S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

11/18/2018 - 22:25

17.ఓం హిరణ్య రేతాయ నమః
హరుని తేజము శరవణ సరసునపడే
కనకమాయె, స్కందునికృతి కలుకుడిపిరి
కార్తికేయ నామాన విఖ్యాతుడయ్యె
శంభుడు ‘హిరణ్యరేతుడై’ జగము మురిసె

18. ఓం దుర్ధర్షాయ నమః
విక్రమించి యుద్ధ మున పరాక్రమింప
శర్వు నెదిరింప నెవరికి సాధ్యమగును ?
విలయకాలుడైనను ప్రేమ నిలయుడతడు
పేరు‘దుర్ధర్షుడ’ని కల్గె - వినుతి జేతు

11/06/2018 - 19:47

‘‘ దీపం జ్యోతిః పరబ్రహ్మ, దీపం సర్వతమో పహమ్
దీపేన సాధ్యతే సర్వం, సంధ్యా దీపం నమోస్తుతే॥
దీప ప్రజల్వనం చేయడం భారతీయ సంప్రదాయం. అందులోను దీపావళి అమావాస్య సగుణం నుంచి నిర్గుణానికి దారి ఏర్పరుచుకోమంటుంది హైందవం. తమస్సునుంచి ఉషస్సులోకి రమ్మంటుంది. తనవారైనా ధర్మం ధర్మమే నని చెప్పే వైదిక సంస్కృతి. ప్రతి పండుగలోను ప్రతి పర్వంలోను ధర్మనిరతికి పెద్ద పీట వేస్తుంది.

11/05/2018 - 19:18

వరాహావతారంలో మహావిష్ణువుకు భూదేవికి నరకుడు అను పిల్లవాడు జన్మిస్తాడు. ఆ భూదేవినే ద్వాపరయుగంలో సత్యభామ గా పుట్టి శ్రీకృష్ణుని చేపట్టింది. ఆ నరకుడు దినదినప్రవర్థమానమై ప్రాగ్జోతి షపురాన్ని ఏలే రాజుగా మారాడు. అనేక సంవత్సరాలు తపస్సులు చేసి బ్రహ్మ చేత వరాలు పొందాడు. ఆ వరగర్వంతో గర్వాంధుడై మానవుల్ని, దేవతలను, సాధువులను, తాపసులను హింసించేవాడు. కామ, క్రోధ, లోభ, మదమాత్సర్యాలకు బానిసైనాడు.

11/04/2018 - 22:26

పికరావముల తోడ సకల జగత్తునే
మైమరిపించెడి మహిమ గల్గి
నరజాతి గూటిలో నవతేజమున్నింపి
సంతోషబెట్టడి శక్తిగల్గి
ఆయురారోగ్యగ్యాల నరచేతిలో బెట్టి
చూడ బ్రకృతిలోన సోయగంబులనద్ది
శుభముల గూర్చేటి శోభ గల్గి
నరకబాధలే చుట్టముట్టకయుండ
రక్షవై వెలసిన లక్ష్మివీవు
నీదురాక దలచి నేటికై వేచాము
స్వాగతంబు నీకు దీపలక్ష్మి!
*

11/04/2018 - 22:17

శరీరం కాలిపోయనా ఆత్మ చావదు. అట్లానే ఈ జన్మలో చేసిన పాపాలుకాని పుణ్యాలు కాని మరుజన్మకు వాసనారూపంలో అంటుకుని వస్తాయ. పుణ్యాల వల్ల సుఖసంతోషాలు ఎలా కలుగుతాయో చేసిన పనిలో విజయం ఎలా వస్తుందో ఆ విధంగా పాపాల వల్ల రోగాలు, దారిద్య్రం పుట్టుక నుంచి వదలకుండా పీడిస్తూ ఉంటాయ.

11/02/2018 - 20:11

పుడమి తల్లికి ఎంత ఓపిక అంటే, ఇట్టి భూమిపై పుట్టిన ప్రతీ జీవి జీవించి ఉన్నంతకాలం ఆ జీవి బరువు మోస్తుంది. అదేకాక ప్రాణులకవసరమైనవి, అనవసరమైనవి కూడా ఆమె చెత్త, చెదారం రూపంలో మోస్తూ భరిస్తూనే ఉంటుంది. అందుకే నిద్ర లేవగానే భూదేవికి నమస్కరిస్తాము. తూర్పు, పడమర, ఉత్తర, దక్షిణం ఒక్కొక్క దిక్కుకు నమస్కరించడం వల్ల ఒక్కో ఫలితం వుంటుంది.

11/01/2018 - 19:20

మనిషి బుద్ధి వ్యామోహములకు దూరం చేసి అసలు నిజం తెలుసుకొనేట్టుగా చేసి కర్తవ్యోన్ముఖునిగా తీర్చిదిద్దేదే భగవద్గీత. కర్తవ్యానుగుణమైన కర్మ ప్రాధాన్యతను వివరించి జీవితాన్ని ఋజుమార్గంలో నడిపించి మనిషిని మహనీయుడిని చేసే అద్భుత శక్తి భగవద్గీతే.
అటువంటి భగవద్గీతలో ఏ అధ్యాయాలు చదివితే ఏ జ్ఞానం లభ్యమవుతుందో తెలుసుకొందాం.

11/01/2018 - 19:19

ఆడిటోరియమో
సమావేశ మందిరమో
ఏదైతేనేం వేదిక లెక్కడం వేడుక
సందర్భాన్ని విస్మరించి మలీ
వినిపించడమో వేడుక
విసిగించడమూ వేడుకే!

అభినందనో సత్కారమో
ఆవిష్కరణో సమ్మేళనమో
మరొకటో సందర్భం చేదైనా
వేదికపై ఠీవి ఒలకపొయ్యడమే

10/31/2018 - 19:14

నడక
ఆవలింతలకు
అరగంట
విరామమిస్తే చాలు
ఆయువును పెంచి
ఆరోగ్యానికి
నూరేళ్ల శ్రేయస్సు
నిస్తుంది నడక
నడక
అలవాటు
పడక జబ్బుల్ని
దూరం చేస్తుంది.
తాజా శ్వాసను
దగ్గర చేస్తుంది
నిత్యం ఒత్తిడి అనే
జీవన చిత్ర ప్రదర్శనకు
కాస్తంత విశ్రాంతి నిచ్చే
నడకను
దినచర్యగా కొనసాగిస్తే
నడక

10/31/2018 - 19:13

అడవులు పల్కరించడం ఇపుడు మానేసాయ్
గాలి ముద్దుపెట్టుకోకుండా తప్పుకుని వెళ్లిపోతుంది
వర్షాలు రావు చినుకు నాకు అందదు
చిన్నారుల ముఖం మీద
చిర్నవ్వు మాయమయ్యింది
ఇది దుఃఖగీతమే
విషాద సముద్రంలో విరక్తి గీతమే
పువ్వులలో మకరందం కనిపించటం లేదు
వెనె్నలలో చల్లదనం
నాకందకుండా మాయమయ్యింది
కాలువల గలగలలు లేవు

Pages