S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వీక్లీ సీరియల్

07/13/2019 - 19:35

‘లూసీ? ఆమె ఎవరు?’ అందామె విస్మయంగా.
ఆమె మొహంలో కంగారు గానీ, మాటలో తడబాటు గానీ లేవు.
‘చెప్తాను. మీకు నేను తెలియదా?’ అన్నాడు అనిల్.

07/06/2019 - 19:10

అనిల్ మొహం వెలవెలబోయింది.
‘ఇక్కడ ఆమె తెలుసుకోవాల్సిందేం ఉంది’ అన్నాడు బలవంతంగా నవ్వుతూ.
‘మా దగ్గర కూడా అమాయకత చూపిస్తున్నావా? ఇక్కడ రహస్యం ఏం లేదా?’ చిరాగ్గా అన్నాడు కాంతారావు. అనిల్‌కి మాట రాలేదు.
‘గౌతమంటే నీకిష్టం కదూ?’ అన్నాడు ధర్మారావు.
‘ఇష్టం కాదు. ప్రాణం!’ గభాల్న అన్నాడు అనిల్.
‘అదే.. మన పీకలకి చుట్టుకోబోతోంది’

06/29/2019 - 18:47

రాష్ట్రంలోని ఇతర పనులన్నీ సవ్యంగా, సక్రమంగా జరిగిపోతున్నాయి. అడవి చుట్టూ అనుమానం వున్న ప్రతిచోటా పోలీసులు పహారా కాస్తూనే వున్నారు. కానీ అమ్మవారి నగల గురించి గానీ, దొంగల గురించి గానీ, ప్రభూ వాళ్ల ఆచూకీ గానీ తెలియలేదు.

06/22/2019 - 19:42

‘అన్నట్టు ప్రియ నాన్నగారి దగ్గరికొస్తోందిగా?’ అంది గౌతమి మాట మారుస్తూ.
‘అయ్యో! ఆవిడ రాకుండా ఎలా?’ ఆయన్ని కంటికిరెప్పలా చూసుకునేది ఆవిడే’ అన్నాడతను. గౌతమి ఏదో అనబోతుండగా ఉరుకులు పరుగులతో వచ్చింది చిన్ని.

06/15/2019 - 18:36

‘మిస్టర్ నాయక్! ఇప్పుడేం చేద్దాం?’ అన్నాడు మెల్లగా.
నాయక్ తన అనుమానాలు చెప్పాడు. తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి రెండు గంటలపాటు ఏవో రహస్య చర్చలు జరిపారు. మరి కాస్సేపు తర్వాత ఇల్లు చేరుకున్నాడు నాయక్.

06/08/2019 - 20:00

‘అవును సర్! ఆవిడ క్షేమంగా ఉన్నారు’ అతని చేతుల్లోని తన చేతుల్ని సున్నితంగా తీసుకుంటూ అందామె. అది చూసి కాస్త సిగ్గుపడ్డాడతను.
‘సారీ... చెప్పు! గౌతమి ఎక్కడుంది?’ అన్నాడు ఆతృతగా.
‘అడవిలోనే...’
‘అడవిలోనా? అడవిలో క్షేమంగా ఉందని నీకెవరు చెప్పారు?’ అనుమానంగా అడిగాడు అనిల్.
ఆమె నవ్వింది.

06/01/2019 - 23:23

తెలతెలవారుతుండగా ఓ పేషెంట్‌కి ఏదో అవసరం అయి వార్డ్‌బాయ్‌ని పిల్చింది.
అయితే ఇంకా అతను మత్తులోనే ఉన్నాడు.
‘వీడు తప్పతాగి పడినట్టున్నాడు’ అని విసుక్కుంటూ వాచ్‌మన్‌ని లేపింది. అతను విసుక్కుంటూ లేచి-
‘ఏంటి?’ అన్నాడు కొట్టినట్లు. ఆమె చెప్పింది.

05/25/2019 - 19:53

‘నిజంగా యూవార్ గ్రేట్ ప్రభూ’ అంటూ అతన్ని చుట్టేసి అభినందనలతో ముంచేశాడు.
ప్రభు హాయిగా నవ్వేశాడు.
‘అభినందనలు చెప్పాల్సింది నాక్కాదు చంద్రా’ అన్నాడు మెరుస్తున్న కళ్లతో.
‘మరి? ఆ నర్స్‌కా?’
‘ఊహుఁ మన గౌతమికి!’
‘గౌతమికా?’

05/18/2019 - 20:45

‘నువ్వు.. నువ్వు.. అమ్మవారి ఆలయంలోని పూజారి శంకరయ్యోరి కూతురు చిన్నారి గౌతమివా?’ అన్నాడు విస్మయంగా. గౌతమి కళ్లు తళుక్కుమన్నాయి. ఒక్కసారిగా అతని కాళ్లకి చుట్టుకుపోయి బావురుమంది. రాయిలా కఠినంగా ఉండే దొర ఆమెని పొదివి పట్టుకుని-
‘ముందు కాస్త ఏదైనా తిను. తర్వాత మాట్లాడుకుందాం’ అన్నాడు.
* * *

05/11/2019 - 22:19

‘ఆ పల్లెల్లో గౌతమి వుందేమో అని’ అంటూ తన అనుమానాలు చెప్పాడు చంద్ర.
ఆలోచనలో పడ్డాడు నాయ్.
‘ఏవిటాలోచిస్తున్నారు? ఆ పల్లెలు కూడా భయంకరమైనవా?’ అన్నాడు ప్రభు.
‘ఛఛ అలా అని కాదు. ఇప్పుడామెని గాలించి పట్టుకోవాల్సినంత అవసరం ఏమిటా అని? కొంపతీసి ఆమె నగలతో సహా పారిపోయిందని అనుమానిస్తున్నారా?’ అన్నాడు నాయక్ ఆత్రుతగా.
‘ఛఛ! అదేం కాదు’ కంగారుగా అన్నాడు చంద్ర.
‘మరి?’

Pages