S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

12/08/2018 - 18:37

నాకు సినిమా రంగంలో పనిచేసే అవకాశాలు వచ్చాయి. కానీ నేనే వద్దని నిర్ణయించుకున్నాను. ఒక సందర్భంలో ఒకటి రెండు కథలు చెప్పాను. బాగున్నాయి, వీటిని మీ దర్శకత్వంలోనే సినిమాలు తీయవచ్చు కదా అని సీరియస్‌గానే ప్రతిపాదన వచ్చింది. ఎందుకు మానుకున్నానో, నాకు తెలియదు. ఈ మధ్యన ఒక నవల రాశాను. అది సినిమాకు బాగా పనికి వస్తుందని ఒకరికి ఇద్దరు అన్నారు. సినిమా ప్రపంచం వాళ్లను పరిచయం చేస్తాము అని కూడా అన్నారు.

12/01/2018 - 19:03

చాలా సంవత్సరాల తరువాత మా అబ్బాయి, అమ్మాయి, నేను, మా ఆవిడ నలుగురము కలవడం వీలైంది. అబ్బాయి అమెరికాలో ఉంటాడు. అమ్మాయి సింగపూర్‌లో ఉంటున్నది. మేము ఇంట్లోనే ఉంటాము కాని, పిల్లలు అనుకున్నంత తరచుగా ఇంటికి రారు. వచ్చినా ఇద్దరూ ఒకేసారి రారు. ఎవరికి వారు ప్రయోజకులు అయ్యారు. ఎవరి పని వాళ్లు చేసుకుంటున్నారు. మాయావిడ కూడా ఇంకా ఉద్యోగం చేస్తున్నది. నేనే తిని ఇంట్లో ఉంటాను.

11/24/2018 - 18:46

గడచిన సుమారు పది సంవత్సరాలుగా మా బాబు అమెరికాలో ఉంటున్నాడు. అయినా ఎందుకో గాని నాకు మాత్రం అమెరికా వెళ్లాలని అనిపించలేదు. మామూలుగా అందరూ తల్లిదండ్రులకు వచ్చే తప్పించుకోలేని తరువాతి తరం అవసరం కూడా మాకు రాలేదు. కనుక మేము అమెరికా వెళ్లాలని అనుకోలేదు. కానీ ఇనే్నళ్లకు ఇన్నాళ్లకు కేవలం సరదాగా అమెరికా వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నాము.

11/17/2018 - 19:15

ఈ ప్రపంచంలో మనిషిని పోలిన మనిషి ఉండటం మామూలే. మనిషిని పోలిన మనుషులు ఒకే ఊళ్లో ఉండనవసరం లేదు. ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఉండవచ్చు. నిజంగా మన లాంటి మనిషి ఎదురైతే మనకు కూడా ఆశ్చర్యంగానే ఉంటుంది. కానీ కొంచెం సైన్స్ పద్ధతిలో ఆలోచిస్తే, అన్ని రకాల మనలాంటి మనిషి మరొకరు ఉండడం కుదరదు అని అర్థం అవుతుంది.

11/10/2018 - 18:38

ఈ మధ్యన ఒక కథ చదివాను. అది చైనా దేశపు కథ. ఒక చిన్న కుర్రవాడు బుర్ర గొరిగించు కోవడానికి పడిన కష్టం గురించి ఆ కథలో చెప్పాడు. నిజంగా ఆ దేశంలో కూడా వెంట్రుకలు కత్తిరించుకోవడం అనే మాటకన్నా బుర్ర గొరిగించుకోవడం అనే మాటే ఎక్కువగా వాడతారట. అది చదివిన తరువాత నాకు ఈ నాలుగు అక్షరాలు రాయాలి అనిపించింది. పుట్టిన తర్వాత కేశఖండనం లేదా పుట్టెంట్రుకలు అనేది భారీ ఎత్తున జరిగే ఒక తతంగం.

11/03/2018 - 19:06

మయా సదృశా కః అన్యహ అస్తి అంటాడట మనిషి. ఈ మాట ఏకంగా భగవద్గీతలో ఉంది. నా వంటి వాడు మరొకడు లేడు పొమ్మంటున్నది. పోలికలు అనే విషయం గురించి మాట్లాడుతూ నేను తరువాతి అంశాలు అని రాసి లోకాభిరామం వ్యాసాన్ని వదిలేశాను. అది అలవాటులో పొరపాటుగా జరిగింది. అయినా ఆ తప్పును దిద్దుకోవలసిన బాధ్యత నా మీదే ఉంది.

10/27/2018 - 18:51

మాఊరు పాలమూరు అనే మహబూబ్ నగరానికి దగ్గరగా ఉన్నది. కనుక మా దగ్గర పోరగాండ్లకు అంతా సినిమా చూడడం బాగా అలవాటు. సినిమాకు పోదామా అన్నది ప్రశ్న. అయితే నాతానైతే దుడ్లు లేవు. ఇయాల నీవు వెట్టు. మల్ల వొయినప్పుడు నేను పెడుత, అంటూ సాగేవి.

10/21/2018 - 07:28

నిన్ను పోలిన మనిషి ఎదురయితే..!
మనిషిని పోలిన మనిషి ఉండడం మామూలే. ఇక కవలల సంగతి తెలిసిందే. కానీ కొంచెం లోతుగా వెళ్లి చూస్తే కవలల మధ్య కూడా కావలసినన్ని తేడాలు ఉంటాయి. వారిని సులభంగా గుర్తించవచ్చు. ఇక నిన్ను పోలిన మనిషి ఏ రకంగానూ నీలాంటి మనిషి కాదనడం విచిత్రం కానేకాదు.

10/13/2018 - 18:45

ఈ ప్రశాంత ఏకాంత సాయంత్రంలో నిదురించు జహాపనా అంటాడు కవి. సాయంత్రం బాగుందట. అంత చక్కటి సాయంత్రంలో ఏకాంతం కూడా దొరికిందట. అయితే మరి అప్పుడు పడుకోవడంలో అర్థం ఏమిటి? నాకు అర్థం కాలేదు. ఏకాంతంలో మన వ్యక్తిత్వం నిస్సందేహంగా బయటపడుతుంది అంటాడు తాత్వికుడు. గాలిబ్ తన కవితలో ఒకచోట, దిక్కుతెలియని ఏదో ఒక చోటి నుంచి కొత్త ఆలోచన వచ్చేస్తుంది. గాలిబ్ కేవలం ఆ భావనలను కాగితం మీద పెడతాడు, అంటాడు.

10/06/2018 - 19:04

భాషను గురించి మాట్లాడటం అంటే మాటను గురించి మాట్లాడటమే. మాట ఒక్క రూపంలో ఉండదు. పాట కూడా మాటలతో కూడినదే. కానీ పాట, మాట వేరు అనే పరిస్థితి వచ్చింది. మాట వ్యాసంగా ఉంటుంది. కథగా, కథానికగా, నవలగా, నాటకంగా, మరెన్నో రకాలుగానూ ఉంటుంది. ప్రపంచానికి, పత్రికల వారికీ ఇవన్నీ కావాలి. కానీ బతుకు గురించి వివరించి చెప్పే సైన్స్ మాత్రం ఎవరికీ పట్టకుండా పోతున్నది.

Pages