S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీమదాంధ్ర వాల్మీకి రామాయణం

11/17/2018 - 19:34

కోపంతో, శత్రు సంహారకుడిలా కనిపిస్తున్న యుద్ధ సన్నద్ధుడైన కోదండధరుడు శ్రీరామభద్రుడిని చూసిన ఖరుడు తన సారథితో ఆయన వున్న ప్రదేశానికి తన రథాన్ని పోనివ్వమన్నాడు. ఆయన అలా చెప్పగానే ఆయన చుట్టూ మూగిన రాక్షసులు సింహనాదాలు చేశారు. ఖరుడు ఆలస్యం చేయకుండా పదునైన బాణ పరంపరలను విస్తారంగా రాముడి మీదకు వేశాడు.

11/10/2018 - 18:25

లక్ష్మణుడు చేయాల్సిన పనేదో చెప్పాడు శ్రీరాముడు ఇలా: ‘సీతాదేవి ఇక్కడుంటే ఆమెకు వాళ్లు కీడు కలిగిస్తారు. కాబట్టి ఆమె ఇక్కడ ఉండకూడదు. ఒంటరిగా ఎక్కడికీ పంపకూడదు. నువ్వు ఆమెను పిల్చుకొని, విల్లు- బాణాలు ధరించి దట్టంగా వున్న చెట్ల గుంపులు కల కొండ గుహలోకి పొండి. ఆమెను లోపల వుంచి నువ్వు బయట కాపలాగా ఉండు. ప్రయాణంకండి తొందరగా. లేలే. నేనొక పని, నువ్వొక పని చేయాల్సి ఉంది. రెండూ ముఖ్యమైనవే కదా?’

11/03/2018 - 18:51

ఈ విధంగా రాక్షసులు యుద్ధ కాంక్షతో పోతుంటే, గాడిద రంగు కల మేఘం రక్తవర్షం కల నీళ్లను వానగా కురిసింది. రథానికి కట్టిన గుర్రాలు, ఎత్తుపల్లాలు, గుంటలు లేని సమానమైన ప్రదేశంలో పూలున్న చోట తటాలున జారిపడ్డాయి. సూర్యుడి చుట్టూ కొరివి చక్రంలాగా గుండ్రంగా, నల్లగా, అంచున ఎర్రగా, భయంకరంగా పరివేషం కనపడింది. బంగారు ధ్వజ దండం మీద గద్ద ఒకటి వాలి కూచుంది. మాంసం తినే జంతువులు వికార స్వరాలతో అరిచాయి.

10/27/2018 - 18:39

భయంకరంగా గట్టిగా ఏడ్చుకుంటూ, జనస్థానంలో వున్న ఖరాసురుడి దగ్గరకు వచ్చిన శూర్పణఖను (రాక్షస నాశనానికి కారకురాలు కాబోతున్న) చూసి ఖరుడు ఇలా అన్నాడు. ‘ఎందుకే మళ్లా ఏడుస్తూ వచ్చావు? నువ్వు కోరినట్లే, నీ ఇష్ట ప్రకారమే, మిక్కిలి శూరులైన రాక్షస శ్రేష్ఠులను నీ వెంట పంపాను కదా? ఇంకా ఎందుకు ఏడుస్తావు? ఆ పధ్నాలుగు మంది నేనంటే భక్తి కలవారు. చెప్పిన కార్యం చేయక మానరు. మిక్కిలి ధీరులు. అనురాగం కలవారు.

10/21/2018 - 22:29

సీతారామ లక్ష్మణుల వృత్తాంతం ఖరుడికి చెప్పిన శూర్పణఖ
=====================================

వాసుదాసు వ్యాఖ్యానం:
---------------------------
అరణ్యకాండ

10/13/2018 - 18:28

కామవశమైన ఆ రాక్షసి మాటలకు నేర్పుగల శ్రీరామచంద్రమూర్తి కోప్పడకుండా, మెత్తటి మాటలతో సందేహం కలగకుండా, తాను చెప్పేది స్పష్టంగా అర్థమయ్యేట్లు చెప్పాడిలా ఆమెకు. ‘రాకాసీ! దీనిని ముందు పెళ్లి చేసుకున్నాను. అయినా ఏంటంటావా? ఇప్పుడు ప్రియురాలైన దీనిని నేనెలా విడుస్తాను? అది ధర్మం కాదే? అది వుండవచ్చు.. నువ్వూ ఉండవచ్చు అంటావా? నీలాంటి అద్భుతమైన అందగత్తెకు సవతి పోరు వుండకూడదు.

10/06/2018 - 18:49

(వనవాసం చేయాల్సిన పధ్నాలుగు సంవత్సరాలలో ఇప్పుడు పదమూడవ సంవత్సరం గడుస్తున్నది. అందులో ఇది మార్గశిర మాసం.)

09/29/2018 - 17:34

పర్ణశాలలో నిష్టురాలైన సీతతో, తమ్ముడు లక్ష్మణుడితో ఎంతో సుఖంగా శ్రీరామచంద్రమూర్తి వున్న సమయంలో శరత్కాలం పూరె్తై, మంచుకాలం మొదలైంది. ఇలా హేమంత ఋతువు రాగా, ఆ ఋతువులో ఒకనాటి తెల్లవారుజామున రామచంద్రమూర్తి గోదావరి నదీ స్నానం చేయడానికి సీతాదేవితో పోతుండగా, లక్ష్మణుడు కమండలాలు తీసుకొని వెంటబోతున్నాడు. అప్పుడు లక్ష్మణుడు రామచంద్రమూర్తితో ఇలా అన్నాడు. ‘అన్నా!

09/22/2018 - 18:35

పంచవటి స్థలం ఏదనే వివాదం చిరకాలంగా అనేక మందిని బాధిస్తున్నది. భద్రాచలం దగ్గరున్న పర్ణశాల అని కొందరు, నాసిక దగ్గర అని మరి కొందరు, అభిప్రాయపడుతున్నారు. వీటిల్లో ఏది సత్యమో అనే విషయాన్ని రామాయణాన్ని బట్టి, స్థల శోధనాన్ని బట్టి నిర్ధారించాల్సి ఉంది. పంచవటి గోదావరీ తీరంలో వుందనే విషయం నిర్వివాదాంశం. పంచవటి దగ్గర గోదావరి నది ఉత్తరాన్నుండి దక్షిణానికి పారుతూ వుండాలి.

09/15/2018 - 17:00

అనేకానేక సర్పాలతో, మృగాలతో నిండిన ఆ పంచవటిని చూసిన శ్రీరాముడు, తన అన్నా - వదినలకు శుశ్రూష చేయడానికి తగిన స్థలం దొరికింది కదా అని సంతోషిస్తున్న లక్ష్మణుడితో తియ్యని మాటలతో ఇలా అన్నాడు. ‘లక్ష్మణా! పంచవటి అని ప్రఖ్యాతిగన్న ప్రదేశం ఇదే. చక్కగా పూసిన తీగలు, చెట్లు, గుంపులు గుంపులుగా, కన్నుల పండుగగా కనపడుతున్నాయి. ఇక్కడ సీతకు, నీకు, నాకు, మన ముగ్గురికి అనుకూలమైన, సంతోషకరమైన స్థలమేదో చూడు.

Pages