S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

లోకాభిరామం

11/05/2016 - 22:56

నేను వెతికి వెతికి శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు సాహిత్య సర్వస్వంలో నుంచి ఆయన పాత ఛాదస్తం బయటపెట్టే పుస్తకాన్ని ఒకదాన్ని వెతికి తెచ్చుకున్నాను. అందులో శ్రీశ్రీ రాసిన పద్యాలు, పాత పద్ధతి కవితలు, నాటకాలు మొదలయినవన్నీ ఉంటాయి. ఒకప్పుడు ఒకానొక పత్రికవాళ్లు నన్ను సాహిత్య వ్యాసం రాయమన్నారు. అది వానకాలం. కనుక నాకు మబ్బులను గురించి రాస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది.

10/29/2016 - 22:55

టీవీ వచ్చింది. ‘దూద’ అనే
దూరదర్శన్ ఒకటే ఛానల్. అందులో వచ్చిన సీరియల్స్ కొన్ని బాగుండేవి. కానీ, అన్నీ బాగున్నాయనుకుని చూడడం తప్పలేదు. అక్కడ ‘ముల్లా నస్రుద్దీన్’ అనే పేరుతో ఈ మేధావి మరోసారి ముందుకు వచ్చాడు. అమన్ అల్లానా అనే ఆయన సీరియల్‌ను అందించినట్లు గుర్తు. రఘుబీర్ యాదవ్ అనే కుర్రనటుడు నస్రుద్దీన్‌గా వేశాడు. సీరియల్‌లో జూహ్‌రా సేగాల్ కనిపించినట్టు గుర్తు. కథలు నవ్వించాయి.

10/22/2016 - 23:11

‘పల్లె ఒడిని పెరగాను, పక్కకెలా జరిగాను’ అని కవిత రాసుకున్నానా? ఏం కవిత అది? ఎలా జరిగానని నన్ను నేను ప్రశ్నించుకుంటున్నానా? నాలో నేను ఆలోచిస్తున్నానా? నా తలకాయ! తెలిసి తెలిసి పట్నం చేరుకున్నా గదా!

10/15/2016 - 22:10

భారతదేశానికి అసలయిన ఆర్థిక మంత్రి రుతుపవనాలు, అని అర్థం వచ్చే మాట ఈ మధ్యన ఎక్కడో చదివాను. ఆ తరువాత, అలవాటుగా మరికొన్ని పుస్తకాలు చదువుతున్నాను. మంచి విషయం, అంటే తెలివిగా చెప్పిన ఏ విషయం చదివినా అందరితో పంచుకోవాలనిపిస్తుంది. లోకాభిరామమ్‌లో ఎన్ని సంగతులని చెప్పగలను? పైగా, ఆ మధ్యన ఒక మిత్రుడు ఫోన్ చేసి ‘లోకాభిరామం’ గురించి మాట్లాడాడు. ఆయన మొదటి నుంచి, కాలంను చదువుతున్న శ్రేయోభిలాషి.

10/08/2016 - 23:04

ఒక విషయాన్ని ఎత్తుకుంటే, దాని గురించి ఎంత దూరమయినా రాయవచ్చు ననిపిస్తుంది. కానీ, ప్రపంచంలో ప్రతి పనికి పరిధులు కూడా ఉండాలి. ఉంటేనే మేలు. విషయాన్ని ఇంకొకసారి ఎత్తుకోవడానికి అవకాశం మిగులుతుంది. సంగీతం నాకిష్టం. కనుక అది అందరికీ ఇష్టం అనుకుంటే తప్పు. కవిత కూడా నాకు నచ్చుతుంది. ఒకనాడు గాలిలో పాట తేలియాడుతుంది. మరొకనాడు కథ, ఇంకొకనాడు కవిత. ఆ మరునాడు ఒక గీత, అంటే బొమ్మ.

