S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

05/07/2018 - 21:25

అష్టావక్రుడిని జనకుడు అడిగాడు; ఓ గురువరేణ్యా! ఓ ప్రజ్ఞాత్మా! ఓ ప్రభూ! ఎవరైనా ప్రజ్ఞను ఎలా సిద్ధించుకోవాలి? మరి విముక్తి ఎలా సంభవిస్తుంది? నిస్సంగం ఎలా సాధించబడుతుంది? దయతో నాకు తెలియజేయండి అని!

05/06/2018 - 21:18

‘‘మనోబుధ్ధి రహంకార చిత్తం’’ మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం, చిత్తం అనే నాలుగు అంతఃకరణంగా యోగశాస్త్రం నిర్వచించింది. అన్నింటిలో మనిషిని మహాత్మునిగా చేసేది చిత్తం (ఆత్మస్వరూపం) మనస్సు (సంసార రూపంలో) మూర్ఖునిగా చేసేది అహంకారం. సంస్కృతంలో అహం అంటే ‘నేను’ అని అర్థం.

05/04/2018 - 21:26

బ్రతుకు భారమైందా? దుర్మార్గులు నిన్ను బంధించారా? అనుక్షణం బాధింపబడుతున్నావా? భారమైన కాడి నీ మెడపై ఉందా? పాపభారం భరించలేకున్నావా? శాపభారం కృంగదీస్తోందా? అప్పుల భారం.. తప్పుల భారం ఎక్కువైందా? పనిభారం.. కుటుంబ భారం మోయలేకున్నావా? ఇంకా చెప్పుకోలేని హృదయ భారం ఏదైనా ఉందా?

05/03/2018 - 21:12

ఒక కార్యాలయంలో ఓ ఛిన్న పని గురించి వెళ్లిన మనం అటెండర్ దగ్గరినుండి అందరికీ ‘మస్కా’ కొట్టి సలాం చేసి గులాముల్లా మారి పనులు చేసుకొంటున్నాం.

05/01/2018 - 20:49

బుద్ధుడిపైన ఉమ్మిన ఆ వ్యక్తిలో అంతఃఘర్షణ మొదలైంది. బుద్ధుని వదనం, ఆ వదనంలోని ప్రశాంతత, కరుణ తొణికిసలాడే బుద్ధుని నేత్రాలు ఆ వ్యక్తికి పదే పదే కనిపింపసాగాయి. అంతేకాక, బుద్ధుడు తన చర్యపట్ల తనకు చెప్పిన కృతజ్ఞతలు మాటవరుసకోసం చెప్పినట్లు అనిపించడంలేదు. వాస్తవంగానే ఆయన మాటల్లో కృతజ్ఞత స్పష్టంగా వినిపిస్తోంది. బుద్ధుని వ్యక్తిత్వం మొత్తం ఆ కృతజ్ఞతలను ప్రకటిస్తోంది.

04/30/2018 - 21:41

మనిషి యొక్క సుఖ సంతోషాలు ధర్మంలోనే ఉన్నాయి. మనిషి ధర్మబద్ధుడై ఎల్లవేళలా ధర్మానికే కట్టుబడి ఉండాలి. దాన ధర్మాలూ, భక్తి విశ్వాసాలూ, ఆత్మనిగ్రహం, ఆహార పానీయాల్లో మితత్వం, పుణ్యకార్యాలు, పరోపకారం- ఇవన్నీ తరగని నిధులు. ఇవన్నీ భద్రంగా ఉండేవి. మరి ఏ దొంగా దొంగిలించలేనివి. మనిషి మరణించినపుడు, అనిత్యమైన ప్రాపంచిక సిరిసంపదలను వదిలివెళ్లిపోవలసిందే! అయితే..

04/29/2018 - 22:39

శ్లో అజ్ఞః సుఖమారాధ్యః సుఖతర మారాధ్యతే విశేషజ్ఞః
జ్ఞానలవదుర్విదగ్ధం బ్రహ్మాపి నరం నరజ్ఞయతి

04/26/2018 - 23:41

‘డాల్టన్ జాన్’ (1766-1884ఎడి) అను ఆంగ్లేయుడు అణు సిద్ధాంతమును కనిపెట్టినట్లు చెబుతున్నారు. లక్షల సంవత్సరముల పూర్వమే గౌతమ మహర్షి తన ‘న్యాయదర్శనమను గ్రంథమునందు’ అణువులే రుూబ్రహ్మాండమందలి చరాచర సృష్టి కంతటికి కారణమని నిరూపించెను. ఈ అణు స్వరూపమును గురించి మన వేదములు, ఉపనిషత్తులు, ధర్మశాస్తమ్రుల యందు వందల కొలది శ్లోకములు వివరించుచున్నవి.

04/25/2018 - 21:13

(దైవ దర్శనం - నిన్నటి తరువాయ భాగం)
రామకృష్ణ పరమహంస - కేశవ చంద్రసేన్ ఇరువురిమధ్య చర్చ ప్రారంభమైంది. దేవుడి గురించి మీరేమంటారు? కేశవచంద్ర ప్రశ్న.

04/24/2018 - 21:21

దుష్టులను శిక్షించి, శిష్టులను రక్షించడమే జగజ్జనని ‘‘కన్యక’’ అవతారం. బ్రహ్మ, విష్ణు, మహేశ్వర త్రైమూర్త్య దేవతలకు మూల కారణమైన భువనేశ్వరీదేవిని వాసవీ కన్యకా పరమేశ్వరీ రూపమున పూజించడం సదాచార పరంపరగా కొనసాగుతున్నది.

Pages