S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

04/29/2017 - 23:49

చిత్రకారుడు బాపు, కార్టూన్‌లు వేసి కితకితలు పెట్టినపుడే బాగుండేది. ఆయనకు సినిమా చీమ ఎందుకు కుట్టిందీ, కనీసం నాకు, అర్థం కాదు. ఒకానొక మాసపత్రిక దీపావళి ప్రత్యేక సంచికలో ఆయన అప్పట్లో ఒక కార్టూన్ సీరియల్ వేసేవారు. బంగారం - సింగారం అనే కథలో ఆయన అప్పారావు అనే ఒక పాత్రను మనముందుంచారు. అదే అప్పారావును అందాల రాముడు సిన్మాలో రాజబాబు రూపంలో మరోసారి ప్రవేశపెట్టారు.

04/22/2017 - 23:48

బండిమీద చింతచిగురు బూడ్డెవోసి (కుప్ప పేర్చి) అమ్ముతుంటరు. ఎంత? అని అడగాల్సిన పని. దానికి ఎట్ల యిచ్చినవు? అని ప్రశ్న. కిలో ధర చెపితే ముందు, అంత ఎవరూ కొనరు. కొని ఆరబెట్టి వాడుకోదలుచుకున్నా, ఆ ధర విన్న తరువాత గుండె ఆగిపోతుంది. ఇంక చింతచిగురుతో పనే ఉండదాయె. అందుకే యాభయి గ్రాములు, వంద గ్రాముల ధర చెపుతరు. గుండె ఆగినంత పని అవుతుంది. కానీ ఆగదు. అయినా తినక తప్పదు. రుచి మరిగిన నోరు అంటరు.

04/17/2017 - 00:50

ఒక నవలకు మంచి పేరు వస్తుంది. దాన్ని ఆధారంగా ఒక సినిమా వస్తుంది. అది సూపర్‌హిట్ అవుతుంది. అందుకు చాలామంది అవసరమని విడిగా చెప్పనవసరం లేదు. ఆ సినిమాలో ఒక పాట ఉంటుంది. అది నాలాంటి ఎంతోమంది మనస్సుల్లో నాటుకుంటుంది. మెదడులో తిరుగుతుంది. వ్యాసం రాయిస్తుంది.

04/09/2017 - 00:16

అంగడిలో ఒక సరుకు కొంటారు. కొంతకాలం తరువాత అదే అంగడికి వచ్చి అదే సరుకు అడిగారు అంటే, ఆ సరుకు నచ్చిందని కదా అర్థం! నాగపూర్‌లో శివాజీ కాలేజ్ వాళ్లు నన్ను మళ్లీ ఉపన్యాసానికి పిలిచారు. ఈసారి కూడా అదే అంశం గురించి మాట్లాడమన్నారు. నాకు ఒక్క క్షణం నిరాశ కలిగినట్టుంది. కానీ, శ్రోతలు, సభికులు మారతారు గదా, అని నన్ను నేను ఊరడించుకుని ఉపన్యాసానికి సిద్ధం అయ్యాను.

04/01/2017 - 23:32

అతను

03/30/2017 - 02:42

చాలా కాలం నాటి మాట. ఏదో ఒక పత్రిక చదువుతున్నాను. పర్యావరణం గురించి వ్యాసం కనిపించింది. అప్పట్లో పర్యావరణ పరిరక్షణ గురించి మాట్లాడడం, రాయడం ఒక పద్ధతి. పర్యావరణాన్ని మనం రక్షించేది ఏమిటి? పాడు చేయకుండా ఉంటే చాలు అన్న పద్ధతిలో నేనూ రాశాను అప్పట్లోనే. వ్యాసం ఎత్తుగడ బాగుంది. ఆలోచన కూడా బాగుంది. చదువుతూ పోతే సంగతి మొత్తం ఏదో తెలిసిన వ్యవహారం లాగ కనిపించింది.

03/18/2017 - 23:30

వంద నవలలు, కథలకన్నా, అద్దంలో వలె ఎదుట కనిపిస్తున్న బతుకు ఆసక్తికరమయినది, అనిపిస్తుంది. అవును, నిజమేగాని, దాన్ని అందరి ముందు పరిచి పంచుకోవడానికి అభ్యంతరాలు ఉండయి. ముందు, దాన్ని అందంగ చెప్పేటందుకు చేతనయి ఉండవలె. అది పెద్ద సమస్య కాదు, అనే అనుకుందాము. ఈ బతుకు నా ఒక్కనిది కాదు. ఇందులో ఎంతో మంది ముందు వెనుక, ఇరుపక్కల ఉంటేనే అది సాగింది. సాగుతున్నది. ఇంకెంత కాలమో తెలియదుగాని సాగుతుంది.

03/12/2017 - 02:03

చెప్పిన కథ చెప్పకుండా చెపుతున్నాను. కించిత్తు గాత్ర సౌలభ్యం చెడింది, అని కథాకారుడు, పాలు, మిరియాలు అడుగుతాడు. నేను కొన్ని విషయాలను గురించి మాత్రమే అట్టు అటువేసి, ఇటు వేసి అన్నట్టు రాస్తున్నాను. కొంచెం కలం అరిగినట్టు నాకే ఒకోసారి అనిపిస్తున్నది. చెప్పవలసినవి చాలా ఉన్నాయని ఎప్పుడూ అనిపిస్తుంది. ఏం రాయాలి అనే నిర్ణయానికి వచ్చే సమయానికి అనుమానాలు మొదలవుతాయి. ఆదివారంనాడు ఎవరో ఒకరు ఫోన్ చేస్తారు.

03/05/2017 - 00:12

ఆగే బఢ్‌తే అంటే ముందుకు సాగుతూ అని అర్థం. అతను నడుస్తూనే ఉన్నాడు. ముందుకు కదులుతున్నాడు కూడా. నాలుగు అడుగులు నడిచే లోపల ఆలోచనలు మరెంతో దూరం ముందుకు, వెనుకకు వెళ్లి వస్తుంటాయి. అందుకే అతను హాయిగా ఆలోచిస్తూ ఒంటరిగా నడుస్తాడు. అట్లాగని అతని వెంట నడవడానికి అందరూ సిద్ధంగా నిలబడి ఉన్నారని కాదు. పక్కన మనిషి ఉంటే మాటలు మొదలవుతాయి.

02/25/2017 - 21:54

రేడియోలో అవసరం కొద్దీ సైన్స్ రాశాను. చదివాను. నాతో నేనే పోటీ పడి ఏవేవో వింత పనులు చేసి ఆనందం పొందాను. విన్నవారు కూడా ఆనందంగా ఉందన్నారు. అటు
తరువాత పత్రికలలో రాయవలసిందిగా మిత్రులు ప్రోత్సహించారు.

Pages