S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వీక్లీ సీరియల్

05/25/2019 - 19:53

‘నిజంగా యూవార్ గ్రేట్ ప్రభూ’ అంటూ అతన్ని చుట్టేసి అభినందనలతో ముంచేశాడు.
ప్రభు హాయిగా నవ్వేశాడు.
‘అభినందనలు చెప్పాల్సింది నాక్కాదు చంద్రా’ అన్నాడు మెరుస్తున్న కళ్లతో.
‘మరి? ఆ నర్స్‌కా?’
‘ఊహుఁ మన గౌతమికి!’
‘గౌతమికా?’

05/18/2019 - 20:45

‘నువ్వు.. నువ్వు.. అమ్మవారి ఆలయంలోని పూజారి శంకరయ్యోరి కూతురు చిన్నారి గౌతమివా?’ అన్నాడు విస్మయంగా. గౌతమి కళ్లు తళుక్కుమన్నాయి. ఒక్కసారిగా అతని కాళ్లకి చుట్టుకుపోయి బావురుమంది. రాయిలా కఠినంగా ఉండే దొర ఆమెని పొదివి పట్టుకుని-
‘ముందు కాస్త ఏదైనా తిను. తర్వాత మాట్లాడుకుందాం’ అన్నాడు.
* * *

05/11/2019 - 22:19

‘ఆ పల్లెల్లో గౌతమి వుందేమో అని’ అంటూ తన అనుమానాలు చెప్పాడు చంద్ర.
ఆలోచనలో పడ్డాడు నాయ్.
‘ఏవిటాలోచిస్తున్నారు? ఆ పల్లెలు కూడా భయంకరమైనవా?’ అన్నాడు ప్రభు.
‘ఛఛ అలా అని కాదు. ఇప్పుడామెని గాలించి పట్టుకోవాల్సినంత అవసరం ఏమిటా అని? కొంపతీసి ఆమె నగలతో సహా పారిపోయిందని అనుమానిస్తున్నారా?’ అన్నాడు నాయక్ ఆత్రుతగా.
‘ఛఛ! అదేం కాదు’ కంగారుగా అన్నాడు చంద్ర.
‘మరి?’

05/04/2019 - 18:22

‘ఏవిటీ?’ తుళ్లిపడ్డారిద్దరు ఆటవికులు.
‘అవును. మీ టైగర్‌తో మాట్లాడాలి’ అంది గౌతమి.
‘ఓ! నువ్వు మా దొరని పట్టించడానికొచ్చావా? అనుకుంటూనే ఉన్నాను. మీ నగరవాసుల్ని నమ్మలేం. డబ్బు కోసం ఏ గడ్డయినా తింటారు’ అంటూ ఇంకా ఏదో అనబోతున్న అతన్నాపేసింది గౌతమి.

04/27/2019 - 20:24

హాస్పిటల్ అంతా నిద్రావస్థలో ఉంది. వాచ్‌మన్ మందుకొట్టేసి మత్తుగా పడుకున్నాడు. అప్పుడే ఓ పేషెంట్ తాలూకు మనిషి వచ్చి లేపాడు.
‘ఏంటి?’ విసుక్కుంటూ అన్నాడు వాచ్‌మన్.
‘బాబూ పంపుల్లో నీళ్లు రావడంలేదు. కాస్త మోటర్ వెయ్యి నాయనా!’ అన్నాడు.
‘నీళ్ళయిపోయాయా? పెద్ద గదంత వాటర్‌టాంక్ నిండా నీళ్లుంటాయి. సరిగ్గా చూడండి’ అన్నాడు వాచ్‌మన్ విసుగ్గా.

04/20/2019 - 20:00

‘నా దగ్గరున్న నగలన్నీ మీకిచ్చేస్తాను. నన్ను అరెస్ట్ చెయ్యండి. అంతేకాదు ఏ శిక్ష వేసినా ఆనందంగా అనుభవిస్తాను. కానీ దయచేసి మా అమ్మాయిని మాత్రం ఈ రొంపిలోకి ఈడవకండి’ అన్నాడు శంకరయ్య దీనాతి దీనంగా వేడుకుంటూ.
‘అయితే ఈ దోపిడీలో డాక్టర్ గౌతమిగారికి ఎలాంటి సంబంధం లేదంటారు’ ఓరగా గౌతమికేసి చూస్తూ అన్నాడు ప్రయాగ.
‘లేదు లేదు’ అనేశాడు శంకరయ్య.

04/13/2019 - 19:54

ఆ రోజు సాయంత్రం ఆరు దాటుతుండగా ఇంట్లోకొచ్చిన గౌతమి, హాల్లో కూర్చుని తండ్రితో మాట్లాడుతున్న అనిల్‌ని చూసి క్షణం కంగారు పడిపోయింది.
‘అదిగో అమ్మాయొచ్చేసింది అనిల్. నువ్వు గమనించావో లేదో గానీ ఇప్పుడు గౌతమి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటోంది. నాకూ మనశ్శాంతిగా ఉంది. ఇదంతా నీ చలవే’ అన్నాడు శంకరయ్య కూతురికేసి ప్రేమగా చూస్తూ.
తేరుకున్న గౌతమి-

04/06/2019 - 22:18

ఆ రోజు అయిదేళ్ల గౌతమికి పుట్టెడు జ్వరం. ఒళ్లు తెలియకుండా ఎగిరెగిరి పడుతోంది. చుట్టూ భయంకరారణ్యాలు, గుట్టలు వుండే ఆ పల్లెకి వైద్య సౌకర్యాలు గానీ, ప్రయాణ సౌకర్యాలుగానీ ప్రయాణ సౌకర్యాలు గానీ అప్పట్లో లేవు. మరీ అవసరమైతే ఎడ్లబళ్ల మీద గానీ, డోలీల్లో గానీ పక్కగా వున్న పట్నానికి తీసికెళ్లి వైద్యం చేయించుకుంటారు.

03/30/2019 - 22:21

ఆలయం కేసి వచ్చినప్పుడల్లా కూడా శంకరయ్యని ఓ హంతకుడిగా చూస్తూ గుసగుసలాడుకునేవారు. ఇదంతా గౌతమికి బాధ కలిగించడమే కాదు. తండ్రి ఆరోగ్యం దెబ్బ తినడంతో ఆయనేమై పోతాడో అన్న భయం పట్టుకుంది. అయినా నోరెత్తలేని పరిస్థితి! అందుకే పిచ్చిదానిలా ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతోంది. ప్రతిరోజూ కాబోయే భర్త అనిల్ దగ్గరికెళ్లడం, ఓ డాక్టర్‌గా అతనికి చేదోడువాదోడుగా ఉండడం అలవాటే కాబట్టి ఇప్పుడూ అలాగే వెళ్తోందనుకున్నాడు తండ్రి.

03/30/2019 - 22:20

అర్ధరాత్రి కావస్తోంది.

Pages