S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

05/13/2018 - 12:08

కొలంబస్ అమెరికాను కనుగొనెను. అమెరికా కొలంబస్ చేత కనుగొనబడెను అని అర్థం వచ్చే వాక్యాలు చెప్పి ఇంగ్లీషులో వాయిస్ పద్ధతి నేర్పించాలని ప్రయత్నించారు. ఇక మార్కొని రేడియోను కనుగొనెను అని కూడా చెప్పారు. ఆ రెండు సంగతులు మనకు సంబంధించినవి కావు కనుక నేను ఎప్పుడో మర్చిపోయాను. మా ఆవిడగారు పాలమనిషి వచ్చిందీ లేనిదీ కనుక్కుంటాను అన్నారు.

05/06/2018 - 07:02

.శీర్షికలోని ఈ మాట బహుశా ఎవరికీ తెలిసి ఉండదు. సంస్కృతంలో చెప్పాలంటే సకల కళావల్లభుడు అంటే అన్ని పనులు చేతనయినవాడు. జాక్ ఆఫ్ ఆల్ ట్రేడ్స్ అని ఇంగ్లీషులో ఒక మాట ఉంది. కానీ ఆ మాట వెంటనే మాస్టర్ ఆఫ్ నన్ అనే మాట కూడా వస్తుంది. అన్నింట్లోనూ కలుగజేసుకుంటాడు. కానీ ఏదీ సరిగా రాదు అన్న భావం అక్కడ మిగులుతుంది. చెప్పిన సంస్కృత సమాసంలో కూడా పొగడ్త కన్నా వ్యంగ్యమే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది.

04/28/2018 - 21:44

రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యం అంటూ ఒక మాట ఉంది. ఒకప్పుడు ప్రపంచాన్ని స్పెయిన్ వారు పాలిస్తే, ఆ తరువాత బ్రిటిష్ వారు ఆ స్థానంలోకి వచ్చారు. వాళ్లే మన దేశాన్ని కూడా రెండు వందల సంవత్సరాలపాటు పాలించి, మార్చి మళ్లీ అందించి వెళ్లిపోయారు. మన చరిత్ర మనకు కొత్తగా కనిపిస్తున్నది. ఈ సంగతి చెపితే చాలామంది ముక్కు విరుస్తారు.

04/22/2018 - 01:11

ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడే మా అబ్బాయి జపనీస్ భాష నేర్చుకున్నాడు. జపాన్ వెళతాడేమో అనుకున్నాను. కానీ అమెరికా వెళ్లాడు. జపాన్ వారి యానిమేషన్ ఫిల్మ్స్ అనే కార్టూన్‌లను మాత్రం తెగ సేకరించాడు. వాటిని నెట్‌లో నుంచి డౌన్‌లోడ్ చేయడం కాక అప్‌లోడ్ చేసేవారిలో ఒకనిగా మారాడు. మా ఇంట్లో అందరికీ ఈ తిక్క ఉంది. ఏ పని చేసినా దాని అంతం చూడాలి. అప్పుడు నాకు జపాన్, చైనా దేశాల గురించి కొంత ఆలోచన మొదలయింది.

04/14/2018 - 22:28

నిషికి జ్ఞాపకశక్తి ఉండడం ఒక రకంగా బాగుంటుంది. ఎక్కువ రకాలుగా కూడా బాగుంటుంది. అక్కడక్కడ మాత్రమే దానివల్ల చిక్కులు వస్తాయి. చదువుకున్నది జ్ఞాపకం రాకుంటే చదువుకు అర్థం లేదు. తెలిసిన విషయాలన్నీ జ్ఞాపకం ఉండి అవసరమయినప్పుడు తిరిగి మననం చేసుకోగలిగితే తెలివి కింద లెక్క. ఇంతవరకు బాగానే ఉంది కానీ, చదువుకున్న బడి గురించి కూడా జ్ఞాపకం చేసుకునే వాళ్లు ఎంతమంది ఉంటారని నా ప్రశ్న.

