S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

02/15/2019 - 19:42

అక్కడ అధికారుల సమావేశం జరుగుతూనే ఉంది.
అడవిలో-
పోలీసు సిబ్బంది ఎంతో శ్రమకోర్చి చితులు పేర్చారు!
బాణావతు, నగ్గూరాం, కాళీచరణ్, చాంద్‌నీ శవాలను చితుల మీదికి చేర్చారు... కిరసనాయిల పోసి నిప్పంటించారు.
చితిమంటలు ‘్భగ్గు’న లేచాయి!
శవాలు దహనమయ్యాయి!
అడవి మూగపోయింది.. గాలి స్తంభించింది!
పట్నంలో-

02/14/2019 - 19:49

గాలి తరంగాలు సుళ్ళుతిరుగుతూ పొదల్లో ‘అశాంతి’కల్పిస్తుంటే, అవ్వి- దెయ్యపిల్లల్లా ఏడుస్తున్నట్టుంది!
ఇంకొంచెం ముందుకువెళ్ళాడు గోపీనాయక్..
దారిలో క్రిందపడి వున్న ఓ చేతి కడియం చూసి ఆగిపోయాడు!
సందేహం లేదు..
అది రాగ్యా చేతి కడియం!
మనసు కీడు శంకిస్తుంటే ఆలోచనల్ని అదిమి పట్టి, క్రిందికి వొంగి చేతి కడియం అందుకొన్నాడు... పరీక్షగా చూసాడు.

02/13/2019 - 20:09

ఎంతకాలం గొలుసుకొండల్లో అజ్ఞాతవాసం చెయ్యాలో..
ఎంతకాలం పోలీసులు వాళ్ళనలా వెంటాడి వేధిస్తుంటారో తెలియదు.
ఒకళ్ళమీది ఆధారపడి బ్రతకటం అభిమానస్తులకెంత బాధ!
‘‘నిజ్జఁవే! నువ్వు సెప్పినట్టే శాద్దాఁవు’’అన్నాడు గోపీనాయక్.
లక్ష్మీబాయి మొహంలో ఏదో కాంతి కనిపించింది!
ఆమె దూరంగావెళ్ళాక గోపీనాయక్ ఆలోచనలు రాగ్యాకేసి మళ్ళాయి!
రాగ్యా యింకా ఎందుకు గుహకు తిరిగిరాలేదు?

02/12/2019 - 20:50

‘‘చిన్నప్పుడు తాగిన తల్లిపాలే కక్కిస్తాను.’’
రెండు సీసాల నీళ్ళు రాగ్యామీద పోశారు.
కొద్దిగా చలనం వచ్చింది రాగ్యాలో.
‘‘ఇతనే్నం చేస్తారూ’’ యాదయ్య అడిగాడు.
‘‘ఏం చెద్దామంటావూ’’
‘‘ఎన్‌కౌంటర్’’
‘‘అంత కోపమా రాగ్యామీద.’’
‘‘కోపం కాదు.’’
‘‘మరి?’’
‘‘చంపకపోతే నన్ను చంపేస్తాడు.’’
‘‘నమ్మకద్రోహం చేశావనా’’
‘‘గరుడాచలాన్ని అందుకే చంపాడు.’’

02/11/2019 - 22:59

‘‘అందరూ అసుఁవంటోళ్ళే ఉండరుగదా’’ రాగ్యా అన్నాడు.
‘‘అయితేనేం! హిందువులు ముస్లింలు కిరస్తానీలు సిక్కులూ- అందర్నీ కలిపి భారతీయులన్నట్టు, మంచాళ్ళనీ చెడ్డాళ్ళనీ కలిపి పోలీసోళ్ళంటారు.. ఏంచేస్తాం’’అని యాదయ్య మళ్ళీ నొచ్చుకున్నాడు.
కొద్దిక్షణాలు వౌనంగా గడిచిపోయాయి.
ఇద్దరూ ఓ విశాలంగా వున్న రాతిపలక మీద కూర్చున్నారు.
‘‘అయితే నీకు పోలీసుజ్జోగఁవ్ ఇట్టంలేదా’’

