S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

02/25/2016 - 20:46

ఇక్కడ రంగస్థలాలపై చాలాసేపు నృత్య ప్రదర్శనలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి. నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు ఇదేవిధమైన కార్యక్రమం ఏర్పాటుచేయబడింది.
సాయంత్రంవేళ అవుతున్న మార్తాండుడు ప్రతాపం చాలించి లోకం మీద తన వేడి కిరణాలను ఉపసంహరించుకొని పశ్చిమాద్రికి ప్రయాణమవుతున్నాడు.

02/24/2016 - 08:23

వీరవరుల పౌరుష విన్యాసాలైన ఖడ్గం, బల్లెం, అశ్వారోహణం, గజారోహణం మొదలైన విద్యలన్నీ రాజసముఖంలో ప్రదర్శనకు సిద్ధమైనాయి. విజయనగరంలో రత్నాల వర్తకులంతా మరిన్ని మేలి రత్నాలను రాసులుగా పోసి ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నారు. వివిధ రత్నాభరణాల భూషణాలు ధరించిన స్ర్తి పురుషులు ఆనందాతిరేకంతో నృత్యాలు చేస్తున్నారు.

02/21/2016 - 23:41

‘‘రాయా! నీవు నామీద ఉంచిన నమ్మకానికి నీ గురుభక్తికి నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. నా మఠదైవం గోపాలకృష్ణునికి అంకితంగా నేనీ బాధ్యత స్వీకరిస్తున్నాను’’ అన్నారు వ్యాసరాయలు.
కృష్ణరాయలు, తిమ్మరుసు మంత్రి, వ్యాసరాయలకు ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

02/21/2016 - 01:10

రాయలు అప్పాజీకి, అందరికీ అభివాదం జేసి సింహాసనం అధిష్ఠించాడు. రాయల దేవేరులు కూడా ఉచితాసనాన్ని అలంకరించారు.
పెద్దనామాత్యుడు రాయల కీర్తిని నుతిస్తూ...
‘‘ఉదయాచలేంద్రంబు ...........శ్రీకృష్ణదేవరాయాగ్రణ్యు’’
అని ఆశీర్వదించాడు. రాయలు చిరునవ్వుతో నమస్కరించాడు. నందితిమ్మన్నగారు రాయలను వినుతిస్తూ..
‘‘ఉదయా.............. శ్రీకృష్ణరాయవిభుడు’’

02/19/2016 - 21:25

శిల్పాచార్యులవారి దగ్గరికి వెళ్లి శిల్పిగా ఉద్యోగం అర్థిస్తే పాటలు పాడే శిల్పి మా కక్కర్లేదన్నాడు.
సంగీతాచార్యుడుగా మారుదామంటే రాళ్ళ మధ్య బతికేవాడు సంగీతానికి పనికిరాడన్నారు.
ఎందుకిలా? ఎన్నాళ్లిలా? నేనెవరిని? నా జీవితం ఎందుకిలా.. నా జీవితమే ఎందుకిలా? స్ర్తి పురుషులమధ్య ఆకర్షణ ఇంత బలమైనదా!

02/19/2016 - 04:14

నరసప్ప నాయకుని ముగ్గురు భార్యలలో నాగలాంబిక కుమారుడు రాయలవారు. అందరికీ తెల్సిన విషయమే గదా!’’ మంజరి వీరేంద్రుని అపోహను ఖండించింది.
అతడు వికటంగా నవ్వాడు.
‘‘ఇదంతా మీరనుకుంటున్నది. కానీ అది నిజం కాదు. మీలాంటివారిని మభ్యపెట్టడానికి. అసలు సంగతి చెబుతాను విను జగన్నాథ!

02/17/2016 - 23:15

వాళ్లంతా ‘నభూతో న భవిష్యతి’ అన్నట్లు విజయనగర రాజధాని హంపీ పట్టణాన్ని నిర్మిస్తున్న మయులా అన్నట్లున్నారు. ప్రతి ఒక్కరి మనసుల్లో సంకల్ప దీక్ష, నేత్రాల్లో కళాకాంక్ష ద్యోతకమవుతున్నాయి.
శిల్పాచార్యులు మళ్లీ కొనసాగించారు.

02/17/2016 - 05:59

‘‘నీవన్నదానిలో అణుమాత్రమయినా అసమంజసం లేదు. రేపు తిమ్మరుసులవారిని కలిసి నీ కోరిక విన్నవిద్దాం’’ ఒప్పుకున్నాడు చంద్రప్ప.
‘‘మన వివాహం విరూపాక్ష మందిరంలో జరగాలి’’ ఆమె కోరింది.
‘‘ఎంత చక్కని యోచన చేశావు మంజూ! విజయనగర సామ్రాజ్య రక్షకుడా ప్రభువు. అతని కృపతోనే మనం ఒకటవుదాం’’ అతనూ సంతోషించాడు.

02/14/2016 - 20:08

‘‘ప్రభూ! నాచే విరచితంబైన పారిజాతాపహరణ మహాప్రబంధంలో చాలావరకు విన్పించాను. నేడు విన్పించు రచన ఈ కావ్యానికి చాలా ముఖ్యమైంది. అవధరించండి.
అలకబూని కోప గృహంలో ఉన్న సత్యభామను ప్రసన్నం చేసుకోవటానికి శ్రీకృష్ణుడు అనేక విధాల ఆమెను అనునయించాడు. చివరకు
పాటల గంధి.......... నుచిత వ్యాపారముల్నేర్తురే!
ఇంత జరిగినా శ్రీకృష్ణ స్వామి ఏమన్నాడో వినండి ప్రభూ!

02/13/2016 - 22:44

‘‘చంద్రా!’’
‘‘మంజూ! సాహసం కూడా అదను కనిపెట్టి చేయాలి. ఈ వార్త నాకూ తెలిసింది. తిమ్మరుసుగారికి చేరింది కూడా! న్వు మీ ఇంటికి పో! నేనూ వచ్చి కలుస్తాను. అక్కడ నీ అవసరం ఉంది’’ అంటూ ఆమెను అశ్వంపైన ఎక్కించుకొని కృష్ణసాని ఇంటి దగ్గర దింపి వచ్చినంత వేగంగా వెళ్లిపోయాడు చంద్రప్ప.
ఇంటి దగ్గర జనం గుమికూడారు. తలా ఒకటి అనుకుంటున్నారు.

Pages