S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

పజిల్

06/17/2018 - 02:52

ఆధారాలు
*
*అడ్డం
*
1.ఉన్నవాడు ఎక్కువ ఖర్చు చేస్తే ఇది. లేనివాడు చేస్తే బడాయి (5)
5.ఒక యూరపు ఖండ దేశం. ‘అట’ వున్నది కాదు (3)
6.దుర్భిక్ష ప్రదేశం (5)
8.మంచి వాసన (3)
10.సేవకా వృత్తి (3)
13.ఇంగ్లీషులో ‘నా’, తెలుగులో ‘నా’ వెరశి పాడే పిట్ట (2)
14.ఈ గుడిలో నాగిని శిల్పాలు ప్రసిద్ధమైనవి, వెనుక నించి (3)
15.ఎల్లప్పుడు (3)

06/12/2018 - 00:14

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.విస్కీ ‘ద్రవము’ అయితే దాని ‘ఉప’కరణం సోడా? సరదాగా పూరించండి (5)
5.‘...పెళ్లంట’ ఒక హాస్య చిత్రం (3)
6.‘సమయము, కార్యము’ చిన్నప్పటి లెక్కలు గుర్తు చేసుకోండి (3+2)
8.ఈ పండు ‘మెసపోటామియా’ నించి రాలేదు గదా! (3)
10.శుభము (3)
13.రత్నము (2)
14.వీడు వీడే! పేకాట పేకాటే! (3)
15.విసనకర్ర (3)

06/02/2018 - 23:03

ఆధారాలు:
-------------
అడ్డం

05/28/2018 - 23:59

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1. 2017 ఉగాదినాడు ప్రవేశించిన తెలుగు సం వత్సరం (4)
4. ఉచితముగా పంచిపెట్టుట (4)
6. బలరాముడు (5)
7. కటారి (2)
8. వాడు మురారి. ఆది అదృశ్యం (4)
10. వెనుక నించి సేవించు (3)
12. జనసమ్మర్థము (2)
13. ‘ఓసీ!’కి గ్రామ్యరూపం. పూర్వకాలపు భర్తలు భార్యల్ని పిలిచే పిలుపు (2)

05/21/2018 - 02:41

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1. ఒక గ్రామదేవత. ఈమె పేరిట ఆరుద్ర కవిత్వం రాశారు (4)
4. ఇది తాగడమూ హానికరమే (4)
6. శ్రేష్ఠం. ఇందులో ఓ పాతకాలపు ధాన్యపు కొలత కూడా కనిపిస్తుంది (5)
7. సమర్ధుడు (2)
8. సత్తు తరహా ఒక లోహము వెనుకనించి (4)
10. వెనుకనుంచి వస్తు రూపేన రుణము (3)
12. దీనితో లయ కలిస్తే, రెండూ కలిసి ఓ
విశ్వనాథ్ సినిమా (2)

05/13/2018 - 12:01

ఆధారాలు:
*
అడ్డం
*
1.తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో వేదవేత్తలకు ఈ ప్రాంతం ప్రసిద్ధి (4)
4.్భయము పుట్టించునది (4)
6.కార్యకారణ సంబంధం తెలియజెప్పే శాస్తమ్రు (5)
7.కలదు (2)
8.పల్లు (4)
10.జటాయువు సోదరుడు (3)
12.సుగ్రీవుని భార్య. నిలువు
11లో వుంది (2)
13.ఈ సరళ ఒక హాస్యనటి (2)
16.ఎలుగుబంటి (3)
18.పద్మం (4)

05/06/2018 - 07:38

పజిల్ - 672
---------------

ఆధారాలు:
=======
అడ్డం
*
నిలువు

04/28/2018 - 22:57

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఆవకాయ మాగాయ వగైరాలలో
ఏదైనా యిదే! (4)
3.ఘటము (4)
5.క్షోభ (3)
6.నున్నన కానిది (3)
8.గారాబం (2)
9.కోట గోడ యందుండెడి ‘గడీ’ (3)
11.ప్రగల్భము (3)
12.నిగమము (3)
13.పూవు (3)
16.ఇతను చిరాయువుల్లో నాడా! (2)
17.‘ఎదుట బురుజు వున్నది’. నిరూపణ గలదా! (3)

04/22/2018 - 00:15

ఆధారాలు:
*
అడ్డం
*
నిలువు
*
1.తిరస్కారము. ఆక్షేపము (4)
3.నాలుగు పావు‘రము’లు (4)
5.మళ్లీ (3)
6.‘యమాతా రాజభానస’లోని మూడు గణాల్తో నాలుక (3)
8.మధ్యలో ఉపసంహరించిన ‘రణము (2)
9.‘ప్రేమకు రంగం సిద్ధం’ మధ్యలో పాపం ఓ లేడి ఇరుక్కుపోయింది (3)
11.శరీరము, కంఠము (3)
12.వెనుదిరిగిన బాణము (3)
13.అలవాటు (3)

04/15/2018 - 00:11

ఆధారాలు
*
అడ్డం
*
1.ఈ నవ్వు చిరంజీవిదే కానక్కరలేదు (4)
3.నాగేశ్వరరావు, అంజలీదేవి నటించిన
మొగలారుూ ప్రభుత్వ చారిత్రిక సినిమా (4)
5.అతి వద్దంటే ఓ మహిళ గుర్తొచ్చిందా? ఇక్కడే వుంది (3)
6.మూడడుగుల ఏనుగు (3)
8.బువ్వ కావాలంటే వదులుకోవలసినది (2)
9.శ్రీరాముడికి సాయం చేసిన అల్పప్రాణి (3)
11.యుద్ధం (3)
12.మనతో కూడిన కోరిక (3)

Pages