02/11/2019 - 22:57

అంతలో-
గోపీనాయక్ అనుచరులు కావిళ్ళతో భోజనాలు తెచ్చారు.
’’లెగండి..లెగండి! బువ్వదిందురు లెగండి’’అంటూ, అందర్నీ తట్టి లేపారు.
లక్ష్మీబాయి లేచి కూర్చుంది. వాల్యానీ నిద్రలేపింది..
అందరూ లేచి కూర్చున్నాడు.
అనుచరులు కావిటి బుంగల్లోనుంచి రాగి సంకటి తీసి పెద్దపెద్ద ఆకుల్లో పెట్టి, అందరికీ అందిస్తున్నారు.
‘‘ఎంత కాలఁవిట్టా’’లక్ష్మీబాయి మధ్యలో అడిగింది.

02/08/2019 - 18:42

ముందుకు దూకి, తుపాకి బైనెట్‌తో మేకపిల్లని బలంగా పొడిచాడు!
అంతే బలంగా బైటికి లాగిన బైనెట్‌తోపాటు మాంస ఖండాలు, నెత్తుటిధారా పిచికారి చిమ్మినట్టే వెలువడ్డాయి!
గర్వంగా దానివైపు చూసాడు పోలీసు ఉద్యోగి.
‘మనిషి ఇంత దగాచేస్తాడా’అన్నట్టు ఆశ్చర్యంగా కానిస్టేబులువైపు చూస్తూ, క్రిందపడి ప్రాణాలు విడిచిందా మేక పిల్ల.
గుడిశెల్లో గాలింపు పూర్తయ్యింది.

02/07/2019 - 19:42

‘‘అతనె్నందుకు చంపారు?’’
‘‘అసూయ’’
‘‘అంటే’’
‘‘తెల్లకాకులు, ఎర్ర నెమళ్ళు ఉండవని పరిశోధించి చెప్పినందుకు.’’
‘‘ఉన్నాయా?’’
‘‘లేవన్నందుకే కదా!’’
‘‘ఉన్నాయనీ, లేవనీ- ఎందుకొచ్చింది చర్చ.’’
‘‘అడవిలో కనిపించాయి కనుక’’
‘‘వాటికీ, అసూయకీ ఏమిటి సంబంధం.’’
‘‘పక్షులకు రంగులు పులిమి, అవ్వి దేవర మహత్యం అని నమ్మించబోయారు.’’

02/06/2019 - 20:20

అతన్ని మాట్లాడనివ్వకుండా ఆమే అన్నది-
‘‘నా మాఁవ రెడ్డియా నాయక్‌ని సంపారు.. ఇపుడు పెనిమిట్ని సంపి ముండమోపిచ్చారు.. చిగిరెట్లు, సీపు లిక్కర్లూ మప్పి తండా పిలగోళ్ళని శబ్బరోళ్ళని జేశారు. సివరాకరికి కొండదేవర్నికూడా అడ్డవెట్టుకొని అసత్తేలు జెప్పిచ్చి శాందినీని సంపారు.. టుపాకుల్తో గాల్సి తండా పెద్దల్ని సావనూకారు.

02/05/2019 - 19:51

రాగ్యా వేగంగా పరుగులు తీస్తున్నాడు!
అలవాటైన దారే అయినా ఇప్పుడా అడవి దారిలో పరుగులు తియ్యటం అతనికి చాలా కష్టంగా వుంది!
ఎదురు రాళ్ళు తగుల్తున్నాయి!
తూలి పడబోతూ, అంతలోనే తమాయించుకొంటూ నీరసంతో బూజరగా వున్న కంటి చూపుని ప్రయత్నంమీద నిలుపుకొంటూ, ధ్యేయంవైపు సాగిపోతోన్నాడు రాగ్యా!
త్వరగా తండాకి చేరుకోవాలి.
వాళ్ళను రక్షించాలి.
ఎవ్వరైనా తనను చూస్తే ఎంత ప్రమాదం!

Pages