని
మండల మేతత్ వారుణ మస్యాపి భవన్తి రూపాణి

Pages