S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

03/23/2020 - 06:41

ఈ చిన్న యుద్ధానికే తాను విపరీతమైన పన్నులు వేసి, ప్రజల్ని పిండి, అపకీర్తిని మూటగట్టుకున్నాడు. ప్రజల్ని ఇంకా పిండేందుకైనా వారి దగ్గర ఏమీ లేదని తెలుసు. అసలు ప్రాచ్య దేశాల యుద్ధమే మానుకోమనే ప్రజాభిప్రాయం తనకు అడ్డంకి కావచ్చు. ఈ సమస్య తేలుతే, తన ఏక ఛత్రాధిపత్యం తథ్యమైనట్టే!

03/22/2020 - 22:44

ఆక్టోవియన్ యుద్ధ నౌకలు రణభేరి వాయించి, ముందుకు సాగినవి. అతి ప్రశాంతంగా ఏంటనీ ఓడల్ని అన్ని వైపులనుంచీ ముట్టడి చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తూన్నవి. ఏంటనీ నౌకాదళాలు కూడా రణభేరి మోగించినవి. అవి ముందుకు సాగడంలేదు. శత్రునౌకల్ని ఎదుర్కొనేందుకు సన్నాహాలు చేస్తూన్నవి. అదెలాగో తెలియక తికమకపడుతూన్నవి.

03/21/2020 - 22:17

తెల్లవారు జాముకల్లా మరికొంతమంది సేనానులూ, సైనికులూ అర్థరాత్రే చాటుగా ఆక్టోవియన్ సేనలతో కలిసిపొయ్యారనే వార్తల్ని ఆమె విన్నది. ఐతే, ఇలా జరిగినందుక్కూడా ఆమె ఏమీ అనుకోలేదు. ఇదొక స్వల్ప విషయంగానే తోచిందామెకు. ఆమెకల్లా అలెగ్జాండ్రియా మాత్రమే కావాలి. శరీరం గ్రీస్‌లో వున్నా, మనస్సు టాలమీల రాజ ప్రాసాదంలోకి విహరిస్తూ, చిన్నారి పిల్లల్ని పలకరిస్తూ, వారితో ఆడుకొని ఆనందపడుతున్నది.

03/19/2020 - 05:16

మనం త్వరలోనే ప్రమాదకరమైన స్థలాలను దాటిపోగలం!’’ అన్నదామె.
‘‘సరే! రాణీ!’’ అన్నాడు ఏంటనీ.

03/18/2020 - 21:56

ఏడిచే పసిపాపను సముదాయించే మాతృమూర్తి ఐనదామె. అతని తలను ఒడిలోకి లాక్కొని, ఫాలభాగాన్ని నిమిరి, రొమ్ములకు హత్తుకొని ఊరడించింది. ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్నారిద్దరూ.
ఐతే మాట్లాడినట్లయితే, ఆ మాటలకు ఒక పరిధి ఉండేది. కాని, ఈ చేతలే, మాటలకు లొంగని, మాటల్లో ఇమడని మహత్తర భావాలను, శక్తివంతమైన అర్థాలను తెలియజెప్పినవి.
ఉభయులూ తమను తాము సంభాళించుకోగలిగారు.

03/17/2020 - 23:21

ఆమె మృదుమధుర కంఠస్వరాన్ని వింటూన్నంతసేపు ఏంటనీలో కూడా అలాటి భావాలే మెరుపులవలె మెరిసి ఉంటవి. కనుకనే అతను కూడా ఎంత ప్రయత్నించినా కన్నీటిని అరికట్టలేకపొయ్యాడు.
ఏంటనీ ఆమె ముందు మోకరించాడు.
‘‘రాణీ! నా తప్పు క్షమించు. నిన్ను అర్థం చేసుకోబోయి అపార్థం చేసుకున్నాను. ఈ కష్ట సమయంలో నన్ను విడిచివెళ్తే, చివరకు నా శవం కాకులకూ, గద్దలకూ ఆహారవౌతుంది’’ అన్నాడు ఏంటనీ.

03/16/2020 - 22:47

ఆమె ఆగ్రహానికి ఆహూతైపోతానని భయపడ్డాడు. చివరకు ఆమె తెలివితేటలకు తెల్లబోతున్నాడు.
ఆమెను పరిపూర్ణంగా అర్థం చేసుకునేందుకు తనకు ఒక జీవితకాలం చాలదు. ఆమెను అర్థం చేసుకునేందుకు ప్రయత్నించేలోగా ఆమె తననూ, తన ప్రపంచానే్న క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతోంది. అగ్నికణాలు తళతళ మెరుస్తూ, అందంగా కెంపులవలె ఉన్నవి కదానని చేతులోకి తీసుకున్న విధంగా తయారైంది తన బతుకు.

03/14/2020 - 23:23

క్లియోపాత్రాను ప్రసన్నం చేసుకోనిదే, తన రుూ జన్మకు ఇదే అంతం!

03/12/2020 - 23:35

కాని అంతకన్నా ముందుగా రుూ ప్రపంచమే మనను దుమ్ము చేస్తుందిగాక! ప్రపంచ చరిత్ర మనిద్దరివల్లా కలుషితం కాకుండా చూసుకుంటుందిగాక!’’ అన్నాడు ఏంటనీ.

03/11/2020 - 22:50

పిచ్చిగా ప్రలాపించే ఏంటనీని ‘‘ఆగు.. ఏంటనీ! ఈనాడు నాలుక చాలా పదునెక్కినట్లున్నది. ఇదంతా నా స్వార్థమేనా? నీవల్ల నేనేదో సుఖపడిపొయ్యానని, నేనేదో నీకు లేకుండా పుంజుకున్నానని ఎందుకనుకుంటున్నావు? నేను దెయ్యన్నా? ప్రణయమని మోసగించి, హాయిగా అలెగ్జాండ్రియాలో ఉన్నదాన్ని దేశంకాని దేశానికి తరలించుకొని వచ్చి, నన్నిక్కడ సర్వనాశనం చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్న నీదా మోసం?

Pages