S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

11/17/2016 - 04:57

ఎందుకంటే ఒక వ్యవస్థ కుప్పకూలినా మరో కొత్త వ్యవస్థ పునర్నిర్మించబడినా అది ప్రజల ఆలోచనల్లోనూ, చేతల్లోనూ వారాశించిన మార్పు వల్లే జరుగుతుంది కనుక’’ అన్నాడు గౌతమ్ లేచి నిలబడుతూ.
సామ్రాట్ లేచే ప్రయత్నం చేయకుండా ‘‘మనవాళ్లంతా మీ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉంటారేమో! మీరు వెళ్లండి. నేను కాస్సేపు కూర్చుని వస్తాను’’ అన్నాడు.

11/15/2016 - 21:05

ఈ రోజుకూ రేపటికీ తేడా ఉండాలి. ఈ రోజైన అనుభవాలు, రేపు కాబోయే అనుభవాలు ఒక్కటిగానే ఉంటే జీవితంలో సారం ఏముంటుంది?
మనిషి సగటు ఆయుఃప్రమాణం డెబ్భై సంవత్సరాలనుకుంటే.. కనీసం నెలకో కొత్త అనుభవం చొప్పున.. పోనీ చిన్నప్పటి పదిహేనేళ్లు తీసేసినా.. యాభై అయిదూ ఇంటూ పనె్నండూ.. అంటే ఎడు వందల ఇరవై అనుభవాలైనా రుచి చూడకుండా చచ్చిపోతే ఎలా?’’ అన్నాడు గౌతమ్.
‘‘కొత్త అనుభవాలంటే.?’’ అన్నాడు సామ్రాట్.

11/13/2016 - 21:09

‘‘మళ్లీ అలానే మాట్లాడ్తున్నావు నువ్వు. నేను మీతో రావడానికి సాకులు చెప్పే స్థాయిలో మా పరిచయం లేదు. ఆవిణ్ణి ఒప్పించి వస్తానని నేను మాట వరసకు అన్నదాన్ని నువ్వు మరోలా అర్థం చేసుకున్నట్టుగా ఉన్నావు.

11/12/2016 - 22:10

‘‘లేదు.. స్వర్గంలో పెళ్లిళ్లు నిర్ణయించేది ఎవరా? అని ఆలోచిస్తున్నాను’’ అని నవ్వాడు సామ్రాట్.
ఆమె భ్రుకుటి ముడిపడిందతడి మాటల్తో. ‘‘చూడబోతే మీదీ నాలాంటి సమస్యలానే కనిపిస్తోంది. అవునా?’’ అంది సాహిత్య.
‘‘ఊ.. ఇంచుమించుగా అంతే. కాకపోతే మా సంసారంలో నేను మీరైతే, మా ఆవిడ మీవారు’’ అన్నాడు సామ్రాట్ భావరహితంగా.

11/12/2016 - 07:27

‘‘మనం ఒకరి గురించి మరొకరికి వివరంగా చెప్పుకోకపోయినా మన మధ్య భావసారూప్యత ఉండటంతోపాటు మన నిత్య జీవితంలోని అసంతృప్తులు కూడా మనమిలా కల్సుకుందుకు చాలావరకూ కారణమేమో!’’ అంది సాహిత్య.
‘‘మీ వారూ..’’ అని ఆగిపోయాడు సామ్రాట్.

11/11/2016 - 00:04

వారి ముందు తన చేతిని చాపి ‘‘తీసుకోండి. కాలక్షేపం బఠానీలు.. ఒక్కో పొట్లమూ రెండ్రూపాయలే!’’ అన్నాడా కుర్రాడు.
చేతినైతే వారిద్దరిమధ్యకూ చాపాడు గానీ వాడి చూపులు మాత్రం సామ్రాట్‌పైనే ఉన్నాయి.
ఆ కుర్రవాడి అనుభవంలో అలా పార్కుల్లోనూ, ఇతర విహార స్థలాల్లోనూ అటువంటి సరుకును కొనేందుకు ఆడవాళ్లంతగా ఇష్టపడకపోవడమూ, కొండకచో మగవాళ్లు కొనబోయినా ఆడవాళ్లందుకు అడ్డుపడడమూ చాలాసార్లు జరిగింది.

11/10/2016 - 07:48

భోజనాలయ్యాక అది నిజమో కాదో తెల్సుకుందుకు తన చేతిని గిల్లుకోబోయిన అతణ్ణి వారించి, తన మొహాన్నతడి దగ్గరగా చేర్చి, ‘‘ఇది కల కాదు నిజమే! అనుమానంగా వుంటే నా బుగ్గ గిల్లి చూసుకోండి’’ అంటూ అతడికి మరింత దగ్గరగా జరిగింది సామ్రాజ్ఞి.

11/08/2016 - 21:12

‘‘గుర్తుంచుకో! పిల్లిలా ఉండే మొగాడు ఉన్నట్టుండి పులిలా మారాడంటే పెళ్లాం పట్టు అతడిమీద సడలినట్టే! అలా సడలడానికి కారణం.. సాధారణంగా మరో ఆడదాని సహాచర్యం అతడికి దొరకడమే అయ్యుండే అవకాశాలే ఎక్కువ!’’ తల్లి మాటలు గుర్తుకురాగానే సామ్రాజ్ఞి గుండె ఝల్లుమంది!
ఆఫీస్ టూర్‌మీద పొరుగూరి వెళ్లి నాల్రోజులుండి వచ్చాడు సామ్రాట్. టూర్‌కు వెళ్లకముందు సామ్రాట్ ఇలా లేడు.

11/06/2016 - 21:54

సాహిత్య వంటి వ్యక్తి తనకు స్నేహితురాలిగా దొరికిన తర్వాత కూడా సామ్రాజ్ఞి ప్రవర్తన గురించి బాధపడడంలో అర్థం లేదనిపించిందతడికి.

11/06/2016 - 04:26

పుస్తకాలుంటే చాలు నాకు, ఇంకేమీ అక్కర్లేదు. బజారుకెళ్లి చీరలు, నగలు కొనుక్కోవడంకంటే నాకిష్టమైన పుస్తకం కొనుక్కోవడమే నాకు ఎక్కువ తృప్తినిస్తుంది’’ అందామె సంతోషం నిండిన కళ్లతో.
‘‘మీరేమైనా అనుకోండి సాహిత్యగారూ.. మన మధ్య ఇంత సారూప్యత ఉన్నప్పుడు మన పరిచయాన్ని ఇక్కడితో ముగించడం నాకిష్టం లేదు’’ అన్నాడు సామ్రాట్ దృఢంగా.
సాహిత్య ఉలిక్కిపడింది.

Pages