S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

వీక్లీ సీరియల్

08/03/2019 - 19:38

పాతాళ స్వర్గానికి కాపలాగా భైరవి, భైరవుడు అనే దంపతులు ఉంటారు. నేనెలాలో వెళ్లి మీరు లోపలికెళ్లే మార్గం చూస్తాను. మీరు కందకం పక్కన ఉన్న చెట్లలో వుండి నేను సంకేతం ఇచ్చిన వెంటనే రండి’ అని మరికొన్ని జాగ్రత్తలు చెప్పి నడక వేగం పెంచింది చిన్ని.

07/27/2019 - 19:38

జింబోకింక ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కాలేదు.
‘్ఛ! నువ్వు మూర్ఖురాలివి. అసలిది నీ తప్పు కాదు. ఆ రోజే వాణ్ని నరికి పారేస్తే ఇవాళ ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు’ అన్నాడు పళ్లు నూరుతూ.
‘అదంత తేలిక్కాదులే. అయినా బావా! నాకు తెలియక అడుగుతాను. నేనెవర్ని చేసుకుంటే నీకెందుకు?’
‘ఎందుకా? నువ్వు నా మరదలివి కాబట్టి. నీ మంచి చెడ్డలు చూడాల్సిన బాధ్యత నా మీద కూడా ఉంది కాబట్టి’

07/20/2019 - 19:52

‘ఏం ఉంది.. కొండని తవ్వి ఎలుక కూడా దొరక్క వెళ్లుంటుంది. హనుమంతుడి ముందు కుప్పిగంతులా అన్నట్టు ఈ కుర్ర డాక్టర్ మన గుట్టు కనిపెడుతుందా?’ నవ్వాడు కాంతారావు.

07/13/2019 - 19:35

‘లూసీ? ఆమె ఎవరు?’ అందామె విస్మయంగా.
ఆమె మొహంలో కంగారు గానీ, మాటలో తడబాటు గానీ లేవు.
‘చెప్తాను. మీకు నేను తెలియదా?’ అన్నాడు అనిల్.

07/06/2019 - 19:10

అనిల్ మొహం వెలవెలబోయింది.
‘ఇక్కడ ఆమె తెలుసుకోవాల్సిందేం ఉంది’ అన్నాడు బలవంతంగా నవ్వుతూ.
‘మా దగ్గర కూడా అమాయకత చూపిస్తున్నావా? ఇక్కడ రహస్యం ఏం లేదా?’ చిరాగ్గా అన్నాడు కాంతారావు. అనిల్‌కి మాట రాలేదు.
‘గౌతమంటే నీకిష్టం కదూ?’ అన్నాడు ధర్మారావు.
‘ఇష్టం కాదు. ప్రాణం!’ గభాల్న అన్నాడు అనిల్.
‘అదే.. మన పీకలకి చుట్టుకోబోతోంది’

06/29/2019 - 18:47

రాష్ట్రంలోని ఇతర పనులన్నీ సవ్యంగా, సక్రమంగా జరిగిపోతున్నాయి. అడవి చుట్టూ అనుమానం వున్న ప్రతిచోటా పోలీసులు పహారా కాస్తూనే వున్నారు. కానీ అమ్మవారి నగల గురించి గానీ, దొంగల గురించి గానీ, ప్రభూ వాళ్ల ఆచూకీ గానీ తెలియలేదు.

06/22/2019 - 19:42

‘అన్నట్టు ప్రియ నాన్నగారి దగ్గరికొస్తోందిగా?’ అంది గౌతమి మాట మారుస్తూ.
‘అయ్యో! ఆవిడ రాకుండా ఎలా?’ ఆయన్ని కంటికిరెప్పలా చూసుకునేది ఆవిడే’ అన్నాడతను. గౌతమి ఏదో అనబోతుండగా ఉరుకులు పరుగులతో వచ్చింది చిన్ని.

06/15/2019 - 18:36

‘మిస్టర్ నాయక్! ఇప్పుడేం చేద్దాం?’ అన్నాడు మెల్లగా.
నాయక్ తన అనుమానాలు చెప్పాడు. తర్వాత ఇద్దరూ కలిసి రెండు గంటలపాటు ఏవో రహస్య చర్చలు జరిపారు. మరి కాస్సేపు తర్వాత ఇల్లు చేరుకున్నాడు నాయక్.

06/08/2019 - 20:00

‘అవును సర్! ఆవిడ క్షేమంగా ఉన్నారు’ అతని చేతుల్లోని తన చేతుల్ని సున్నితంగా తీసుకుంటూ అందామె. అది చూసి కాస్త సిగ్గుపడ్డాడతను.
‘సారీ... చెప్పు! గౌతమి ఎక్కడుంది?’ అన్నాడు ఆతృతగా.
‘అడవిలోనే...’
‘అడవిలోనా? అడవిలో క్షేమంగా ఉందని నీకెవరు చెప్పారు?’ అనుమానంగా అడిగాడు అనిల్.
ఆమె నవ్వింది.

06/01/2019 - 23:23

తెలతెలవారుతుండగా ఓ పేషెంట్‌కి ఏదో అవసరం అయి వార్డ్‌బాయ్‌ని పిల్చింది.
అయితే ఇంకా అతను మత్తులోనే ఉన్నాడు.
‘వీడు తప్పతాగి పడినట్టున్నాడు’ అని విసుక్కుంటూ వాచ్‌మన్‌ని లేపింది. అతను విసుక్కుంటూ లేచి-
‘ఏంటి?’ అన్నాడు కొట్టినట్లు. ఆమె చెప్పింది.

Pages