04/08/2018 - 01:43

ఊళ్లో ఎవరయినా పుట్టారా? అన్నది ప్రశ్న. లేదండీ, అందరూ చిన్నపిల్లలే పుడుతున్నారు అని జవాబు. ఈ ప్రపంచంలో పుట్టుకతో ఎవరూ గొప్పవారు కాదు. గొప్ప పనులు చేసినందుకు గొప్పవారు అవుతారు. గొప్పగా రాసినవారు చాలామంది ఉండవచ్చు. గొప్ప సైన్స్‌ను అందించినవారు అంతమంది లేకపోవచ్చు. కానీ ఎవరూ చేయని పనిచేసి ఎవరూ నడవని దారిలో నడిచినవారు చాలా తక్కువమంది ఉంటారు.

03/17/2018 - 23:39

మనిషి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. మరింత ముందుకు వెళ్లాలని కూడా చెప్పాను. సరం, మూరు పోయిన వారం లోకాభిరామమ్ చదవలేదు అనుకుందాము. కొంప మునగదు. ఇవాళటి ముక్క దానికదే అర్థమవుతుంది. వీలుంటే పోయిన వారం వ్యాసం చదవండి. అప్పుడు నా మాటలు మరింత బాగా మనసుకు ఎక్కుతాయి. మనం మనిషి పంటత్కత గురించి మాట్లాడే ప్రయత్నంలో ఉన్నామండీ. మరి ముందుకు సాగితే సంగతి తెలుస్తుంది. పదండి. ఇక మన శరీరం సంగతి.

03/10/2018 - 22:35

నేను చాలా మందిని ఇరకాటంలో పెట్టి ‘నీవు ఎవరు?’ అని ప్రశ్న అడిగాను. అలా చాలాకాలం పాటు చాలా సందర్భాలలో ఈ ప్రయోగం కొనసాగించాను. అందరూ ఇంచుమించు తేడా లేకుండా ‘మనిషిని!’ అని జవాబు చెప్పారు!
ప్రపంచంలో ఇన్ని రకాల జీవులు ఉండగా మనిషి ప్రత్యేకంగా ‘మనిషి’గా నిలవడానికి వీలు కలిగించిన పరిస్థితులు ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నకు పరిశోధకులతోబాటు అందరూ ఒక సమాధానం చెప్పడం నేర్చుకున్నారు.

03/06/2018 - 22:46

ఏమొదట్లో... అన్నిటికన్నా మొదట్లో.. ఏ అన్నిటికన్నా.. అసలు అన్నిటికన్నా.. అనగా.. ఈ ప్రపంచము, విశ్వమూ ఏవీ లేనప్పుడన్నమాట... నిజంగా మొదట్లో అసలేమీ లేదు. ఆ పరిస్థితిని ఊహించడమే కష్టం. ఇవాళ మనకు అన్నిటికన్నా చిన్నది అని చెప్పవలసి వస్తే పరమాణువు గుర్తుకు వస్తుంది. మన ప్రాచీనులు కూడా పరమాణువులలో అణువు, మహత్తులలో మహత్తు అంటూ వర్ణనలు చేశారు. పరమాణువులో భాగాలున్నాయి అంటున్నారు. అందులో ప్రోటాన్ ఒకటి.

02/24/2018 - 22:34

మంటో బతుకు కూడా అదుపు లేకుండానే జరిగింది. అతను తెగ తాగేవాడంటారు. ఒక వ్యాసంలో అతనే రోజుకు ఒక సీసా మాత్రమే తాగానని రాసుకున్నాడు. ఒక కథలో మాత్రం ఒకేనాడు పదిహేను కాయలు లాగించినట్టు కూడా రాస్తాడు. బతుకు, రచనలు అతడిని భయపెట్టిన జాడలు కనిపించవు. ‘అవలక్షణాలు, అనారోగ్యాలు, అపభ్రంశాలు అన్నీ కలగలిసి ఉన్న నా పాత్రలను నేను నావిగా అంగీకరిస్తున్నాను’ అంటాడు మంటో. అతను 42 సంవత్సరాల వయసులోనే వెళిపోయాడు.

Pages