S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

05/18/2018 - 21:27

‘‘రాజ్ఞి ధర్మిణి ధర్మిష్టాః పాపేపాపాః సమే సమాః
లోకాస్తమనువర్తంతే యథారాజా తథా ప్రజాః’’
‘‘రాజు ధర్మాత్ముడయితే, ప్రజలు ధర్మిష్టులవుతారు. రాజు పాపి అయితే, ప్రజలూ పాపిష్టులవుతారు. రాజు రెండింటా సమానుడుగా ఉంటే, ప్రజలూ సమానులుగా ఉంటారు. రాజు ఎట్లా ఉంటే ప్రజలూ అట్లాగే ఉంటారు’’.

05/17/2018 - 21:29

నూరు ఫనులున్నా భోజనం చేయాలి. వేయి పనులున్నా స్నానం చేయాలి. లక్ష పనులున్నా దానం చేయాలి. కోటి పనులున్నా హరిని స్మరించాలని శ్లోకార్థం.

05/16/2018 - 21:19

ఈ రోజుల్లో ఛాలామంది దుఃఖంతో కూడిన ముఖంతో, కన్నుల్లో దీనత్వంతో కన్పిస్తారు. కొందరివి ఆర్థిక బాధలు, పేదరికపు సమస్యలు అయితే, చాలామంది సమస్యలు హృదయ దౌర్బల్యానికి సంబంధించినవే. ఉరుకులు పరుగుల జీతం ఈ రోజుల్లో చిన్నపిల్లవాని దగ్గరనుండి వృద్ధుల వరకు ఒకటే వింత. ఈ చిన్న కుర్రాన్ని చూస్తే...

05/15/2018 - 21:10

ఫ్రాపంచిక విషయాల్లో నిరంతరం మునిగితేలే మనిషి తనకు తెలియకుండానే ఎన్నో పొరపాట్లు చేయడం చూస్తాం. ఎన్ని లౌకిక వ్యవహారాలు చేసినా అవన్నీ చతుర్విధ పురుషార్థాల్లో ఒకటైన ధర్మం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉండాలి. అందుకే ధర్మార్థకామ మోక్షాలనే నాలుగింటిలో ధర్మం మొటిది. ధర్మం ఈవలి ఒడ్డు అయితే మోక్షం అవతలి ఒడ్డు. కామం మాత్రమే ప్రధానంగా భావించి రావణబ్రహ్మ హతమయ్యాడు.

05/14/2018 - 21:08

ఈ చరాచర సృష్టికి ఆధారభూతమైన, సృష్టితత్వాన్ని నడిపిస్తున్నది పరమాత్మ. ఆరోజు హిందువులు అని పిలువబడే వైదికులు పరమాత్మను మరచిపోయారు. ‘‘కలియుగంబున ఘనతకు నైచ్యంబు, నైచ్యంబునకు ఘనత గలుగుచుండు’’అన్నారు.

05/13/2018 - 21:30

ముంధుగా అశ్లీల మనస్తత్వాన్ని వదలిపెడదాం!
పదకర ‘త్రికరణ శుద్ధి’ అనే మాట విన్పిస్తుంది. త్రికరణములు - అనగా మనస్సు, వాక్కు, కర్మ అనేవి. ఈ మూడింటిలో ఎవరికైతే ‘శుద్ధి’ ఉంటుందో అదే ‘త్రికరణశుద్ధి’ మనస్సులో ఏది ఉంటుందో, మన వాక్కులో అదే ఉండతాలి. మన వాక్కులో ఏది చెప్పబడుతుందో మన కర్మలో అదే చెయ్యబడాలి. ఇదీ ‘త్రికరణ శుద్ధి’

05/11/2018 - 21:25

భారతదేశం అనగానే చాలామంది ఇది జ్ఞాన ప్రదేశం అంటుంటారు. శబ్దార్దాల చర్చ కాదు మనం చేయాల్సింది. విజ్ఞాన దృక్పథంతో ఆలోచించాలి. మనకెన్నో శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. వాటన్నిటినీ విదేశీయులు కొందరు రాయబారులుగా వచ్చినవారు, మరికొందరు చరిత్రకారులు, ఇంకొందరు కావాలని చరిత్ర రాసినవారు చదివి అనువాదాలు చేశారు. అందులో లేని అపవాదాలు సృష్టించారు.

05/10/2018 - 21:18

మనిషి ఘ్రాణేంద్రియ, శ్రవణేంద్రియ శక్తులు చాలా పరిమితమైనవి. మనిషి కంటే కుక్క వాసనా పరిధి విస్తృతమైనది. మనిషి కంటే గుఱ్ఱం ఘ్రాణశక్తి విస్తృతమైనది. ఒకటిన్నర మైళ్ళ దూరాన వున్న సింహాన్ని వాసన ద్వారా గుఱ్ఱం పసికట్టి, అకస్మాత్తుగా ఆగిపోతుంది. అది ఎందుకాగిందో మనిషికి తెలియదు. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా శాస్తవ్రేత్తలొక విషయాన్ని చెబుతున్నారు.

05/09/2018 - 21:33

‘ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ’! సత్యం యొక్క అనుభవమే ప్రజ్ఞ అనబడుతుంది. ‘ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ’ అంటే ఆత్మే పరబ్రహ్మం అనీ, ‘అదే నేను’ అనీ, ‘నేనే అంతా’ అనీ తెలుసుకున్న ఆ విశేషమే ప్రజ్ఞ- జనకునికి అష్టావక్రుడు చెప్పాడు.

05/08/2018 - 21:37

మనిషి శరీరం రక్తం, మాంసం, ఎముకలు, మజ్జతో ఏర్పఢింది. అవన్నీ ఆహారం చేత నిర్మించబడతాయి. సరైన ఆహారం గ్రహిస్తేనే దేహం ఎదుగుదల చక్కగా వుంటుంది. దేహాంతర్గతంగా ‘ఆత్మ’వసిస్తుంది. ఆత్మశుద్ధిగా ఉండి, పరమాత్మ ఉపాసన చేయాలంటే శుద్ధ సాత్విక ఆహారాన్ని శరీరం స్వీకరించాలి. పూర్వయుగాల్లో వేదఋషులు అడవుల్లో కందమూలాలు, ఫలాలు తింటూ తపస్సు చేశారంటే అందులోని అంతరార్థం ఏమిటి? ఆహారానికి తపస్సుకు ఏమిటి సంబంధం?

Pages