S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

07/17/2019 - 19:27

శ్లో: యాదేవి సర్వభూతేషు శక్తిరూపేణ సంస్థితా
నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమస్తస్యై నమో నమః
- చండీ సప్తశతి

07/16/2019 - 19:26

ప్రతిరోజు సూర్యారాధన చేస్తే అంతులేని ధనరాశులు అనారోగ్యమే లేని ఆరోగ్యం లభిస్తుంది. సూర్యుని ఆరాధిస్తే కలిమే కాదు బలిమి కూడా ఉంటుందనేది ఆర్యోక్తి. ప్రాతఃకాలంలో బ్రహ్మస్వరూపంగాను, మధ్యాహ్నం మహేశ్వరుడుగాను సాయంకాలంలో విష్ణుమూర్తిగాను ఆదిత్యుడు పూజించాలి.సూర్యుడు నమస్కార ప్రియుడు. సూర్యోదయ సమయంలో చేతులు జోడించి నమస్కరించటం, అర్ఘ్యం సమర్పించటం ఎంతో ముఖ్యమైనవి.

07/16/2019 - 19:25

సాధారణంగా వయసు మళ్లినవారిని చూచి హాయిగా రామాకృష్ణా అనుకుంటే పుణ్యం వస్తుందని ఉచిత సలహా ఇస్తూంటాము. భగవంతుడిని ఎన్నో పేర్లతో పిలుస్తూంటాము. దశావతారాలలోని పేర్లు చాలా ప్రసిద్ధమైనవే. కనీసం అందులోని మరే పేర్లతోనయినా పారాయణం చేయవచ్చు. మరి ఆ దశావతారాలలో రామా కృష్ణా అన్న రెండే పేర్లకు అంత ప్రశస్తి ఎందుకు వచ్చింది? ఈ దశావతారాలను మొదటి ఆరింటిని ఒక భాగంగాను తర్వాత నాలుగింటిని మరో భాగంగాను విభజించాలి.

07/15/2019 - 19:43

శ్రీ గురుతత్త్వమే పరమాత్మ తత్త్వము - అమృతము- శుభంకరము కైవల్యమని అందరూ నిరంతరమూ జ్ఞప్తియందుంచుకొనవలయును. లోకం లో సర్వులూ శ్రీ గురుపాదారవింద సంస్మరణము- సేవలతో తరించినవారే. సకల తత్త్వమార్గదర్శి శ్రీ గురుదేవుడే.

07/14/2019 - 22:33

శ్రవణ, కీర్తన, స్మరణ, ఫాదసేవన, అర్చన, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదన అను నవవిధ భక్తిమార్గాలనే గాక వాత్సల్యభక్తి , మధురభక్తి అనే మరో రెండు భక్తి విధానాలు కూడా ఉన్నాయ. మధుర భక్తిని గానీ వాత్సల్యభక్తిని గాని అలవర్చుకుంటే సమదృష్టి ఏర్పడుతుంది. అనిర్వచనీయమైన ఆనందం నిలిచి ఉంటుంది. వాటిని గురించి తెలుసుకొందాం.

07/11/2019 - 22:49

ఆషాఢ శుద్ధ ఏకాదశినే ‘తొలిఏకాదశి’గా అంటారు. పూర్వకాలమందు ఈ తొలి ఏకాదశితోనే సంవత్సర ప్రారంభంగా భావించేవారు. ఈ రోజును ‘శయన ఏకాదశి’ అని కూడా పిలుస్తారు. శ్రీమహావిష్ణువు ఈ రోజునుండి కార్తీకశుద్ధ ఏకాదశివరకు యోగనిద్రలో ఉంటాడని పురాణాలు చెబుతాయ.

07/11/2019 - 22:44

ఫణుల హారాలు కంఠాన ఫాలభాగ
మందు బూదియునొడలెల్లఁ జందనముగఁ
బూసికొను నిరాడంబర మూర్తివీవు
పాహిమాం పరమేశ్వరా! పార్వతీశ!

భావం: శంకరా! మెడలో పాములనే రత్నహారాలుగా ధరించితివి. ఫాలభాగమందే కాక శరీరమంతా బూడిద నే చందనముగా పూసుకొన్నావు. నిరాడంబర మూర్తివయ్య నీవు.

07/10/2019 - 18:56

ఋణానుబంధ రూపేణా పశుపత్ని సుతాలయాః
ఋణక్షయే క్షయం యాంతి కాత్రపరివేదనా’’
పశువులు, భార్య, పుత్రులు, ఇల్లు, ఆస్తులు- ఇవన్నీ కూడా మనిషి గత జన్మలో చేసుకున్నటువంటి సుకృతాలను (పాపపుణ్యాలను) బట్టి కలుగుతాయి. ఋణం తీరిపోగానే ఇవేవీ ఉండవు.

07/08/2019 - 18:44

‘‘సంతుష్టుడీ మూడు జగముల పూజ్యుండు
సంతోషికెప్పుడు జరుగు సుఖము
సంతోషిగాకుంట సంసారహేతువు
సంతసంబున ముక్తిసతియు దొరకు
పూట పూటకు జగంబున యదృచ్ఛాలాభ
తుష్టిని తేజంబుతోన పెరుగు
పరితోషహీనత ప్రభచెడిపోవును
జగలధార ననలంబు సమయునట్లు
నీవు రాజవనుచు నిఖలంబునడుగుట
తగవు గాదు; నాకు తగిన కొలది
యేను వేడికొనిన రుూ పదత్రయమును

07/07/2019 - 23:13

మనిషికో మాట పశువుకో దెబ్బ అన్నారు. ఇలా ఏమిటా అంటారా.. వినండి.. ఇందులోనే మంచి విజ్ఞానముంది. కూపస్థమండూకాల్లా మానవ జన్మ లభించినా ఉన్న విజ్ఞానంతోనో లేక చుట్టు పక్కల జరిగేవే ప్రాముఖ్యమైనవి అని వాటిని మాత్రమే చూస్తూ ఉంటే జ్ఞానం వృద్ధి అవదు. విజ్ఞానం పెరగదు. మానవుడు తనకున్న విచక్షణా వివేచనలతో ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితులను అవగాహన చేసుకొనాలి. ధర్మమేమిటో వివేచించుకోవాలి. అధర్మమేమిటో తెలుసుకోవాలి.

Pages