S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

కథ

10/20/2018 - 21:09

‘అమ్మా జయా...’
‘ఆ.. ఏంటి మామయ్యా, కాఫీ కోసమేగా. ఇది ఈ రోజుకి మూడోసారి. కొంచెం తగ్గించుకొంటే ఆరోగ్యానికి మంచిది కదా’
చేతికి కాఫీ కప్పందిస్తూ అంది కోడలు.
‘మరేం చేయనమ్మా. నీ చేతి కాఫీ రుచి అలాంటిది...’ అని కాఫీ తాగుతూ ‘నేనలా బయటి కెళ్లొస్తాను’ అని వెళ్లిపోయారు మామగారు.

10/13/2018 - 23:48

సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపికైన కథ
*
పదేళ్ల కిందటి సంగతి...
జూన్‌లో ఓ రోజు సాయంత్రం తొలిసారి ఆమె నన్ను కలిసింది, ఉద్యోగం కోసం!
‘ఇదొక చిన్న ట్రస్ట్ మేడమ్. ఏడాదిలో మూడో నాలుగో కార్యక్రమాలు చేస్తానంతే. మీకు ఉద్యోగమివ్వగలిగినంత పెద్ద సంస్థ కాదు’ నచ్చజెప్పబోయాను.

10/13/2018 - 23:47

సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపికైన కథ
*
చీకటి చిక్కబడింది. నగరం నిద్రలోకి జారుకుంటోంది. ఆ ఆస్పత్రి ఆవరణలో మాత్రం ఇంకా సందడిగానే ఉంది. హారన్ కొడుతూ వస్తున్న అంబులెన్స్. పురుళ్ల వార్డులో ప్రసవ వేదన పడుతున్న ఒక మాతృమూర్తి ఆక్రందన లీలగా-

10/13/2018 - 23:45

సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపికైన కథ
*
‘సందేహం లేదు, అతను సుష్మిత్!’ అన్నది నా మనసు. అతన్ని చూడగానే అప్రయత్నంగా ఉబికి వచ్చిన ఉత్సాహం దాన్ని మరి నిలవనివ్వలేదు. అన్నీ మరచి అతని వైపు దూసుకు వెళ్లింది. ‘అవును, సుష్మితే!’ అని ధ్రువపరుస్తున్నట్టు, శరీరం కూడా తనకు చేతనైనంత చురుగ్గా మనసును అనుసరించింది.
ఎన్నాళ్లయింది సుష్మిత్‌ని చూసి.. అయిదేళ్లు దాటిపోయాయేమో!?

10/13/2018 - 23:44

సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపికైన కథ....
*

10/13/2018 - 23:43

సాధారణ ప్రచురణకు
ఎంపికైన కథ
*

09/29/2018 - 22:42

సాధారణ ప్రచురణకు ఎంపికైన కథ
*
చంటిపిల్ల గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్నట్టు పదేపదే అన్పించసాగింది పొలంలో కూలి పని చేస్తోన్న కాశమ్మకి.
మరి తల్లి మనసు నిలవలేకపోయింది.
‘పొద్దుటనగా పాలిచ్చాను. బిడ్డ ఆకలికి తాళలేదు. పాలిచ్చి ఇదిగో ఇక్కడున్నట్టుగా వచ్చేత్తా’ రైతుకి చెప్పి, అతడి అంగీకారం కోసం చూడకుండా, పొలాలకి అడ్డం పడింది.

09/22/2018 - 19:15

ఆదివారం.. ఉదయం తొమ్మిది గంటలు.. నగరంలో పేరుమోసిన ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ.. కంప్యూటర్ బ్లాక్ ముందు అమ్మాయిలంతా ఒక క్యూలో, అబ్బాయిలంతా మరో క్యూలో బారులుతీరి నిలబడి ఉన్నారు.
వాళ్లలో కొందరి ముఖాల్లో ఆతృత, ఆందోళన, ఉత్సుకత నిండి ఉంటే, మరి కొందరి ముఖాల్లో నిర్లక్ష్యం, బద్దకం కొట్టొచ్చినట్టు కనపడుతున్నాయి. వాళ్లంతా బ్యాంకు ఉద్యోగం కోసం పోటీ పరీక్ష అటెండ్ కావడానికి నిలబడి ఉన్నారు.

09/01/2018 - 18:53

‘నీ ముద్దుల కొడుకు నుంచి సమాధానం వచ్చిందా? ఏమిటీ అలా ఆముదం తాగిన మొహం పెట్టేవ్.. ఓహో... సమాధానం వచ్చిందన్నమాట. అదీ ‘ల’ కేత్వం, ‘ద’కి కొమ్ము.. అందుకా ఈ మొహం.. వాడు ఆ ముదనష్టపు దేశం వెళ్లేటప్పుడే చెప్పేను. వాడి మెడలు వంచి పెళ్లి చేసేసి పంపుదామే.. అంటే విన్నావూ.. వివాహం విద్యా నాశాయః.. దిబ్బ దిరుగుండం, ఉద్యోగం వచ్చేక చేద్దాం అన్నావ్.. సరే పోనీలే అనుకున్నాను.

08/18/2018 - 20:52

మధ్యాహ్నం భోజనాలు అయ్యాక ఉయ్యాల బల్లపై కూర్చుని మరుసటి రోజు ఉదయమే వెళ్లిపోబోతున్న మనవరాలితో పరంధామయ్యగారు కబుర్లాడుతున్నారు. ఇంతలో భార్య అనసూయమ్మ తాంబూలం పట్టుకొచ్చి ఆయన చేతిలో పెట్టి ముభావంగా లోపలకి వెళ్లిపోయింది.

Pages