S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

బాల భూమి

05/13/2018 - 13:19

బురుకూ బురికీలు
----------------------
బురుకూ బురికీలు ఓహో
ఎక్కడ దొరికీలు
ముద్దూ పెట్టేవారికి చిట్టీ
బరుకూ బరికీలు ॥ బురుకూ ॥

ఉక్కా ఉంగేలు నోటా
ఊరూ చొంగల్లు
ఎక్కడికక్కడె ఉరకలు వేసే
చెంగు చెంగీలు ॥ బురుకూ ॥

గుప్పీ గుప్పిళ్ళూ మూసీ
విప్పీ దొప్పల్లూ
ఎప్పటికప్పుడె వత్తులు వత్తీ
లడ్డూ బరిఫీలు ॥ బురుకూ ॥

05/13/2018 - 13:15

సుమతీ శతకం
==========
ఉత్తమ గుణముల నీచున
కెత్తుఱఁగున గలుగనేర్చు నెయ్యెదలన్ దా
నెత్తిచ్చి కఱఁగి పోసిన
నిత్తడి బంగారమగునె యిలలొ సుమతీ!

తాత్పర్యం: అల్పబుద్ధి గలవానికి ఏ విధంగా సాయం చేసినా మంచి బుద్ధి రాదు, ఇత్తడికి సమానంగా బంగారాన్ని తీసుకుని ఎంత కరిగించి పోసినా- అది బంగారానికి సాటిరాదు. అలాగే నీచుడు కూడా.

05/13/2018 - 13:13

చెండు అంటే బంతి. దీనిని పాత గుడ్డలతో తయారు చేసుకొంటారు. చెండులాగా తయారైన ఈ బంతితో ఆడుతారు కనుక దీనిని చెండాట అంటారు. కాని ఈ కాలంలో బంతులు రబ్బర్ బాల్, కార్క్ బాల్, లేక పుట్‌బాల్ అని, వాలీబాల్ అని, ఫ్లాస్టిక్ బాల్ ఇలా రకరకాలు బాల్స్ అంటే బంతులు వచ్చి ఈ ఆట మరుగున పడిపోయింది. కాని ఇప్పుడున్న బాల్ లేక బంతులతో ఆ చెండాటను ఆడితే లేనిపోనీ ప్రమాదాలు ఏర్పడుతాయి.

05/06/2018 - 07:26

సామెతలు...
=========

05/06/2018 - 07:26

భాస్కర శతకం
---------------
శ్రీగల భాగ్యశాలిఁగడుఁ జేరఁగవత్తురు తారుదారె దూ
రాగమన ప్రయాసమున కాదట నోర్చియునైన నిల్వ ను
ద్యోగము చేసి; రత్ననిల యుండని కాదె సమస్త వాహినుల్
సాగరు జేరుటెల్ల ముని సన్నుత మద్గురుమూర్తి భాస్కరా

05/06/2018 - 07:24

సూక్తులు
======

05/06/2018 - 07:23

పరాచకాలు
==========

వదినగారూ మీరు వాసిగలవారు
వండబోయినచోట కుండ నాకేరు!
పరాచకాలు
వదినగారూ మీరు వాసిగలవారు
వండబోయినచోట కుండ నాకేరు!

బావగారూ మీరు ప్రతిభకలవారు
నిండిన సభలోను పిండిబొక్కేరు!

చక్కిలాలాబుట్ట చంకబెట్టుకొని,
సభలోను మా బావ సంగీతపరుడు!

అత్తింటి కోడలూ అలిగి పడుకుంది
అలుకలు తీర్చవే ములుకుల్లకఱ్ఱ!

05/06/2018 - 07:22

తాడాట బలాలు తెలుసుకొనే ఆటగా తెలుస్తుంది. ఈ ఆటను పదిమందితో గానీ ఎనిమిది మంది గానీ ఉండి ఆడుతుంటారు. ఒక పెద్ద తాడుకు అటు ఇటు రెండు వైపులా సమాన సంఖ్యలో పిల్లలు నిలబడుతారు. మధ్యలో ఒక గీతను గీస్తారు. ఆ గీతను ఎవరు దాటకుండా ఇరువైపుల జట్లల్లో ఉండే పిల్లలు ఎదుటి జట్టువాళ్లు ఆ గీతను దాటాలనే కోరికతో తాడును గట్టిగా అందరూ కలసి లాగుతుంటారు. ఒక్కొక్కరు ఒక్కోసారి ఆ తాడును లాగుతారు.

05/06/2018 - 07:20

శేషుకు చాలా మామిడి తోటలు ఉన్నాయి. ఆ ఏడాది మామిడి పిందెలు విరగకాసాయి. వీటిని చక్కగా సంరక్షించుకుంటే కాయలైన పిదప అమ్ముకుని ధనార్జన చేయవచ్చని శేషు భావించాడు. దొంగల భయంవల్ల ఇద్దరు కావలి వాళ్లను నియమించాడు. వాళ్లు కంటికి రెప్పలా రాత్రి, పగలు అనే తేడా లేకుండా కాపలా ఉండి మామిడి పిందెలను కాయసాగారు. కొంతకాలానికి ఆ పిందెలు కాయలుగా మారాయి. అయితే తోటలోని మామిడి కాయలు మాయవౌతున్నట్లు శేషు కనిపెట్టాడు.

04/28/2018 - 22:54

మాధవాపురంలో సోమరితనానికి మారుపేరైన వేణు అను కుర్రవాడు వుండేవాడు. ఏకైక సంతానమైన అతనికి మంచి విద్యాబుద్ధులు నేర్పించి ప్రయోజకుణ్ణి చేయాలన్నది తండ్రి సుందరయ్య ఆశ. కానీ వేణు ఎప్పుడూ ఆటలతో, ఊరి వాళ్లతో పేచీలు పెట్టుకుంటూ తిరగటం, పంతుళ్లను లెక్కచేయకుండా బడికి వెళ్లక మారాం చేస్తూ, తండ్రి ఆశల్ని అడియాసలు చేయసాగాడు.

Pages