S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

బాల భూమి

06/10/2018 - 00:02

సీతాపతి మాస్టారికి ఆ రోజంతా ఆందోళనగా ఉంది. గత కొన్ని రోజులుగా ఐదవ తరగతి పిల్లల డబ్బు, వస్తువులు మాయమవుతున్నాయి. ఆ రోజయితే ఏకంగా ఆయన ఖరీదైన పెన్నుని మాయం చేసారు. దురలవాట్లకు లోనయిన విద్యార్థుల పనే అయి ఉంటుందని గ్రహించారు మాస్టారు.

06/02/2018 - 21:35

తెలుగు జాతీయాలు
=============
పుక్కిటి పురాణము
సారములేని తేడాలు కనుక్కోండి

లోకాభిరామాయణం
ఆకాశరామన్న
ఊరు, పేరు లేని మనిషి
అడవిగాచిన వెనె్నల
ఎంత మనోహరమైనా వ్యర్థమగుట
బ్రతుకు జీవుడా
మీదపడిన ఆపదను తప్పించుకొనుట
తాతకు దగ్గులు నేర్పుట
తెలిసినవాడికి తెలియజెప్పబోవుట

06/02/2018 - 21:33

‘ఇదుగో రోజూ ఇలా అన్నం పారేస్తే బూచాడు ఎత్తుకుపోతాడు’ అంది కోప్పడుతూ గౌరి.
‘బూచాడంటే..’ అడిగింది రాణి.
‘బూచాడంటే మనింటికి వస్తాడే గడ్డం పెంచుకుని, ఎర్రటి కళ్లతో అలా ఉంటాడు. తీసికెళ్లి చీకటి కొట్లో పడేస్తాడు. అన్నం పెట్టడు’ అని చెప్పింది.
‘ఆ...’ అంటూ ఏడుపు మొహం పెట్టింది రాణి.
‘వాణ్ణి నేను చంపేస్తాను’ అంది ఏడుస్తూనే.

06/02/2018 - 21:27

ఈ ఆట చాలారకాలుగా ఉంటుంది. చిన్న పిల్లలను పెద్దవాళ్లు వీపు మీద ఎక్కించుకుని ఉప్పు అమ్మా ఉప్పు. ఉప్పు బాగా ధర తక్కువ గా ఉంది కొనుక్కోండమ్మా అంటూ తిరుగుతారు. అపుడు ఇంట్లో ఉండే ఇంకెవరన్నా వీపుమీద ఉన్న పిల్లలను చూసి మాకు కావాలి బాగా ఉంది ఉప్పు అంటే ధర ఎక్కువ అని బాగా మారాం చేసేవాళ్లు అయితే ఉప్పు ఏమీ బాగాలేదు. మాకొద్దు అమ్మా అని కాస్త ఏడిపిస్తారు. బంగారు ఉప్పు అమ్మా కొనుక్కోండి.

06/02/2018 - 21:25

మంచిమాట
=======
ప్రత్యేకంగా ఉండాలనుకోవడం ఓ వ్యాధి
ప్రతి జీవి యొక్క ప్రత్యేకతనీ, విలువనీ
గుర్తించనపుడు అది వస్తుంది.

05/28/2018 - 23:45

అప్పుడే బడిలో ఆఖరి గంట కొట్తారు. పిల్లలంతా ఇంటికి వెళ్లిపోవచ్చనే సంతోషంతో హడావిడిగా అటూ ఇటూ పరుగులెత్తుతున్నారు.
తన పుస్తకాల సంచీ తీసుకుని తరగతి గది నుండి బయటకి వచ్చాడు గోపి.

05/28/2018 - 23:44

నోరు జారిన మాట
చేయి జారిన అవకాశం
ఎగిరిపోయిన పక్షి
గడిచిపోయిన కాలం
లభించడం దుర్లభం

05/28/2018 - 23:42

ఇదొక ఇండోర్ గేమ్‌గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఆటను ఎక్కువగా ఆడపిల్లలు ఆడుతుంటారు. ఒక్కోసారి మగపిల్లలు, పెద్దవాళ్లు కూడా ఆడుతారు. పెద్దవాళ్లు అయితే ఇద్దరు కోడళ్లున్న అత్తగారు ఆడుతారు. ఒక్కకోడలున్నా అత్తతో కలసి ఆడుకునేవారుంటారు.

05/28/2018 - 23:42

శ్రీరంగనీతులు
తాము ఆచరింపక ఇతరులకు చెప్పు నీతులు
ఓడలు బండ్లగు, బండ్లు ఓడలగు
సంపదలు అస్థిరములగుట చేత ధనికులు బీదలుగా, బీదలు ధనికులుగా మారుట
కాకతాళీయము
అప్రయత్నముగా కలుగు సందర్భము
ఈకకు ఈక, తోకకు తోక
ఏ భాగమునకు ఆ భాగము విడివిడిగా..

05/28/2018 - 23:40

అక్కఱపాటువచ్చు సమయంబునఁ జుట్టములొక్క రొక్కరి
న్మక్కువనుద్ధరించుటలు మైత్రికిఁజూడగ యుక్తమే సుమీ
యొక్కట నీటిలో మెరక నోడల బండ్లును బండ్లనోడలన్
దక్కక వచ్చుచుండుట నిదానముగాదె తలంప భాస్కరా!
- అక్కర వచ్చినపుడు బంధువులు, మిత్రులు ఒకరికొకరు సాయపడవలెను. అవి ఎట్లన పడవలు బండ్ల మీదను, పడవల మీద బండ్లును సమయము వచ్చినపుడు కనిపించు రీతిగా.

Pages