S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

09/20/2018 - 20:18

ఆ తల్లి నాగమాత కద్రువ సర్పాలకు ఇచ్చిన శాపం గురించి తెలిపింది. వారిని కాపాడుమని ఆదేశించింది.
ఆస్తీకుడు అలాగే చేస్తానని తల్లికి చెప్పి వాసుకితో ఇలా అన్నాడు. ‘‘నాగరాజా! మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి. భయం వలదు. జనమేజయుని దగ్గరకు వెళ్ళి మంచి మాటలతో అతన్ని సంతోషపెట్టి యజ్ఞాన్ని నివారిస్తాను’’. ఈ విధంగా అతను వాసుకి మొదలైన నాగశ్రేష్ఠుల భయాన్ని పోగొట్టి జనమేజయుని యజ్ఞశాలకు వెళ్లాడు.

09/19/2018 - 19:18

ఒకరోజు అలసటతో ఉన్న జగత్కారుడు ఆమె ఒడిలో తలపెట్టుకొని నిద్రిస్తున్నాడు. అప్పుడే సంధ్యాసమయం అయింది. ఆ సమయంలో సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి కనుక భర్త నిద్రించడం ధర్మం కాదని భావించింది. ‘‘నా భర్త యొక్క స్వభావం చాలా కఠినమైనది. నిద్ర లేపితే ఆగ్రహిస్తాడు. లేపకపోతే అతనికి ఆగ్రహం కలుగుతుందేమో. ధర్మహాని కలుగును. కనుక అతనికి ఆగ్రహం వచ్చినాసరే ధర్మలోపం చేయకూడదు.

09/18/2018 - 18:50

ఆస్తీకుడు అలాగే చేస్తానని తల్లికి చెప్పి వాసుకితో ఇలా అన్నాడు. ‘‘నాగరాజా! మీరు నిశ్చింతగా ఉండండి. భయం వలదు. జనమేజయుని దగ్గరకు వెళ్ళి మంచి మాటలతో అతన్ని సంతోషపె ట్టి యజ్ఞాన్ని నివారిస్తాను’’. ఈ విధంగా అతను వాసుకి మొదలైన నాగశ్రేష్ఠుల భయాన్ని పోగొట్టి జనమేజయుని యజ్ఞశాలకు వెళ్లాడు.
అక్కడ అతను అనేకవిధాలుగా జనమేజయుని స్తుతించాడు.

09/17/2018 - 18:38

ఒకరోజు అలసటతో ఉన్న జగత్కారుడు ఆమె ఒడిలో తలపెట్టుకొని నిద్రిస్తున్నాడు. అప్పుడే సంధ్యాసమయం అయింది. ఆ సమయంలో సూర్యునికి అర్ఘ్యం ఇవ్వాలి కనుక భర్త నిద్రించడం ధర్మం కాదని భావించింది. ‘‘నా భర్త యొక్క స్వభావం చాలా కఠినమైనది. నిద్ర లేపితే ఆగ్రహిస్తాడు. లేపకపోతే అతనికి ఆగ్రహం కలుగుతుందేమో. ధర్మహాని కలుగును. కనుక అతనికి ఆగ్రహం వచ్చినాసరే ధర్మలోపం చేయకూడదు.

09/09/2018 - 22:53

అంటే అత్యాధునికమైన హాకింగ్ సిద్ధాంతం ప్రకారం సృష్టి, సృష్టి వెనుక లయం, దాని వెనుక సృష్టి రుూ చక్రం నిరంతరంగా సాగుతూనే వుంటుందన్నమాట. ఇదే గదా! మన పురాణాలు చెప్పింది. మరో చిత్రమేమంటే హాకింగ్‌గారి సిద్ధాంతం ఋగ్వేదములోని నాసదీయ సూక్తంలో చేసిన ప్రళయ వర్ణనలను దాదాపు పోలివున్నది.

09/07/2018 - 19:02

ప్రపంచంలో వెలుతురు యొక్క లేదా విద్యుదయస్కాంత తరంగాల యొక్క వేగమే అతి పెద్ద వేగం. అది సెకనుకి 1,86,000వేల మైళ్ళు. దాన్ని మించిన వేగం వుండటానికి వీలు లేదు. ఇది ఐన్‌స్టీన్ నిరూపించిన సత్యం. ఇలాంటి పరిస్థితిలో 8,00,000 మైళ్ళ దూరాన వున్న అణువులు ఒకే క్షణంలో ఒకే రీతిగా ఎలా స్పందిస్తున్నాయి? ఈ సంబంధమేమిటీ? దానిని సైన్సువారు ‘సూపర్ ల్యూమినల్’’ సంబంధం అన్నారు.

09/06/2018 - 19:21

వరుసగా నోబుల్ బహుమతులు మెట్లుమెట్లుగా సంపాదించుకొంటూ వచ్చిన ఈ సిద్ధాంతాలు మన యోగ సిద్ధాంతంతో, ఉపనిషత్ సిద్ధాంతంతో ఎలా సమన్వయిస్తున్నాయో చూసినప్పుడు ఆశ్చర్యం కలుగక మానదు.

09/05/2018 - 18:29

అయితే ఫలానా పెట్టె ఎక్కడ వుంది అని అడిగినప్పుడు అణుఖండాల కొలతలలో దాని స్థానం ఎక్కడ వుందో చెప్పమని మన వుద్దేశ్యం కాదు. అలా కాక ఒక హైడ్రోజను అణువు తీసుకోండి. దాని మధ్యలో ఒక నూట్రాన్ వుంది. దాని చుట్టూ ఒక ఎలక్ట్రాన్ తిరుగుతూ వుంది. సరీగా ఈ సమయంలో ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఏ మూల వుంది? అని ప్రశ్నించాం అనుకోండి. అప్పుడు సమాధానం ‘పెట్టె అలమరలో వున్నది’ అన్నంత స్థూలంగా చెప్పలేము.

09/04/2018 - 19:07

సిలికాన్ అణువు అంటే ఏమిటి? అని ప్రశ్న. వైజ్ఞానికుడు వచ్చి ఆ రాతిని నూరి ఒక అణువును చూపాడు. ‘‘ఇది అణువు. దీని మధ్యలో ఒక న్యూట్రాన్ వుంటుంది. దాని చుట్టూతా కొన్ని ఎలక్ట్రానులు పరిభ్రమిస్తూ వుంటాయి’’ అని చెప్పాడు. ఎలక్ట్రాన్ అంటే ఏమిటి? దాని స్థితి ఏమిటి? అని మళ్ళీ ప్రశ్న. ఇక్కడే హైసన్‌బర్గ్ ప్రవేశించాడు. ఈ ఎలక్ట్రానులు ఒక విధంగా వుండటం లేదు.

09/03/2018 - 19:25

మన పురాణాలలో సూర్యకిరణాలను వర్ణించిన తీరు రుూ సిద్ధాంతానికి సంపూర్ణంగా సరిపోతోంది. సూర్యుడికి ఏడు గుఱ్ఱాలు ఉన్నాయని, వాటిని పాముల పగ్గాలతో పట్టుకొంటున్నాడని పురాణాలు చెపుతూ వున్నాయి. ఈ పాముల గమనం అలల గమనం లాగా వుంటుంది. అలాగే అవి తోక దగ్గర సన్నగా వుండి తల దగ్గరకొచ్చే సరికి లావుగా వుంటాయి.

Pages