10/01/2016 - 21:06

బాగా గుర్తుంది. 11వ తరగతిలో ఉండగా నాగభూషణం గారని ఒక పంతులుగారు సోషల్ స్టడీస్ బోధించారు. ఒకప్పుడు చరిత్ర, భూగోళం అని రెండు విషయాలు వేరుగా చెప్పేవారు. పద్ధతి ఎప్పుడు మారినదీ గుర్తులేదు. ఎక్కడో ఒకచోట ‘జూడర్జీతో డచ్చివారు’ అని ఒక పాఠం చదివినట్టు మాత్రం మెదడులో ఒక ముడి నిలబడి మిగిలింది. ఇంతకూ ఒకనాడు నాగభూషణం గారికి ఒకనాడు, నేను పాఠం ధ్యాసతో వినడం లేదని అనుమానం వచ్చింది.

09/24/2016 - 22:36

సినిమా పాట నిజానికి పల్లెకు పోదామని ఉంది కదూ! ఆ తరువాత పారును చూద్దాం అని కూడా ఉంది. దేవదాసు సినిమాలో హీరోయిన్ పేరు పార్వతి. అప్పట్లో సినిమా పాటలు సినిమాలో అతికినట్టు రాయించుకునే వారన్నమాట. మరి లోకాభిరామంలో వ్యాసాలు కూడా అతికినట్టే రాయాలి కదా! కనుక పక్క కొమ్మల మీదికి ఎక్కకుండా అనుకున్న పద్ధతిలో పెళ్లిళ్ల గురించే చెప్పుకుందాం.

09/18/2016 - 21:55

మంచికో, చెడుకో మనిషికి ఒక పేరు వస్తుంది. అది బహుశా సులభంగానే వస్తుంది. అందరికీ అంత సులభంగా రాకపోవచ్చు. కొంతమంది పేరు చెప్పగానే అందరూ మొహం అదోలాగ పెడతారు. అటువంటి పేరు కూడా చాలాకాలం కొనసాగుతుంది. ఆ మనిషి ‘నేను మారానంటే నమ్మరేం’ అంటూ గడ్డం పెంచుకుని పాటలు పాడినా ఎవరూ అతగాడిని నమ్మరు. అది వేరే సంగతి. ఇక కొంత మంచి పేరు వస్తుంది. ఆ వచ్చిన మంచి పేరును నిలబెట్టుకోవడం అసలు సిసలయిన సమస్య.

09/10/2016 - 23:38

సైన్సు ఎందుకు రాస్తున్నావు అని ప్రశ్న. బుద్ధిలేక అని నేరుగా జవాబు. వెతికితే ఇంగ్లీషు పత్రికలలో కూడ ఇటీవలి సైన్సు గురించి చదవడానికి ఏమీ కనపడదు. సైన్సు పత్రికలు దేశ స్థాయిలో కూడా లేవు. అయినా పట్టువదలని వక్రమార్గుడి వలె నేను ఎందుకు సైనే్స రాస్తున్నాను. ఈ మాటలకు జవాబు చెపితే నాలాంటి మరి కొందరిని కూడ ఇదే ప్రశ్న అడిగి అందరి జవాబులను ఒక పుస్తకంగా అచ్చేస్తారట.

09/02/2016 - 22:15

వానికి గోపియను పేరు పెట్టిరి. వాడు వాస్తవముగనే ముక్కుమీద గోపము గలవాడాయెను. వాడు నాకు చాలా గొప్ప పేరున్నదనును. ఆ పేరెక్కడనున్నదని ప్రశ్న బుట్టును. కొందరికి వారి పేరు గోడ మీద నుండును. గోడ మీదకన్నను, గోడకు తాపితము జేసిన నొక జెక్క మీద చెక్కబడి యుండుననిన కడు సమంజసముగా నుండును. వీనికట్టి పేరు లేదు. అట్లున్న పేరు గొప్ప పేరెట్లగును? అది చెక్క మీద పేరగును. ఒకనికి గొప్ప పేరున్నదన్న నేను భావము?

Pages