S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

12/13/2017 - 19:25

కానీ మన నాగరికతమీద ఆపద వచ్చిన సూచనలు దృష్టిగతం అవుతున్నాయి. పడమర నుంచి వస్తున్న వార్తలను బట్టి అక్కడ చన్హుతారో పట్టణంపై ఝాంనగర్ అనే అనాగరిక జాతి దాడి చేసి ఆక్రమించి అక్కడ అరాచక పరిస్థితిని సృష్టించిందని తెలిసింది.

12/12/2017 - 18:17

‘‘మీరు మానేస్తే మానేయండి కానీ ననె్నందుకు మీరు బరిలోంచి బైటకు లాగుతున్నారు’’ అంది మాజా. నవ్వుల పువ్వులు కురిసాయి.
‘‘నృత్యం మాత్రం కుర్రాడిలా చేశారు అయ్యగారు’’ అంది మోరి. ఘొల్లున నవ్వులు మారుమోగాయి.
‘‘ఈ దినం అందరికంటే బాగా నర్తించిన వాళ్ళెవరో నేను చెప్పేదా?’’ అంది గోదా.
‘‘వేరే చెప్పేదేమిటమ్మా? మోరీ ఉంటే మరెవరైనా గెలుస్తారా?’’ అంది మాజా.

12/10/2017 - 23:29

గోదాకు మోరిని ఉపేక్షించడం నచ్చలేదు. ఆమె వెనుకనున్న మోరిని ముందుకు తీసుకువచ్చి ఈమె మోరీ. మంచి గాయని, నర్తకి అంది.
ప్రధాన పూజారి ‘‘ఆ.. గుర్తుందమ్మా. నేను మీ ఇంటికి వచ్చినపుడు నృత్యగానం చేసింది. ఈమె కళా ప్రదర్శనను చూశాక ఎవరు మాత్రం మరువగలడు’’ అన్నాడు.

12/10/2017 - 02:56

‘‘ఎందుకు ఒప్పుకోరు? ఐతే కాస్త జాగు జరగవచ్చు. ముందు మనం వాళ్ళ వ్యవహారంలో ఎందుకు తలదూర్చడం అంటారు. తర్వాత నేను అలక కోపాల తాపం పుట్టించి మైత్రి సయోధ్యల జలం చిలికించి, నా వాక్పటిమజాలంతో ఆయన్ను బంధించి సరే అనేలా చేస్తా’’ అంది గోదా నవ్వుతూ.

12/08/2017 - 18:29

‘‘అలాగా! అన్నింటికీ మించి అందాల రాశి కూడా. ఈమెలాటి సొగసుల గుమ్మ ఎప్పుడో కాని కానరాదు’’ అంది మోరీ వైపు చూసి.
మోరీ సిగ్గుతో ‘‘మీ ముందు నేనేపాటిదాన్ని అమ్మాయిగారూ. చంద్రుడి ముందు మిణుకు మిణుకుమనే చుక్కలాంటి దాన్ని ’’అంది.
‘‘అమ్మో.మాటకారి కూడానూ’’ అంది గోదా నవ్వుతూ.
‘‘అది సరే కాని ఈమె మంచి పాటగత్తె అంటున్నావు’’ అంది గోదా.

12/07/2017 - 18:34

కొన్ని ద్వారాలకు రంగు రంగుల చక్కని ఆకృతులుగల పట్టు తెరలు, కొన్ని ద్వారాలకు పూసల మాలలు వేలాడగట్టారు. వాటిలోంచి లోపలకు వెళుతున్నా బైటకు వస్తున్న అవి కదిలి సున్నితమైన గలగల ధ్వనులు వినబడతాయి.
నడవల్లో, వసారాల్లో గోడలకు దివిటీలు పెట్టేందుకు కంచు దీస్తంభాలు ఎతె్తైన పీఠాలపై ఉంచారు. నేలపై సెమ్మెలుంచారు. రాత్రివేళ ఈ దీపాల్లో, దివిటీల్లో నూనె పోసి వెలిగిస్తే భవంతి దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతుంది.

12/06/2017 - 18:19

మోరీ మిరుమిట్లుగొలిపే సౌందర్యాన్ని, గుణాలనీ చూశాక, హృదయాన్ని చిందులు వేయించే మధుర కంఠాన్ని విన్నాక, ముగ్ధ మనోహరమైన ఆమె నృత్యాన్ని తిలకించాక అక్క ప్రభావితం అవక తప్పదు.

12/05/2017 - 18:33

‘‘ఆమెకు మన భవంతి శుభ్రంగా ఉంటేనే సరిపోదు. అలంకరణలతో కళాఖండంగా వెలుగొందాలి. ఎంత డబ్బైనా ఖర్చుచేద్దాం. కొత్త శిల్పాలు, తెరలు, ఆసనాలు, శయ్యలు కొందాం’’.
‘‘చిత్రం అలాగే కానీ నాదో మనవి. ఓ చోట సంగీత నాట్య ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్నాను. మీ ఆదేశం ఉంటే ఇక్కడ పని ముగించుకుని మధ్యాహ్నం అక్కడ కొద్దిసేపు శిక్షణ ఇస్తూంటా’’.

12/03/2017 - 21:13

‘‘ఆమెకు పెళ్లి కాబోతోందా? ఎప్పుడు? అడిగాడు అజోడా ఏం తెలియనట్టు.
‘‘ముహూర్తం నిశ్చయం కాలేదనుకుంటా’’ అంది మాజా.
‘‘ఇంకేం! పిలిపించవచ్చు కదా! ముహూర్తం నిశ్చయం అయ్యేలోగా ఆమె మన భవంతి అలంకరణ పూర్తిచేయగలుగుతుంది’’.
తల్లిదండ్రులు ఒకరి మొహం ఒకరు చూసుకున్నారు. అతడి మాటల వలన అతడు తమ దారిలోకి వస్తున్నాడనే ఆశ కలిగింది.

12/02/2017 - 18:45

‘‘నీకు లేదనా! నాకు కాబోయే భార్యకు ఇవ్వాలని ఇస్తున్నా, వొద్దనకు’’. ‘‘ఈ విలువైన కానుకలు ఇచ్చారుగా..’’
‘‘ఆ కానుకలు నీకు సామాన్య అవసరాలు తీరుస్తాయా? తీసుకో, లేకపోతే నాకు చాలా నిరాశ కలుగుతుంది.. నా సంతోషం కోసం..’’ ఆమె డబ్బు తీసుకోక తప్పలేదు.

Pages