S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వాసిలి వాకిలి

08/31/2019 - 19:39

నేను ఎవరు?
పాతాళ లింగ మహర్షిని
అరుణాచల పాద నేత్రాన్ని
భూవలయ వౌలిక శక్తిని
అగ్ని క్షేత్ర శూన్య వౌనాన్ని
వాహన మంటప నిర్వ్యాపారాన్ని
హరితవనాన ధ్యాసలేని ధ్యానాన్ని
తమస్సును గిక తపోవనాన్ని.
*
నేన ఎవరు?
గమ్యాన్ని, కాను గమ్యస్థానాన్ని
గమనాన్ని, కాను గమ్యరచనను
వేయిస్తంభ మంటప సాధనను
సహస్రార గమన తపస్సును

08/24/2019 - 18:39

-1-
నేను
మహర్షిని
రమణాచలాన్ని
వౌనక్షేత్ర మునివాసాన్ని
అచల శిఖర అరుణ నేత్రాన్ని
మూలతాడున వౌన కౌపీనాన్ని
రాచపండున మృత్యువలయాన్ని
స్వాత్మతరించిన అమృతత్వాన్ని.
*
అరుణ శిఖరాన శ్రీచక్రాన్ని
శిఖర గర్భాన నవ మండలాన్ని
అష్ట దిగ్బంధన లింగ ప్రాకారాన్ని
అనాచ్ఛాదిత రూప విలాసాన్ని
గిరి ప్రదక్షిణన పథ సవ్వడిని

08/17/2019 - 19:34

-1-
నేను విశ్వ రచనను
*
కృష్ణబిల గర్భకోశ
చీకటి అణువున
స్వపరిణామంగా కాంతికణం
శూన్యతన పుట్టుకొచ్చిన కాంతి కిరణం.
చీకటి వెలుగుల సంయోగాన
ఆద్యంత రహితంగా
విస్తరిల్లిన వాయు గగనం
ఆకాశిక ప్రకృతిగా వాయు వలయం
ఘనీభవించిన వాయుసాంద్రతన
ఇబ్బడిముబ్బడైన కాంతికణాలు
పాలపుంతలైన నక్షత్ర వెలుగులు

08/10/2019 - 18:02

-1-
నేను స్నేహాన్ని
నిన్నటి వాస్తవాన్ని
వర్తమాన ఇజాన్ని
రేపటి సత్యాన్ని.
-2-
నేను స్నేహాన్ని
ఏకవచన బంధాన్ని
వీడని నీడను
నీ-నా ల పిలుపును.
-3-
నేను స్నేహాన్ని
జీవిత సింహాసనాన్ని
మనసెరిగిన వౌనాన్ని
మరపురాని గమనాన్ని
-4-
నేను స్నేహాన్ని
కంటిపాప దృశ్యాన్ని
కనుదోయి ఆనందాన్ని

08/03/2019 - 19:01

-1-
ఇంద్రియ క్రతువుల మట్టి ప్రమిదను
సిరా ధమనుల అర్ఘ్య తటాకను
ఇడా పింగళుల సుషుమ్న వాహికను
బ్రాహ్మీ ముహూర్త అగ్ని శిఖను
ప్రత్యూష పవన ప్రణవాన్ని.
*
నేను
మట్టిని ముద్దాడిన సిద్ధయోగిని
గాలిని స్నేహించిన ధ్యానశీలిని
నీటిని చిలకరించిన తపస్విని
అగ్నిని ఆవహించిన అమర్త్యుడను
గగనాన్ని చుంబించిన లయకారుడను.
*
నేను

07/27/2019 - 18:52

నేను
ఇలన కలను
కలన అలను
జీవితానికి స్వప్న జగత్తును
ఇల ఒక వాస్తవం
కల ఒక వాస్తవం
జీవనానికి కళాజగత్తును.
*
నేను
కల కంటాను
కలన
రేపు కనుపాపల దోగాడుతుంది
రేపటి వాస్తవం కదలాడుతుంది
ఆత్మ కళ్లల్లో కొలువుతీరుతుంది
వెలుతురు వేళ నన్ను వదలని ఆత్మ
రాత్రయితే చాలు నా కలను చేరుతుంది

07/20/2019 - 19:02

నా జననం ఒక నిర్మితి
నా జీవనయోగం ఒక వినిర్మితి
నా యోగజీవనం ఒక నవనిర్మితి
*
సృష్టికి నేనొక ప్రకృతిని
విశ్వకృతిక నేనొక ప్రతికృతిని
భువన కృతికి నేనొక ప్రవిమలకృతిని
*
భూగోళాన ఖగోళ సంపదను
సూర్యతత్వం నింపుకున్న పురుషను
పౌరుషేయానికి నిత్య సంస్కరణను.
*
చీకటి కమ్మిన వేళ చంద్రకాంతిని
మబ్బులు మెరిసిన వేళ చందనకాంతిని

07/13/2019 - 19:38

1
నేను
దాటాలి
నన్ను నేను దాటాలి
నన్ను నేను దాటిపోగలగాలి
దాయటం దాటాలి
దాగటం దాటిపోగలగాలి.
*
కదలిన గాలి
దాటింది నిన్నూ నన్నూ కాదు
తనకు తానుగా పరిణమించటానికే!
ప్రవహిస్తున్న నీరు
ఇరువైపులా వొరుసుకునేది
తనకు తాను ఉధృతం కావటానికే!
రాజిల్లిన నిప్పు
పైపైకి మంటలా ఎగయటం
తన హద్దులను పెంచుకోటానికే!

07/06/2019 - 18:54

అక్షరానికి అందని శూన్యం
రూపానికి అందని చీకటి కణం
కాలం లెక్కలో ఇమడని వెలుగు కిరణం
శూన్యానికి రూపావిష్కరణలా నీలాంబరం
ఆకాశాన వేలాడుతూ వెలుతురు కణాలు
మరిన్ని ప్రతిపత్తులతో గ్రహగోళాలు
గ్రహ సమీకరణలతో సౌర కుటుంబం
కణం కణం సంయోగించిన కాల ఆవిష్కరణ
కాలం గుప్పిటలో రూపారూప భౌగోళిక అణువు
కణవాసనతో అణుతత్వంతో మట్టిమనసుతో
అవతరించిన ‘నేను’
*

06/29/2019 - 18:20

1
నేను గెలవాలి
నన్ను నేను గెలవాలి
దేహం గెలుపు నాకు తెలుసు
మనసు గెలుపు నాకు తెలుసు
నిన్ను గెలవటం తెలుసు
గుంపును గెలవటం తెలుసు
నీ భాషను గెలవటం తెలుసు
గుంపు భావాన్ని గెలవటం తెలుసు.
*
నిన్ను గుంపును గెలవటం గెలుపేనా?
నాకిది తగునా?
*
గెలుపునకు నేను నిర్వచనాన్ని
నేను గెలుపునకు మనోవ్యాపారాన్ని

Pages